Home Řízení rodinyRodinné podnikání Nové výzvy pro rodinné podniky: Celosvětový výzkum rodinných firem v době pandemie

Nové výzvy pro rodinné podniky: Celosvětový výzkum rodinných firem v době pandemie

Autor Eva Ulrichová

Rodinné firmy jsou známé pro svou schopnost udržet se i v krizových dobách. Není tomu jinak ani ve světě plném pandemie a nekonečných zdravotních, sociálních i ekonomických hrozeb. PwC ve své studii ukazuje odolnost rodinných podniků v krizi a poskytuje nové výzvy pro rodinné firmy.

Rodinné podniky jsou často považovány za páteř ekonomiky. Díky jejich jedinečnému propojení rodiny a businessu jsou schopny udržet svou činnost v daleko náročnějších hospodářských podmínkách než velké korporáty. Důkazem je jejich odolnost i v době světové pandemie. Rodinné podniky dokáží rychle reagovat na velké hrozby i nečekané výzvy trhu. Důvodem je opět zcela unikátní propojení dvou téměř nepropojitelných rovin – rodiny a podnikání.

Rodinné podniky tvoří cca 75 % světového HDP,“ zmínil Pavel Kolář, Wealth Advisor ve společnosti Multi Family Office, a dodal, že rodinné firmy mají významný ekonomický i společenský vliv. Tento typ podnikání je ve světě i v České republice čím dál rozvinutější a podporovanější. Například v České republice, kde jsme z důvodu historických událostí teprve v první až druhé generaci rodinných podniků, se snaží vláda i soukromníci rodinné firmy podporovat v jejich činnosti a především v překonání výzev vzniklých ze spojení rodiny a podnikání. Za poslední roky vzniklo několik desítek společností poskytujících poradenství pro rodinné firmy, o některých z nich si můžete přečíst v posledním čísle kvartálního speciálu Wealth Magazín – Report.

Rodinné podniky jako téma výzkumů

O rodinné podniky se z důvodu jejich unikátnosti zajímá mnoho různých tuzemských i světových reportů, studií a výzkumů. Nahrává tomu neustálý stav zákeřné pandemie, která neničí pouze životy, ale také má významný negativní vliv na ekonomiku každého z nás, firem i celých států. Téma rodinných podniků v pandemické krizi se v poslední době stalo No. 1. Důvodem je především naděje, že právě tato pomyslná páteř ekonomiky významně přispěje k obnově ekonomiky, ať již lokálně či globálně.

Příkladem je výzkum Rodinné firmy a restart hospodářství Asociace malých a středních podniků zabývající se rodinnými podniky v době pandemie, jejich schopností krizi odolat a snahou pomoct k restartu české ekonomiky po covidové krizi.

Letos také vyšel další výzkum – tentokrát globálního rázu – o rodinných firmách v době pandemie. Studie ve svém 10. ročníku navazuje na tradiční Global Family Business Survey od PwC. Nynější „covidové“ téma bylo From trust to impact. Podtéma je zaměřené na to, co by rodinné podniky mohly udělat dnes, aby zítra měly svůj odkaz.

Klíčové body a výsledky výzkumu

Obdobně jako Pavel Kolář z české Multi Family Office se i lídři z PwC Dr. Peter Bartels a Peter Englisch domnívají, že rodinné podniky jsou v době krize odolnější a důvěryhodnější, než jakékoliv jiné společnosti. Zástupci PwC to uvádějí ve svém úvodním slovu ke studii. A svou myšlenku dokazují získanými daty: Pouze 21 % respondentů uvedlo, že jejich rodinná firma potřebovala dodatečný kapitál k zajištění likvidity. 86 % dotázaných pak potvrzuje, že do roku 2022 očekávají silný růst. Zda se očekávání naplní, se dozvíme v příštím roce.

Výzkumu se zúčastnilo přes 2.000 lídrů rodinných firem z 87 států světa. Průzkum rodinných firem probíhal od října do prosince 2020, tedy v průběhu prvního roku pandemického života. V úvodním slově zástupci PwC poukazují na hlavní výzvu plynoucí nejen z výsledků výzkumu: rodinné podniky mohou pomoct vrátit lidem důvěru. Jen při pohledu do zdejší české společnosti lze usoudit, že se může jednat o důvěru v restart ekonomiky, kapitalismus, práci, možná i důvěru ve vlastní život či stát. Krize nám totiž ukázala mnoho našich ekonomických, zdravotních a sociálních nejistot. A nejistota se rychle mění v nedůvěru.

Vedení PwC upozorňuje, že získání důvěry jde ruku v ruce s prosperitou. Zvýšit zisk a prosperovat však není jednoduché a v dnešní rychlé a nejisté době vyžaduje změnu ve svém smýšlení. Změna není potřeba jen k udržení výdělečné rodinné firmy, ale také k dědictví. Vás odkaz a vybudované bohatství v současném světě mění svou roli společně s celým společenským vývojem, i v takovém případě je podle PwC potřeba učinit změny.

