Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Pandemie změnila uvažování žen o finanční nezávislosti

Pandemie změnila uvažování žen o finanční nezávislosti

Autor Eva Ulrichová

Finanční nezávislost je pojem, který se stále více diskutuje v souvislosti s genderem. Tendence žen být nezávislé (nejen finančně) roste. Jaká je genderová rovnováha, kolik žen je závislých na svém partnerovi a jaký vliv na finanční (ne)závislost má pandemie?

V posledních letech se mění vyváženost genderových rolí, a to všude. Někteří muži nahrazují ženy v „mateřské dovolené“, ženy zase více pracují a dostávají se čím dál častěji do vedoucích pozic. Prvně jsem si to doopravdy uvědomila před několika lety, při zápisu na vysokou školu jeden z docentů prohlásil „Nestačím se divit, kolik je tu studentek. Ještě vloni v lavicích převládali mladí muži a žen zde příliš nebylo.“ Všichni jsme se pootáčeli a „mladých mužů” dopočítali sotva prsty na jedné ruce. Rostoucí míra vysokoškolského vzdělání u žen, je jeden z aspektů dokazujících, jak se my ženy snažíme vyvážit jistou nerovnováhu a přispět k vlastní finanční nezávislosti.

Proč je zde ona nerovnost? Dlouhé roky se tradovalo (a často stále traduje), že žena se má stát matkou a muž hlavou rodiny a hlavním živitelem. Některé ženy se této normy stále drží, už jen z důvodu zklamání svého okolí – manžela, kterému nedá děti; maminky, která se nestane babičkou… Ale i tento postoj se ve 21. století proměňuje. Dle Michaely Bartošové (2009) se ženy čím dál více přiklání k dobrovolné bezdětnosti – tedy samy si určí, že nikdy nechtějí děti. Proč? Na základě výsledků ze svého výzkumu to Bartošová vysvětluje větší svobodou žen, nevázaností na partnery i kariérním důvodům. „Být matkou“ již není takovou normou jako dříve.

To vše je jistě moc hezké. Ženy chtějí více pracovat, kariérně růst a vyrovnat se mužům. Zatracují proto své mateřství a dřou jak koně. A není to lehké. Např. zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu z května 2019 se vyjadřuje k diskriminaci žen v jejich zaměstnání. Ministerstvo upozorňuje na nerovnost při obsazování žen v manažerských pozicích, na smýšlení o zaměstnávání žen s (malými) dětmi i platová nerovnost, na kterou poukazuje spousta výzkumů a statistik nejen v ČR, např. server Seznamzpravy.cz v červenci 2020 informoval o velkém přehledu platů. Dle této statistiky je stále viditelný nepoměr mezi platy žen a mužů, nejvýraznější je u současných čtyřicátníků, kdy rozdíl činí bezmála 8.000 Kč.

Finanční nezávislost žen přesto roste

To vše nám ženám ale nezabrání plnit si své cíle. V posledních letech roste finanční nezávislost u žen. Na základě toho v roce 2018 společnost UBS začala s rozsáhlou studií amerických žen Own your worth, ve které se zabývá finanční nezávislostí žen. A ve výzkumu rok od roku stále pokračuje.

Velkou roli hrály dva faktory: ženy žijí déle než muži a roste počet rozvodů. Důsledkem je, že až 8 z 10 žen zůstává samotných bez svého živitele. Tím ženy přebírají odpovědnost za své finanční závazky. Dle UBS 98 % rozvedených žen či vdov vzkázaly ostatním ženám, aby se co nejdříve začaly účastnit důležitých finančních rozhodnutí. Vdané ženy však na výzvu příliš nereagovaly, přesto výzkum UBS odhalil tendenci žen podílet se na finanční odpovědnosti rodiny. Jak dokazuje výzkum, ve velké míře ženy k zamýšlení se nad rodinnými financemi popostrčila pandemie.

ČTĚTE TAKÉ: Jaký je skutečný význam pojmu finanční nezávislost?

Jaké jsou hlavní výsledky studie?

Nejnovější studie Own your worth 2020 se zabývá nejen finanční (ne)závislostí vdaných žen, ale i dělbou práce v domácnosti, kde většina z nás trávila podstatnou část roku 2020.

Účast na finančních rozhodnutích

Z dotázaných žen 49 % žen přiznalo, že nechává rozhodovat svého manžela o financích. Dalších 35 % párů se na finančním rozhodování účastní společně a pouhých 19 % žen rozhoduje o rodinných penězích.

V roce 2019:

  • 58 % respondentek nechávalo rozhodovat partnera
  • 19 % párů se na na finančním rozhodování účastnilo společně
  • 23 % žen řídilo rodinné finance

Ve srovnání s rokem 2019 si lze všimnout vzrůstající tendence žen účastnit se finančních rozhodnutí a jít svou cestu k finanční nezávislosti

Na rozhodování o financích v páru nemá příliš vliv ani úroveň vzdělání, dokonce ani to, kdo vydělává více. Průzkum odhalil, že 46 % vysokoškolsky vzdělaných žen se vzdává své finanční nezávislosti ve prospěch manžela, který má odpovědnost za společné finance. Dokonce 41 % žen, které vydělávají více než jejich partner, přiznalo, že rozhodovat o penězích nechávají svůj protějšek.

A ačkoliv tendence finanční nezávislosti u žen roste, stále je větší procento tzv. mileniálek (54 %), které se nepodílí na finančním rozhodování – oproti roku 2019 toto číslo kleslo o 5 %. Přitom 88 % svobodných mileniálek chce být jednou finančně nezávislými, a na plánování/rozhodování o financích se v manželství alespoň podílet, případně plně rozhodovat.

Dělba práce

Genderovou nerovnost vidíme i v dělbě práce, kde jde vidět sociální konstrukt „ženy v domácnosti“ a „muže jako hlavy rodiny“.

60 % žen ve výzkumu sdělilo, že v domácnosti se starají o děti, uklízí a vaří více než jejich protějšky. Dalších 63 % žen s dětmi dělají domácí úkoly. Oproti tomu 71 % mužů řídí finance.

Vliv pandemie

Pandemie ukázala, že ženy jsou schopny a chtějí se více podílet na finančním rozhodování. Důvodem může být propad trhu či (nejen) rodinné ekonomiky. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 82 % žen chce více chránit svou rodinu a 63 % se shoduje, že pandemie změnila jejich smýšlení nad rodinnými aktivy. Dokonce 64 % respondentek přiznalo, že budou se svými protějšky více diskutovat o rodinných penězích. Téměř 40 % žen pak pandemie přiměla k tomu, že by měly s partnerem více diskutovat o finančních plánech či investičním portfoliu.

ČTĚTE TAKÉ: Krize Covid-19 zdůraznila význam plánování bohatství

Více o výsledcích studie UBS naleznete ZDE.

Pokračování rozsáhlého výzkumu Own your worth v roce 2020 ukázalo, že pandemie Covid-19 by mohla mít vliv na finanční nezávislost žen a na jejich účast v rozhodování o rodinných financích. Zda ženy jejich záměr opravdu zrealizují, ukáží následující roky.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články