Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co je finanční nezávislost. Jaký je skutečný význam tohoto pojmu?

Co je finanční nezávislost. Jaký je skutečný význam tohoto pojmu?

Autor Pavel Kolář

Pojem finanční nezávislost je obecně používaný pro stav, kdy má osoba takové pasivní finanční příjmy, které pokrývají veškeré jeho výdaje. Je tato podstata definice ale správná?

V uplynulých dvaceti letech, co se pohybuji ve finančním průmyslu, jsem pojem “finanční nezávislost” slyšel snad z úst každého druhého člověka a pravidelně se s ní setkávám i v segmentu služeb Private Wealth Management. I když se jedná o zavedený pojem, tak si stále myslím, že je používán v chybné souvislosti.

Proč?

Když se jednotlivců nebo rodin s vysokou hodnotou čistého jmění zeptám, jaký mají cíl a co je motivuje, obvykle mi odpovídají “Dosažení finanční nezávislosti”. Automaticky vždy navazuji dotazem: Co to z Vašeho pohledu znamená?

Abychom objevili pravou podstatu definice finanční nezávislosti, nejprve se musíme zaměřit na opačný význam slova, a to závislost. 

Co to je závislost?

Závislost z klinického pohledu je porucha chování. Hlavním znakem závislosti je nutkavá až přemáhající touha po užívání psychoaktivní látky nebo sklon k fyzickému opakování nějakého druhu činnosti bez ohledu na možné důsledky. V praxi se můžeme setkat s dvěma formami závislosti: fyzickou (neboli chemickou) a psychickou.

Pokud bychom stejnou definici použili na oblast financí, tak finanční závislost znamená přílišnou vázanost na peníze. Kdo ale dnes v době vyspělé ekonomiky není závislý na “penězích”? My všichni, a to až nutkavě. Mnohdy financím podřizujeme i naše životy.

Definice finanční nezávislosti

Když se tedy vrátíme k definici finanční nezávislosti, výklad pojmu by se dal charakterizovat jako snaha jednotlivce dosáhnout stavu, kdy nepotřebuje používat peníze, tato osoba je na financích nezávislá. Co si o tom myslím? Pokud nežijete zcela soběstačně izolováni od civilizace, ale ve společnosti používající peníze jako druh finančního oběživa, tak je finanční nezávislost naprosto nereálným cílem.

Z rozhovorů, které vedu se zákazníky, mi vždy vyplývá, že více než o finanční nezávislost vlastně chtějí usilovat o finanční blahobyt, který nemusí nutně souviset s velikostí osobního či rodinného bohatství, nebo s výší kapitálových přebytků.

Co to je finanční blahobyt

Osobní ekonomický blahobyt je stav jednotlivce, který nepociťuje žádnou finanční tíseň a s tím spojený finanční stres. Takové osoby mají větší sklony být šťastní, produktivní a ochotní přenášet radost do všeho, co dělají. Také uvádějí, že pociťují vyšší kvalitu života.

Změřit finanční blahobyt a s tím i štěstí je ve skutečnosti velmi obtížné. Jednotlivci nebo i celá společnost vnímá úroveň finančního blahobytu rozdílně, a protože štěstí nelze kategorizovat, tak se jedná o subjetivní měřítko.

Přesto existuje odvětví tzv. Ekonomie štěstí, které se snaží zkoumat ekonomický blahobyt a s tím spojenou vyšší kvalitu života a míru spokojenosti.

Ekonomie štěstí

Ekonomie štěstí se objevila v posledních 25 letech. Stále se však jedná o poměrně mladé odvětví. Tento obor se snaží identifikovat ekonomické faktory, které snižují nebo zvyšují pocit blahobytu jednotlivců nebo celé společnosti. Proti klasickým metrikám, které používají tradiční ekonomové, např. hrubý domácí produkt (HDP), se objevila v odvětví ekonomiky štěstí celá řada nových indexů nebo ukazatelů, např. hrubé národní štěstí, tzv. Gross National Happiness (GNH).

Výzkumy ekonomie štěstí ukazují, že faktorů, které ovlivňují pocit štěstí, je celá řada od osobní bezpečnosti, kvality zdravotní péče, práce i počet hodin, které je nutné pro pokrytí životního standardu odpracovat. Také se předpokládá, že míra štěstí se zvyšuje rovnoměrně s tím, jaké zboží a služby si můžeme koupit na pokrytí našich potřeb. 

I přesto studie prokazují, že celosvětově existuje hraniční výše ročního příjmu, kdy vám více peněz nepřinese více štěstí. Ekvivalent v českých korunách je 1,75 mil. 

Autor: Pavel Kolář – Senior Trust Advisor | Svěřenská správa s.r.o.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články