Home Řízení rodinyRodinné podnikání Časté chyby při předání rodinné firmy a jak jim předejít

Časté chyby při předání rodinné firmy a jak jim předejít

Autor Eva Ulrichová

Předání rodinného podniku je důležitou součástí plánování bohatství a Family Governance. Důležitá je nejen příprava nástupců, ale také příprava sama sebe na odevzdání firmy a prevence před potenciálními riziky. Jaké jsou nejčastější chyby při plánování nástupnictví v rodinné firmě?

Předání rodinného podniku není jen o samotném aktu výměny majitelů firmy (v případě manažerského předání výměny na manažerské pozici). Jedná se o složitý proces vyžadující přípravu a komplexní plánování. Nelze vše připravit a sepsat jednoho dne „na klíně“ ani vyřídit jediným podpisem smluv. Tímto se sice firma předá, ať je nástupníkem kdokoliv, ale její budoucnost pak může zůstat nejistá. Před učiněním tohoto aktu je potřeba promyslet spoustu drobných detailů, které tvoří celý řetěz. Stačí, aby jedno kolečko bylo poškozené a vypadlo, a rozpadne se tak celý řetěz.

Při plánování nástupnictví v rodinném podniku se bez dostatečné přípravy a konzultace s odborníky i rodinou může objevit mnoho chyb. O obtížně vybudované bohatství pak může rodina v dalších generacích lehce přijít. V druhé generaci se kvůli nevyřešenému či chybně nastavenému plánu nástupnictví ztrácí až 70 % majetku. Dokonce dle výzkumu Family Business Survey z roku 2016 se do třetí generace dostane pouhých 12 % rodinných firem. Studie jako důvod udává, že 43 % rodinných podniků nemá nástupnictví vůbec vyřešené. Slibným začátkem je proto s plánováním alespoň začít. Jak to ale udělat, aby vše proběhlo opravdu dle představ? Přinášíme vám nejčastější chyby při plánování nástupnictví.

Kdy je důležité, když důležitější

„Rodinný podnik předám, až se rozhodnu jít do důchodu.“

Ano, to je samozřejmé. Určit si KDY dojde k samotnému aktu je důležitou součástí plánování nástupnictví. Je to zároveň nevyhnutelnou součástí předání, protože jednou k tomu tak či onak dojít musí. Důležitější je však promyslet také „co bude, když“. Co bude s rodinnou firmou, když zakladatel/majitel vážně onemocní? Co bude s rodinnou firmou, když zemře? Co bude s rodinnou firmou, když se zadluží?

To všechno jsou neočekávané a mnohdy nepředvídatelné, leč životem někdy servírované, situace. Vážné onemocnění či úraz, úmrtí, ani okolnosti typu světové pandemie, enormní inflace nebo nečekané zdražování energií si nenaplánujete ani neovlivníte. Nemůžete. Ale můžete se na to připravit tím, že včasně začnete řešit veškeré plánování, včetně plánu toho, komu firmu předáte, pokud se o ni sami nebudete moct starat.

Nerozdělení majetku

Před nástupnictvím je důležité rozdělit váš majetek na rodinný (osobní) a firemní. V rámci Wealth Planningu mějte připravený i plán odchodu do důchodu včetně plánu bohatství tak, abyste měli zachovaný životní styl i v době penze.

Počítejte s tím, že po předání firmy musíte někde bydlet a na druhou stranu, firma musí být někde provozovaná. Nemáte rozdělený majetek? Rozdělte budovy podle toho, kde žijete (osobní majetek) a kde je podnikání provozováno. Podle toho, co je užité k firemním aktivitám a co využíváte v osobním životě pak rozdělte veškerý majetek a aktiva. Ideálním způsobem pro efektivní rozlišení majetku je tvorba dvou svěřenských fondů (rodinného a obchodního), které vám pomohou náležitě odlišit majetek a zároveň vaše bohatství ochrání a zaručí bezproblémové předání jak firmy, tak rodinného jmění.

Jak se připravit na předání rodinné firmy a jak rozdělit majetek vysvětluje v přednášce advokát, Mgr. Jan Pavelka.

Nedostatečná příprava potomků

Jednou z častých chyb při předání podniku je nedostatečná příprava potomků na zodpovědnost přicházející s bohatstvím. „Podtrhují to i čísla, s nimiž se ve své praxi setkávám,“ říká Pavel Kolář, specialista na svěřenské fondy a správu cizího majetku. V druhé generaci ztrácí významnou část majetku až 70 % rodin. Přesto nejsou majetková gramotnost a nástupnictví dostatečně akcentovány a zejména v České republice je rozvoj těchto dovedností podceňován. Lidé se pak opakovaně dopouští známých chyb.

