Home AKTUALITY Nadace rodiny Vlčkových podpoří péči o vážně nemocné děti více než 1,5 miliardou korun

Nadace rodiny Vlčkových podpoří péči o vážně nemocné děti více než 1,5 miliardou korun

Autor Redakce

Praha, 15. 3. 2021 – V České republice vzniká nový filantropický projekt. Charakterizuje jej tým zkušených profesionálů, velké zdroje i ambice a jasně definované zaměření. Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi založili Nadaci rodiny Vlčkových, do níž vkládají aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Toto jmění bude pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocněním jejich dítěte.

Vlčkovi založením nadace navazují na aktivity své soukromé charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním. „Zlatá rybka od roku 2015 splnila přání více než 650 dětem a bude ve svém poslání pokračovat. Prostřednictvím nově založené nadace chceme mimo jiné vybudovat dětský hospic a paliativní středisko a přispět ke zvýšení dostupnosti služeb, které považujeme za velmi důležité. Každý rok se přes osm set českých rodin dozvídá, že jejich dítě se už neuzdraví. Chceme aspoň části z nich pomoci této těžké situaci lépe čelit a spoluvytvářet budoucnost, ve které je péče o kvalitu života závažně nemocných dětí stejně důležitá jako snaha o jejich léčbu,“ říká Ondřej Vlček.

Manželé Vlčkovi nadaci vnímají jako svůj životní projekt. „Chceme umožnit, aby mohli rodiče společně
s nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období svého života co nejvíce radosti bez ohledu na to, v jaké
fázi nemoci se dítě nachází. Rádi bychom pro ně vytvořili místo, kde snadno najdou to, co potřebují.
Pomoc, podporu, porozumění, pohodlí, klid a bezpečí,
“ říká Katarína Vlčková.

Klíčovou roli v naplňování cílů Nadace rodiny Vlčkových budou mít kromě zakladatelů i členové jejích
statutárních a kontrolních orgánů. V nich zasednou respektovaní profesionálové v oblasti financí,
práva a daní s mnoha zkušenostmi s řízením velkých projektů a se silnou osobní integritou. Ve správní
radě bude po boku manželů Vlčkových působit Ladislav Sekerka, uznávaný odborník se zkušenostmi
z mezinárodního finančního prostředí. Další osobnosti pomohou z pozice členů dozorčí rady, kterou
společně utvořili Alan Rassaby, bývalý šéf lidských zdrojů, tajemník a hlavní právník Avastu, Jan Žůrek,
prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a někdejší řídící partner společnosti KPMG,
a také Lubor Žalman, bývalý generální ředitel Raiffeisenbank a současný partner v EnCor Wealth
Management. Svými znalostmi přispějí i k tomu, aby mimořádná finanční aktiva projektu
průběžně generovala výnosy pomáhající zabezpečit dlouhodobou udržitelnost nadace. Budou
spolupracovat také s odborníky na dětskou paliativní péči a s lékaři, kteří pečují o závažně nemocné
děti.

V českém i středoevropském prostředí bude Nadace rodiny Vlčkových jedinečná co do množství
soukromých finančních prostředků věnovaných na jasně definovaný, veřejně prospěšný účel, ale i díky
zapojení členů rodiny a udržitelnosti financování. Filantropické plány manželů Vlčkových zasluhují
obrovský obdiv. Nepochybuji, že budou inspirací i pro další mecenáše a filantropy, kteří mají svou vizi
a chuť ji realizovat
,“ vyjádřila svůj názor Kateřina Ronovská, členka správní rady Nadačního fondu Via
Clarita, který poskytl odborné konzultace k založení a nastavení struktury nově vzniklé nadace.

Nadace rodiny Vlčkových nyní stojí před nelehkým cílem vybudovat dětský hospic a navazující
paliativní středisko. Rodiny závažně nemocných dětí v něm najdou jak odlehčovací služby potřebné
v dlouhodobé péči, tak dětský lůžkový hospic. Počítá se také se vzdělávacím centrem pro odbornou
veřejnost a knihovnou. Projekt bude stavět na dlouholetých zkušenostech ze zahraničí. Výstavba
hospice a střediska paliativní péče je plánovaná na pět let, během nichž se stane i sídlem nově vzniklé
nadace a vytvoří také zázemí pro více než šest let fungující Zlatou rybku. Nadace rodiny Vlčkových se soustřeďuje na maximalizaci dopadu při naplňování svých dlouhodobých cílů. Veškeré zdroje proto
hodlá využít na své vlastní projekty a neplánuje poskytování finanční podpory žádným třetím
stranám.

Vybudování dětského lůžkového hospice, který by zároveň sloužil jako vzdělávací a komunitní
centrum, vnímám jako nesmírně důležitý krok v zajištění komplexní podpory rodinám dětí, které mají
jakékoliv závažné život limitující onemocnění. Z tohoto projektu mám proto ohromnou radost nejen
z pozice odborné společnosti, ale i z pozice lékařky, která se každodenně setkává s rodinami takto
nemocných dětí
,“ říká předsedkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny
ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně), MUDr. Mahulena Exnerová. „Přes
veškerý pokrok posledních let v poskytování paliativní péče dětem nám v České republice stále citelně
chybí odlehčovací typ péče pro těžce nemocné děti a jejich rodiny, včetně eventuální možnosti péče
v závěru života. Přitom po ní zejména rodiče pečující o dlouhodobě závažně nemocné děti volají. Je to
něco, co by jejich život skutečně ulehčilo
,“ dodává.

Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi spolu vychovávají tři syny a založení nadace považují za ideální
prostředek ke smysluplnému využití rodinného majetku v dlouhodobém horizontu. Katarína Vlčková
díky své práci lékařky v mobilním hospici Cesta domů, kde se setkává nejen s dospělými, ale i
dětskými pacienty v závěru života, vnímá náročnost dlouhodobé péče o závažně nemocné děti.
Ondřej Vlček má jako generální ředitel společnosti Avast zkušenosti s řízením komplexních projektů.
Díky svému čtvrt století dlouhému působení v této globální softwarové společnosti získal i aktiva,
která rodině umožňují nadaci založit a naplňovat její cíle.

Zdroj: Tisková zpráva nadace Vlčkových


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články