Hlavní výsledky

Klíčovými výsledky jsou očekávání poklesu/růstu tržeb v době covidu, profesionální správa rodiny nebo další rozvoj rodinných podniků.

Autoři studie hodnotí výsledky jako velký optimismus zástupců rodinných firem. Musíme totiž přihlédnout k tomu, že v době realizace průzkumu byly vakcíny proti Covidu-19 teprve ve vývoji a nikdo nevěděl, jak to vlastně dopadne. I přesto necelá polovina respondentů (46 %) očekávala snížení tržeb, naopak však 86 % dotázaných vyjádřila své domněnky pro prudký růst tržeb v roce 2022. Pokud bychom tato očekávání rozdělili podle sektorů, byly by výsledky nevyvážené. Nejčernější představy o poklesu tržeb měli zástupci firem z pohostinství, kde se k poklesu vyjádřilo 84 % vybraného odvětví.

Ačkoliv jsou představy zástupců rodinných podniků velmi optimistické, uvědomují si, že růst nebo alespoň zastavení poklesu nespadne z nebe. Z výzkumu vyplývá, že rodinné firmy se chtějí zaměřit na řízení rizik, aby ekonomické škody napáchané pandemií byly co nejnižší. Proto je nutné zavést nějakou změnu.

Jako největší krok zástupci rodinný firem hodnotí digitalizaci. 82 % dotázaných ji zvolilo jako klíčovou prioritu v následujících dvou letech. V patách hned byla expanze a diverzifikace, pro které je 81 % respondentů. Takové vyhlídky mají i některé české rodinné firmy, např. Jan Musil, nástupce v rodinné firmě LIKO-S, Wealth Magazínu prozradil, že dalším cílem je rozšířit své působení na zahraniční trhy. Dalších 63 % teprve rozvíjí nový směr ve svém podnikání a necelá polovina se vyjádřila pro obrat k udržitelnosti a ESG investicím.

Výzva 1: Udržitelnost

Právě udržitelnost a společenská odpovědnost jsou často vizitkou rodinných firem. 80 % zástupců rodinných firem přiznalo, že se nějakou měrou podílejí na společenské odpovědnosti. 42 % se pak zabývá filantropií. Rodinné firmy mají zakořeněné, možná právě tím rodinným duchem a představou svého odkazu, že mají dávat. Jejich cílem je blaho zaměstnanců, jejich cílem je dopad podnikání nejen na „vlastní zbohatnutí“, ale na celou společnost. Za nutné často považují podporu komunit. Ačkoliv rodinné podniky v mnoha státech přispívají na udržitelnost, nemají ji ve svých prioritách. S ohledem na všeobecný rozvoj vlád, investorů a společnosti k ESG se autoři studie domnívají, že udržitelnost MUSÍ BÝT součást jejich podnikání. Impulzem pro investice do ESG fondů může být touha po expanzi do zahraničí.

Výzva č. 2: Digitalizace

Rozvoj v oblasti digitalizace je dlouhodobou myšlenkou. Vše se však urychlilo nástupem pandemie, zaměstnanci na home office nebo jedinou možností prodeje – přes internet. Rodinné firmy, které již v době před pandemií měly pokročilou digitalizaci, měly v době covidu menší ztráty, dokazuje výzkum PwC. Ačkoliv (a není divu) se většina zástupců rodinných firem vyjádřila pro prioritu digitálního světa, pouhých 19 % digitalizaci dokončilo. Autoři studie vzkazují, že je čas jednat. Digitální proces vše urychlí, zjednoduší a především pomůže v dobách krizových.

Výzva č. 3: Profesionální Family Governance

Jedna z největších výhod rodinných firem je také jedním z jejích největších úskalí – rodinné vztahy. Ačkoliv se podnikající rodiny snaží o řešení konfliktů skrze efektivní Family Governance, ne vždy tomu tak ve skutečnosti je. Chyba pak může být v komunikaci. Například pouhých 58 % respondentů uvedlo, že členové rodiny sdílejí podobné názory na směr podnikání.

Ačkoliv většina (66 %) potvrzuje pravidelnou komunikaci o rodinné firmě, 21 % uvádí, že nemají nastavené univerzální principy pro řešení neshod. Pouhých 13 % respondentů má dle výzkumu zavedené mechanismy pro řešení rodinných konfliktů a 12 % dotázaných přiznalo, že využívá služeb třetích stran. Předcházet konfliktům v rodině je nemožné, ale nesmí se to dotknout podnikání. Správa rodiny je jednou z nejdůležitějších výzev a často se doporučuje správu rodiny ponechat třetí straně: nezávislému odborníkovi, který je odproštěn od emocí a vztahů.

Více výsledků studie Global Family Business Survey 2021 si můžete přečíst zde.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články