Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jak Češi darují v pandemii? Nový speciál hodnotí filantropii v době covidu

Jak Češi darují v pandemii? Nový speciál hodnotí filantropii v době covidu

Autor Eva Ulrichová

V červnu 2021 vyšel speciál vydaný Nadací Via, který reflektuje českou filantropii v době pandemie. Jak se v době covidu darovalo a ovlivnila globální epidemie českou filantropii?

Poslední rok byl v české filantropii zlomovým. Stalo se mnoho milníků, filantropických počinů a darů rekordní výše. Pomohl tomu i covid. Lidé se snažili pomoct, kde mohli. Ať již šlo o dary vysoké hodnoty nebo šití roušek potřebným. Potřeba někomu pomoci byla všude kolem nás. Podobná solidarita českého národa se objevila i při letošním tornádu, které připomínalo spíše americký katastrofický film než českou realitu. Lidé z celé republiky se semkli, aby jakkoliv pomohli moravským obcím postiženým neobvyklou událostí.

Velké filantropické počiny

Nešlo si nevšimnout historického daru manželů Vlčkových, kteří věnovali 1,5 mld. Kč na podporu paliativní péče. Ojedinělý dar poskytli i manželé Dvořákovi, kteří se rozhodli podpořit 200 miliony mladé chemické talenty v rozvoji jejich vzdělání. V historii české filantropie se milníkem stala také závět Martina Hausenblase, která 30 % jeho aktiv odkazuje na dobročinné účely.

ŽEBŘÍČEK ČESKÉ FILANTROPIE: KDO V UPLYNULÉM ROCE DAROVAL NEJVÍCE?

Jak se covid odrazil v české filantropii?

Ten den si pamatuju přesně. Je 23. března 2020 a zvoní jeden telefon za druhým,“ zahajuje ředitel Nadace Via své úvodní slovo ve speciálu Umění darovat – rok covidový ve filantropii. Dále Zdeněk Mihalco vysvětluje, co nadaci motivovalo k vydání rozsáhlého stostránkového magazínu: „Řada filantropických projektů zůstala opomíjená, protože covid zastínil spoustu problémů a příležitostí, které nás čekají v brzké budoucnosti.“  

Nadace Via ve speciálu shrnuje loňský rok jako přelomový rok filantropie a zmiňuje významné momenty, např. rozmach čínské filantropie, velké dary na podporu boje s pandemií, pomoc seniorům, dosud nevídanou podporu kultury a mnoho dalšího. Zároveň se dozvídáme, že loňský rok byl rekordní všude ve světě – američtí filantropové darovali rekordních 24,7 mld. USD na filantropické účely.

Covid nastoluje nová témata a zároveň se vynořují problémy stojící v jeho stínu. Důsledkem jsou nové formy darování i dosah projektu. Novinkou je také možnost nadací požádat o příspěvek každého z nás a naopak možnost každého z nás podpořit projekt, který je nám blízký nebo nám dává smysl.

Nové výzvy filantropie

Podpora kultury

Kulturní život ještě nebyl ochromen tak moc jako nyní. Divadelní představení byla pozastavená, koncerty a plesy dostaly stopku. Covid uzavřel vše, co mohl. Najednou lidem došlo, jak důležité je se setkávat na podobných událostech. Jak důležitá je pro náš život kultura. A jak důležitá je možnost volby toho, co budu večer dělat. Proto český filantrop Martin Hájek založil platformu Dramox, kde jsme mohli sledovat přenos divadelních představení. To rozjelo řadu dalších projektů pro podporu kultury. Jedním z nich je nedávný koncert Šance pro kulturu, kde se filantropy stali všichni zúčastnění. Moderátoři, technici, zpěváci, účinkující. Všichni se rozhodli vzdát se honoráře ve prospěch kultury. A zdá se, že koncert opravdu nastartoval život zpět do…skoro normálu.

