Co je bohatství?

Autor Redakce

Univerzální definice pro bohatství neexistuje. Např. Cambridgeský slovník definuje bohatství jako „velké množství peněz nebo cenných věcí, které někdo vlastní.“

Co znamená být bohatý? Odpověď na tuto otázku je relativní. Každý může bohatství chápat rozdílně na základě toho, co on sám považuje za důležité. Pro někoho bohatství znamená určitou materiální jistotu, úspory na vkladových fondech, drahá auta nebo dům v Beverly Hills. Jiný by považoval za bohatství rodinnou večeři po pracovním dni.

Nejjednodušší definice předkládá, že bohatství vzniká nashromážděním velkého množství ekonomických zdrojů v určitém čase. Zmíněné ekonomické zdroje mohou nabývat podob peněžní hotovosti, akcií, dluhopisů, cenných papírů nebo i nemovitostí.

ČISTÉ JMĚNÍ = AKTIVA – PASIVA

Za nejčastější měřící nástroj bohatství se používá výše hodnoty čistého jmění. Jeho cena se odvíjí od kompletní tržní hodnoty veškerého hmotného i nehmotného majetku, který daná osoba vlastní. Čisté jmění představuje tuto částku, od které ještě odečteme veškeré závazky. Finální hodnota může nabýt i záporných čísel.

Vlastněné statky se počítají buď způsobem ocenění jejich skutečné hodnoty nebo hodnotou peněz, za které by mohly být prodány. Používanější je však měření bohatství prodejní hodnotou. Tento způsob měření překonává problém odlišného hodnocení bohatství zapříčiněného řadou rozdílných forem aktiv – např. rodinné dědictví může mít pro vás vyšší hodnotu, než je jeho skutečná.

ČTĚTE TAKÉ: KOMPLETNÍ PRŮVODCE WEALTH MANAGEMENT – SPRÁVOU BOHATSTVÍ

Jelikož se při výpočtu hodnoty držených aktiv zohledňují vlastníkovy dluhy, jedná se o akumulací omezených zdrojů. Je to zásoba, která závisí na toku prostředků. Tyto prostředky představují příjmy. Příjem a bohatství spolu úzce souvisí. Jsou na sobě totiž závislé, ale neměly by být zaměňovány.

Bohatými se mohou stát všichni a všechno – soukromé osoby, rodiny, komunity, organizace, společnosti i jednotlivé státy. Bohatství s sebou přináší myšlenku hojnosti a bezpečnosti. Zároveň umožňuje dávat – darovat tam, kde je potřeba.

Pokud vás nesemele nekonečná pracovní povinnost, bohatstvím získáte to nejcennější, co byste mohli. To, co je vlastně neocenitelné, je čas. Získáte čas na aktivity, které vás naplňují a které vám dávají smysl.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články