Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Cyklus bohatství

Cyklus bohatství

Autor Redakce

Každé plánování má svůj začátek a směřuje k určitému cíli. Jedná se o cyklus. Stejně tak má svůj cyklus i plánování bohatství.

Když jedete na dovolenou, obvykle plánujete svůj program od začátku (odjezd na letiště) až po konec (odjezd z letiště). Celý dovolenkový plán prochází několika fázemi, např.: začátek, seznámení se s prostředím, cestování po okolí, odpočinek a konec. Takové fáze, které společně tvoří jeden cyklus, má i bohatství. Seznámíme vás s nimi.

Vytváření bohatství

Na samém začátku je vytváření bohatství. Jedná se však o proces dlouhodobý a bude vás provázet celým cyklem. Prvním krokem je zajištění životních potřeb, resp. mít minimálně stejně vysoké příjmy jako výdaje. Vytvářet své bohatství – tedy aktiva, která svou hodnotou převyšují výdaje – můžete např. prostřednictvím investic, správy, plánování, úspor…

Abyste neutratili veškerá svá zbylá aktiva a mohli tak vytvářet bohatství, je třeba vyvážit svůj životní styl s náklady na budoucnost a budoucí životní styl. Máte např. představu svého důchodového života v teplých krajinách? Znamená to přizpůsobit svůj aktuální životní styl tomu, abyste si mohli na penzi naspořit, efektivně plánovat své příjmy i výdaje, případně řídit svůj dluhový management.

Při vytváření bohatství byste měli začít i s Wealth Managementem – správou bohatství. S tím vám může pomoci profesionální poradce Wealth Manager.

Rozdělení bohatství

Když jste v procesu vytváření bohatství, měli byste v rámci Wealth Planningu řešit také plánování distribuce bohatství. Ta se dělí na dvě hlavní části: plánování odchodu do důchodu a transfer bohatství další generaci.

Plánování odchodu do důchodu

Tato etapa zahrnuje jasné strategie plánování a investic. Základem je zajištění životních potřeb v důchodu. Spočítejte si, jaké budou přibližně vaše základní výdaje. Vaše bohatství, nebo část vyčleněná na život v důchodu, by společně s penzí měla pokrýt váš důchodový životní styl. K naspoření na důchod si pomůžete například penzijním připojištěním a/nebo správně nastaveným svěřenským fondem. Zároveň požádejte svého poradce o nastavení investičního portfolia tak, aby příjmy z investic pokryly vaše potřeby. Využít můžete i daňových a důchodových předpisů či výhod pro penzisty. Možností je i plánování místa, kde chcete trávit svůj důchod.

PŘEČTĚTE SI, JAKÉ ZEMĚ JSOU NEJLEPŠÍ PRO ŽIVOT V DŮCHODU.

Mezigenerační převod bohatství

Tento krok zahrnuje především Wealth Management pro vaše potomky. Vytvořte si plány, jak bude nakládáno s vaším jměním, jak přistoupíte k dědictví, zda budou některá aktiva investována či zda bude bohatství použito na filantropické účely. Chcete mít jistotu, že s jměním bude naloženo dle vašich představ? Můžete využít například svěřenského fondu pro nastavení toho, co se s vybudovaným bohatstvím stane, až se o něj vy nebudete moct starat.

Ochrana bohatství

Jakmile máte vytvořené bohatství, strategie k jeho zvyšování i efektivní Wealth Planning do budoucna, je nutné své vysoké čisté jmění ochránit před potenciálními hrozbami. Rizika jsou různá, od inflace a ekonomických vlivů, přes daňovou zátěž, až po rodinné problémy – např. špatné rodinné vztahy. Můžete také onemocnět a přijít o finance z důvodu úhrady drahých operací, dostat se do finanční krize, nebo vás může potkat neočekávaná událost, jako je příklad nynější pandemie Covid-19. Proto je nutné řídit svá rizika a plánovat neočekávatelné potenciální hrozby.

ČTĚTE TAKÉ: 4 PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ RIZIK PŘI SPRÁVĚ RODINNÉHO MAJETKU

Riziková tolerance

Riziková tolerance je pojem z oblasti investic. Než začnete investovat, proberte se svým poradcem vaší rizikovou toleranci. Ta se odvíjí od věku, výše čistého jmění či zkušeností. Váš investiční poradce či Wealth Manager by s vámi měl zhodnotit míru rizikové tolerance i vztah mezi potenciálním investičním rizikem a návratností investic.

Alokace aktiv

Alokace aktiv je jedna z investičních strategií. Jejím cílem je vyvážit riziko a návratnost investice. Tento způsob investování je založen na vašich cílech a potřebách, rizikové toleranci a investičním horizontu. Svá aktiva můžete „alokovat“ do akcií, dluhopisů nebo hotovosti. Každá třída aktiv je jiná, a proto je jejich alokace jedním z nejdůležitějších investičních rozhodnutí. Vytvořte se svým poradcem váš profil investora. Pomůže vám to ke správě bohatství i investičního portfolia.

Daňové strategie

Obáváte se, že vaše čisté jmění pohltí pouze daně? Nebo že další generace podlehne vysoké dědické dani? Existuje mnoho instrumentů a strategií, jak dosáhnout daňové optimalizace. Poraďte se se svým daňovým poradcem nebo Wealth Managerem, jak docílit co nejnižší daňové povinnosti. A to jak v případě vás, tak vašich dětí. Např. Japonci, jejichž dědická daň dosahuje výše až 80 %, se často mezinárodně přemisťují či hledají jiné způsoby, jak se vyhnout extrémně vysoké dani při převodu bohatství dalším generacím. Jednou z takových možností může být i rodinný svěřenský fond.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články