Samota seniorů

Pandemie však zdůraznila i nepřímo související témata pro filantropii. Jedním z hlavních je samota seniorů, která nikdy nebyla více viditelná, než právě v době covidu. Osamění nejstarší generace přilákalo nejen filantropy, ale např. i sociology, kteří se prostřednictvím svých výzkumů pokouší veřejnost informovat o existujícím problému. Vzniklo mnoho organizací sdružující dobrovolníky, kteří pomáhali seniorům v zajištění životních potřeb nebo s přísnými hygienickými opatřeními se jim pokoušeli dělat chvíli společnost.

Zachraňme planetu

Covid zdůraznil několik závažných problémů české společnosti, jiná témata však zůstala v jeho pozadí. Významným je záchrana planety a s tím i našeho života na Zemi. V loňském roce jsem často slýchávala, že covid je jen odpověď přírody na způsob toho, jak se k ní chováme. Možná to tak je, možná nikoliv. Pravdou však zůstává, že matička Země nám již dlouho dává najevo, že se jí něco nelíbí. Nejaktuálnějšími událostmi jsou rozsáhlé požáry v Řecku, extrémní vedra v Kanadě nebo tornádo ve střední Evropě. K lepšímu světu se v loňském roce přiblížilo mnoho investorů či majitelů firem. Na vrchol se dostaly tzv. zelené investice neboli ESG investování. Dle nejaktuálnějších výhledů bude důraz na společenskou odpovědnost čím dál větší. Z důvodu záchrany našich životů i přírody by životní prostředí mělo být tématem pro každého z nás. Nebude to však lehké. Očekává se, že zelené investice povedou, řekněme, k zelené filantropii.

A mnoho dalšího…

Dalšími tématy pro filantropy byla podpora samoživitelů, kteří mnohdy v důsledku uzavření škol a hlídání potomků přišli o práci či o většinu platu. Dle UBS je důsledkem pandemie změna uvažování žen o finanční nezávislosti. Během covidu se významně zvýšil počet pacientů s depresivní či úzkostnou poruchou. Speciál Nadace Via mimo jiné informuje, že globální epidemie bude mít za následek zvýšení ekonomické nerovnosti, ba dokonce i nerovnosti ve vzdělání.

Změny ve filantropii

Pandemie nás naučila žít online. Nebo spíše přizpůsobit se životu online. V digitálním světě najednou probíhaly konference, divadelní představení, promítání kin, koncerty nebo firemní schůzky či porady. Tak, jak se všechny oblasti musely přizpůsobit, bylo nutností změnit i formu filantropie. Vznikly portály sdružující nadace, např. Darujme.cz, Donio, Hithit.com atd. Tzv. online dárcovství se rozšířilo celosvětově. A co to přineslo? Větší možnost lidí darovat, zvýšila se transparentnost filantropie a dosah jednotlivých filantropických projektů. Být filantropem se stalo jednodušší. A to je dobře. Díky tomu je jednodušší a rychlejší dojít k cíli – podpoře dané činnosti.

Milníkem v české filantropii se stala inspirace světové výzvy The Giving Pledge, jehož autory jsou manželé Gatesovi a Warren Buffett. Dalo by se však říct, že historie projektu sahá až do 19. století, kdy zakladatel moderní filantropie John Rockefeller daroval značnou část svého jmění na rozvoj medicíny a moderní vědy. Cílem projektu The Givinge Pledge je závazek nejbohatších lidí během života (či posmrtně) darovat většinu svého bohatství na filantropické účely.

Základní myšlenka této filantropické výzvy se dostala až do České republiky, konkrétně do hlavy Martina Hausenblase. Inspirován významnými počiny se rozhodl závětí odkázat 30 % svého čistého jmění darovat Nadaci Via a Ústecké komunitní nadaci. Sám v rozhovoru pro speciál Umění darovat přiznává, že motivací bylo, aby jeho aktiva posmrtně směřovala tam, kam on bude chtít. „Dokud jsem živý, tak si hlídám, kde pomáhá, jakým směrem moje peníze plynou, ale ve chvíli, kdy tu nebudu, tu možnost mít nebudu,“ vysvětluje v rozhovoru a dodává, že by rád našel alespoň 20 dalších osob s vysokou hodnotou čistého jmění, kteří se k němu přidají v podobném gestu.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články