Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Chci založit svěřenský fond. Jak na to?

Chci založit svěřenský fond. Jak na to?

Autor Svěřenská správa

Svěřenské fondy pomáhají při řešení konkrétních životních situací. Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout cílů. Protože se svěřenské fondy řídí statutem, který upravuje jejich fungování, jsou vždy jedinečné. Zvažujete založení svěřenského fondu? Jaký by měl být první krok a co vše vás čeká?

Svěřenský fond je speciální druh správy cizího majetku. Je to entita, která je držitelem majetku ke stanovenému účelu nebo ve prospěch jiné osoby, organizace či skupiny. Existují různé typy svěřenských fondů, které odlišuje účel jejich vzniku nebo použití. Co svěřenské fondy spojuje je, že pokaždé mají tři důležité strany.

  • Ten, kdo svěřenský fond zakládá, je jeho zakladatelem. Do fondu vyčlení zamýšlený majetek, jako je například sbírka umění, nemovitosti, cenné papíry nebo i peněžní hotovost. Rozhoduje o podmínkách, podle nichž bude majetek spravován, řízen nebo užíván tzv. obmyšleným.
  • Obmyšlený je osoba, kvůli níž byl svěřenský fond zřízen. Ačkoli obmyšlenému aktiva ve fondu přímo nepatří, mají být řízené takovým způsobem, aby z nich měl prospěch. To je určeno v podmínkách stanovených zakladatelem svěřenského fondu.
  • Potom je tady správce svěřenského fondu. To je osoba, která přijme pověření zakladatele svěřenského fondu a spravuje ho. Svěřenský správce má důvěru zakladatele, měl by být kvalifikovaný pro správu trustů. Jeho hlavním úkolem je vystupovat v roli řádného hospodáře a pečovat o majetek, který je vyčleněn do svěřenského fondu. Vše je pochopitelně upraveno smlouvou a statutem svěřenského fondu.

Svěřenský fond naplňuje vůli zakladatele

Když byl institut svěřenských fondů zaveden do českého právního řádu, lidé získali možnost řešit situace, na které zákon nepamatoval. Svěřenské fondy naplňují jejich vůli, a to bez ovlivňování nebo zásahu státu. Příkladem jsou situace, kdy zákon sám o sobě nemůže nabídnout vhodné řešení. Je nutné podotknout, že svěřenské fondy nejsou záležitostí horních deseti tisíc, ale prostřednictvím konkrétně formulovaného statutu je lze aplikovat skutečně na různé životní situace, příkladem je i správa výživného k tvorbě úspor.

Protože statut svěřenského fondu upravuje nakládání s vyčleněným majetkem vždy individuálně, je i každý trust ze své podstaty jedinečný. Svěřenské fondy jsou nejčastěji spojovány s předáváním firmy, zvlášť pokud její zakladatel nemá vhodné nástupce. Použití svěřenských fondů je ale mnohem širší. Tady je několik příkladů.

Dědictví a nástupnictví

Existuje celá řada životních situací a rizik, díky nimž mohou členové rodiny přijít o zděděný majetek během jediné chvíle. Svěřenský fond poskytuje možnost ošetření rizika ztráty majetku rodiny, například pokud dědici vedou nezřízený život nebo by majetek mohl být rozdroben kvůli rozvodu. 

Exekuce a insolvence

Svěřenský fond umožňuje ochranu majetku před exekucí, protože ho vyčlení z vlastnických práv. Zakladatel fondu sice pozbyde vlastnického práva, ale může si ponechat jiný druh práv i nároků, která jemu nebo nastupující generaci umožní majetek dále ovládat, využívat ve svůj prospěch či ho získat zpět do vlastnictví. 

Předmanželská smlouva

Novinkou v oblasti ochrany majetku před selháním partnera v manželství nebo riziky v důsledku rozvodového řízení je svěřenský fond. Ten umožňuje individuální uspořádání majetku v manželství podle vůle jeho zakladatele.

Ochrana soukromí

Svěřenské fondy jsou legislativně uznávány jako legální nástroj, jenž bezezbytku plní dvě ze tří zmíněných podmínek ochrany soukromí – poskytují anonymitu vlastnictví a diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích. 

Zabezpečení blízkých

Svěřenský fond zřízený ve prospěch blízké osoby nemusí plnit pouze funkci celoživotní ochrany majetku v případě vašeho úmrtí, ale může být zřízen už v průběhu života a pokrývat celou řadu potřeb v každé vyjmenované etapě života. 

Korporátní struktury a podíly

Podnikání není možné nikdy plně oprostit od rizik, ale je možné je snížit a omezit. Účinným nástrojem pro řízení podnikatelských rizik je svěřenský fond, který je projevem obezřetnosti podnikatele.

Chcete se dozvědět více informací?

Autor: Pavel Kolář – Private Wealth Advisor & CEO ve společnosti Svěřenská správa, s.r.o.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články