Home AKTUALITY Rodinným podnikům v pandemii může pomoct nový grantový program

Rodinným podnikům v pandemii může pomoct nový grantový program

Autor Redakce

Pandemie způsobila pokles (až propad) ekonomiky a snížení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Proto EUIPO ve spolupráci s Evropskou unií zavádí nový grantový program pro obnovu ekonomiky po krizi.

Program Ideas Powered for Business SME fund je grantový fond v hodnotě 20 milionů eur určený pro malé a střední podniky s cílem podpořit ekonomiku těchto firem po krizi spojené s pandemií Covid-19. Program má zároveň malým a středním podnikům pomoct při konkurenceschopnosti. Informoval o tom Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Koho se fond týká?

Program je určen pro všechny malé a střední podniky na území Evropské unie. Cílem je pomoct podnikům v rozvíjení a ochraně jejich duševního vlastnictví, a to jak na vnitrostátní, regionální i unijní úrovni.

Jaké jsou možnosti dotace?

Čerpat můžete ze dvou dotačních balíčků:

Služby předběžné diagnózy duševního vlastnictví, tzv. IP scan, sleva 75%

IP scan je služba, která vám prostřednictvím profesionálním auditorů pomůže určit, jaká je hodnota vašeho duševního vlastnictví. Služby předběžné diagnózy duševního vlastnictví jsou obvykle užívány při vytváření obchodní strategie.

Přihlášení k ochranné známce a průmyslových vzorů, sleva 50%

Nyní můžete žádat o podporu pro přihlášení vašeho duševního vlastnictví k ochranné známce nebo průmyslových vzorů se slevou 50%.

Program umožňuje žádat o dotaci pro jednu či druhou službu. Můžete zažádat o podporu v obou programech. Celková dotační částka za jeden subjekt může být vyplacena v maximální výši 1.500 eur.

Jaké jsou podmínky dotace?

Abyste mohli žádat o podporu z grantového programu, musíte:

  • Splňovat definici malého nebo středního podniku dle unijních požadavků
  • Mít sídlo v některém ze členských států Evropské unie
  • Podat žádost o podporu ve stanových termínech
  • Čerpat na uvedené služby pouze z tohoto programu, tedy není možné čerpat dotace na stejné služby z jiných evropských či vnitrostátních podpor
  • Mít osvědčení o DPH 

Jaké jsou termíny pro podání žádosti?

Žádost můžete podat v pěti obdobích:

  • Období 1: Od 11. 1. 2021 – 31. 1. 2021
  • Období 2: Od 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021
  • Období 3: Od 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021
  • Období 4: Od 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021
  • Období 5: Od 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021

Více informací k programu a žádosti naleznete ZDE.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články