Vaši potomci na rozdíl od vás nenechali v rodinné firmě nervy, energii, roky práce a spoustu peněz. Proto je důležité je připravit na odpovědnost, aby tento váš odkaz – vaše těžce budované bohatství – nezanikl. Šíření tohoto odkazu je nejúčinnější formou hodnotového systému – tedy stanovit si vizi rodiny a konkrétní cíle, kam by bohatství mělo směřovat. Doporučujeme mít efektivně nastavený Family Governance – správu rodiny. Zároveň je vhodné, aby se děti v této oblasti vzdělávaly ideálně přímo od odborníků.

Jak úspěšně připravit děti na odpovědnost přicházející s bohatstvím se dozvíte v tomto článku.

Podnik není komu předat

To se může stát. A žádná chyba to být nemusí. Pokud na to budete připraveni. Jednotlivci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často budují své bohatství, aby jej poté mohli předat dětem. Aby tu po sobě něco zanechali. Problém začíná ve chvíli, kdy zakladatelé či majitelé automaticky počítají s tím, že děti firmu jednou zdědí a povedou. Ne vždy to tak ale musí být.

Ačkoliv rodinná firma je mnohdy skoro jako další sourozenec vašich dětí, potomci nemusí nutně mít zájem o vedení podniku. Důvodem může být např. talent v jiné oblasti, touha věnovat se jinému povolání nebo i možné negativní dopady při předání firmy potomkovi (např. v případě, že propadl závislosti).

Pokud se majitelé nezaobírali možností „co by, kdyby“, mohou být nepříjemně zaskočeni. V šoku a panice pak člověk nadělá více škody než užitku. Důležité proto je počítat i s možností, že firmu nebudete mít komu předat. Že jednou budete muset zvážit její prodej. Jak byste si představovali strategického investora? Nebo byste raději podnik předali obchodnímu partnerovi? Doporučujeme být připravený a mít v záloze připravené možnosti i představy toho, jak v takovém případě s rodinnou firmou naložit.

Zakladatel není připraven na předání firmy

Odborníci se shodují, že velmi častým příkladem krizového vývoje rodinné firmy je to, že zakladatel není připravený předat otěže nástupci. A je to zcela pochopitelné. Hodnota vaší firmy se nedá vyčíslit, pro vás ne. Nechali jste tam prakticky vše. Byla vaším dalším dítětem a vy se jí nyní máte vzdát? Když vaše dcera v 15 letech randila s floutkem ze střední školy, také jste ho chtěli honit po městě s baseballovou pálkou. Stejně jako vaši malou holčičku nechcete předat frajírkovi v kožené bundě, nechcete vaši firmu předat nikomu. Ale v obou případech je důležité, aby děťátko šlo dál. Vyvíjelo se. Žilo svým přirozeným životem.

Pokud dceři budete bránit vyletět z rodinného hnízda, může vám utéct a už se nevrátit. Pokud nedořešíte předání firmy nástupcům, můžete vlivem nečekaných událostí o ni už navždy přijít. A potomkům pak už nic nezanecháte.

Zanedbaný plán nástupnictví

Plánování nástupnictví je stejně důležité jako plánování bohatství nebo majetkové plánování. Bez vyřešené otázky předání majetku a podniku pak veškeré vaše bohatství spadne do dědického řízení. Často se stává, že nakonec dědici v konečném důsledku nic nezískají. Soudní poplatky totiž jsou tak vysoké, že se buď zadluží – a dluh následně splatí ze získaného rodinného jmění, nebo se nároku na dědictví vzdají. Plánovat je tak důležité a především je nutné plánovat dřív, než to bude doopravdy potřeba.

Chyby v komunikaci

Základem všeho je komunikace. Bez ní není možné ani předání ani udržení rodinného podniku. Doporučujeme proto s potenciálními nástupci diskutovat, bavit se o možnostech nebo je i zapojit do rozhodovacích procesů. V komunikaci si také můžete ujasnit, kdo z potomků má o podnik zájem, na jakých hodnotách vaše rodina stojí, jaká je vize rodiny nebo pravidla a práva členů rodiny v rodinné firmě. Vše je poté vhodné zaznamenat např. do rodinné ústavy.

Kdo vám pomůže při předání podniku dalším generacím?

Při plánování nástupnictví a předání podniku je důležité nedělat to sami a nechat si pomoct od expertů, kteří nejsou v rodině ani businessu zainteresovaní a díky tomu nejsou ani emočně zatížení. Nezávislý pohled je tak velmi důležitý. Obrátit se můžete na svého Wealth Managera nebo odborníky z Family Office.

Nemáte svého profesionálního poradce? Stáhněte si přehled poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v ČR.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články