Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Ojedinělý dar české filantropie: Hana a Dalimil Dvořákovi věnovali 200 milionů Kč na podporu mladých chemiků

Ojedinělý dar české filantropie: Hana a Dalimil Dvořákovi věnovali 200 milionů Kč na podporu mladých chemiků

Autor Redakce

Filantropie není jen o daru, ale i o sdílení hodnot. Bohaté rodiny se často věnují filantropii z důvodu, aby s jejich bohatstvím bylo naloženo dle vize zakladatele, ať již je to vzdělání, ochrana životního prostředí, sociální nerovnosti, zdraví či jiné oblasti. Svým hodnotám také věří manželé Dvořákovi, kteří vloni filantropickým účelům věnovali rekordní dar.

Vloni v lednu se manželé Dvořákovi, zakladatelé nadace Experientia, rozhodli vložit neuvěřitelných 200 milionů Kč do své nadace, uvádí tisková zpráva Nadace Experientia. Filantropický dar má pomoct české vědě. Cílem nadace je podpořit mladé české vědce v oblasti chemie a umožnit jim roční stáž na světoznámých univerzitách, popř. uskutečnit jejich výzkum. Dle plánů nadace by v následujících dvaceti letech mohlo 40 mladých chemiků vycestovat na roční stáž na prestižních univerzitách. Možností též bude založení až 20 nezávislých výzkumných týmů v rámci českých vědeckých pracovišť.

Zakladatelka Hana Dvořáková sama spolupracovala na vývoji několika antivirových látek po boku profesora Antonína Holého a podílela se tak na vzniku léku proti AIDS. Díky těmto úspěchům Hana s manželem Dalimilem vydělávali nemalé sumy na licenčních poplatcích. Zakladatelé se rozhodli zůstat u hodnot, ze kterých (přesněji, díky kterým) peníze vzešly – z chemie. Proto v roce 2013 založili nadaci Experientia na podporu mladých talentovaných chemiků.

Vizí zakladatelů a dárců je posílit českou vědu v oblasti chemie. Hana Dvořáková přiznává, že peníze z nadace by mohly pomoci některému z mladých chemiků dojít až k Nobelově ceně. Manželé Dvořákovi po celé roky do nadace vkládají zisky z licenčních poplatků léků, na jejichž výrobě se zakladatelka podílela. Do roku 2020 nadace vyčlenila již 16,5 milionů Kč pro mladé vědce-chemiky. Dosud z nadace čerpalo 13 nadějných chemických talentů, kteří měli možnost účastnit se ročních stáží např. na MIT. Někteří z nich stále působí na prestižních universitách a jejich publikace naleznete ve světových vědeckých časopisech.

Před dvěma lety, v lednu 2019, se zakladatelé rozhodli pro nový projekt, a to vědecké start-up granty. Jejich cílem je umožnit mladým vědcům po návratu ze stáže založit vlastní nezávislý výzkum. První výzkumný tým s pomocí grantu od nadace Experientia založil Ondřej Baszczyňski, který jej realizuje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Grant má přislíbený na tři roky.

 „Věříme, že se nám podaří vybudovat komunitu excelentních chemiků, na kterou se budou nabalovat další mladí vědci a vědkyně a další úspěchy české vědy, a bude se tak šířit dobré jméno české chemie a České republiky vůbec,“ uvádí manželé Dvořákovi v tiskové zprávě nadace.

V tiskové zprávě se také můžete dočíst o změnách ve struktuře nadace od roku 2020, např. nově vzniklá dozorčí rada, posila ve správní radě nebo nová výkonná ředitelka. Se změnami v nadaci, ať již v její struktuře nebo ve strategii, pomohl Nadační fond Via Clarita v rámci svého filantropického poradenství.

Zdroj: Tisková zpráva nadace Experientia 2020 z 21. ledna 2020
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články