Home Řízení rodinyFamily office Kde má kořeny Family Office? Najdeme je již v 19. století

Kde má kořeny Family Office? Najdeme je již v 19. století

Autor Redakce

Rodinná kancelář – Family Office slouží v rámci poradenství bohatým rodinám. Některé zakládají vlastní Single Family Office pouze pro jejich rodinu, jiné využívají služeb Multi Family Office. Kde jsou kořeny rodinných kanceláří?

Historie Family Office sahá až do první poloviny 19. století. Se vznikem rodinných kanceláří je spojován americký miliardář a ropný magnát John Rockefeller. Rockefeller je někdy označován za nejbohatšího člověk v historii. Podnikatel zbohatnul na ropném průmyslu, kdy 80 – 90 % celosvětového ropného průmyslu ovládala jeho společnost Standard Oil Company. O velkou část jeho čistého jmění přišel během krachu na burze v roce 1929, zbytek věnoval na dobročinné účely.

Rockefeller není považován pouze za ústřední postavu historie Family Office, položil též základy moderní filantropie. Svá aktiva věnoval především na moderní vědu a rozvoj medicíny. Odhaduje se, že Rockefeller měl majetek v hodnotě 360 mld. USD (v dnešní hodnotě), po jeho smrti byla hodnota jeho bohatství vyčíslena na 255 mld. dnešních dolarů.

Pravděpodobně již tehdy magnát zjistil, že nelze bohatství spravovat vlastními silami. Alespoň ne tak, aby o něj úplně přišel. V roce 1882 založil vlastní společnost sdružující profesionály z různých odvětví. Ti měli za úkol starat se o investiční potřeby rodiny, obchodní činnost a něco, co bychom dnes nazvali správou bohatství.

Správa různě roztroušeného bohatství je více než obtížná, možná až nemožná. Nově vzniklá kancelář provedla reorganizaci majetku rodiny a všechen jej vložila pod ropnou společnost Standard Oil Company. Veškerá aktiva tak spravovala pod jednou střechou. Kancelář sice nebyla označována za „Family Office“, avšak položila základy moderní rodinné kanceláře. Svými činnostmi Rockefellerova kancelář připomínala Single Family Office, tedy rodinnou kancelář určenou jedné rodině.

Co je to Family Office?

Family Office, „rodinná kancelář“, je organizace, která se vytváří za účelem individuální podpory a potřeb konkrétní rodiny (Single Family Office – “SFO”) nebo může být založena za účelem podnikání s cílem poskytovat své služby více rodinám (Multi Family Office – “MFO”). V zahraniční terminologii jsou rodinné kanceláře označovány jako Family Office Vehicle “FOV”, ale zažilo se zkrácené označení Family Office. Každá rodinná kancelář je zcela individuální obsahem svých služeb, strategií a velikostí. Říká se, že je tolik různých rodinných kanceláří, kolik je různých rodin. Více o Family Office naleznete zde.

Co je to Single Family Office?

Single Family Office poskytuje poradenství a správu majetku pouze jedné rodině. Zaměstnanci Single Family Office často pomáhají bohaté rodině s investicemi, rodinným podnikem, životním stylem či se správou financí, včetně případného vyplácení rodinných příslušníků či posmrtným převodem bohatství. Single Family Office patří mezi nejdůvěryhodnější typ rodinné kanceláře vzhledem k řízení a správu pouze jediné rodiny a poskytuje plnou kontrolu nad rodinným majetkem a řízením rodiny. Single Family Office nabízí široké spektrum služeb od správy a ochrany rodinného majetku, po zachování rodinných hodnot a řízení životního stylu. Více o Single Family Office se dozvíte ZDE.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články