Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co to je Estate Planning?

Co to je Estate Planning?

Autor Redakce

Estate Planning je důležitou součástí komplexního plánu vašeho bohatství. Co to je a jak vám může pomoci?

Estate Planning neboli majetkové plánování lze definovat jako soubor pravidel pro situace “coby, kdyby”. Nejčastěji se využívá pro řešení majetkových záležitostí v případě nezpůsobilosti či smrti jednotlivce s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Jeho uplatnění však můžete nalézt i v době ekonomické nejistoty, jako například v současné krizi a zvyšující se inflaci. 

Řešit a plánovat, co bude, až tu nebudeme, nemusí být nic příjemného. Možná proto se Estate Planning v mnoha případech podceňuje nebo jej jedinci ani nerealizují. Majetkové plánování zajišťuje, že se v případě nečekané události majetek dostane do správných rukou a zároveň řeší, aby v případě potřeby bylo náležitě postaráno o vaše děti či partnery/partnerky. Estate planning zahrnuje mimo jiné to, komu bude majetek odkázán, kdo bude pověřen jeho správou, určení dalších zmocněnců (např. opatrovník, pověřenec…), nebo daňové plánování

Proč je Estate Planning důležitý?

Celý život jste tvrdě pracovali, abyste vybudovali svou společnost nebo nashromáždili majetek, kterým budete moci zabezpečit budoucí generace. Každého však v životě může překvapit nečekaná situace a je potřeba na ni být připraven. Z toho důvodu se movití jedinci a rodiny věnují Wealth Planningu a jeho jednotlivým složkám. Jednou z nich je majetkové plánování. V nevšedních situacích jako je nečekaná krize, pandemie, vážné onemocnění nebo úmrtí je Estate Planning pomyslnou pojistkou, že s vaším majetkem bude naloženo dle vaší vize.

Majetkové plánování: 

  1. umožňuje vybrat, kdo a co z vašeho majetku zdědí 
  2. umožňuje jmenovat opatrovníka vašich dětí v případě předčasné smrti 
  3. zahrnuje daňovou optimalizaci
  4. umožňuje vybrat zmocněnce pro vás majetkový plán
  5. minimalizuje riziko rodinných sporů 

Movití jedinci a rodiny mají různé důvody pro plánování majetku, jako je zachování rodinného bohatství, zajištění pozůstalých včetně manželů, partnerů a dětí, financování vzdělání dětí či vnoučat, nebo posmrtné darování na filantropické účely. 

Význam majetkového plánování v nejistých dobách

Pokud bychom prozkoumali účinky nejistého tržního období na chování investorů, průvodním znakem je určitá panika. Mnoho škod na majetku je uskutečněno v důsledku řady chybných emocionálních rozhodnutí. Na majetkový plán se proto můžete dívat jako na soubor pravidel „co se stane, když“.  Pokud jednotlivec nebo rodina disponuje majetkovým plánem, který eventuálně počítá s ekonomicky nestabilním trhem, pak takový plán přináší disciplinovaný přístup, jenž je dokáže bezpečně provést i tímto obdobím. Více o významu a hodnotě majetkového plánování v nejistých dobách se dočtete v tomto článku.

Kroky majetkového plánování 

Hlavním krokem je vyřešení posmrtného předání majetku. Bez toho rozdělení jmění, určení rolí v podniku nebo opatrovnictví dětí bude součástí soudního řízení. To může trvat mnoho dalších let a rodina v důsledku soudních poplatků může nakonec přijít o vše. Nejčastějšími nástroji plánování dědictví jsou závěť a svěřenský fond. 

ČTĚTE TAKÉ: CO JE VHODNÉ PRO VAŠE DĚDICTVÍ – ZÁVĚŤ NEBO SVĚŘENSKÝ FOND?

Mezi další ústřední kroky majetkového plánování patří:

  • zajistit předání důležitých dokumentů a listin k rodinnému i firemnímu bohatství (např. nájemní smlouvy, cenné papíry, notářské zápisy…)
  • zajistit předání hesel k účtům, PIN kódy a další virtuální i fyzické klíče k veškerým účtům či úložištím 
  • určit zmocněnce pro váš majetek, zejména správce majetku, dohlížitele, opatrovníka či poručníka
  • příprava auditu veškerého rodinného i firemního vlastnictví
  • plán nástupnictví a dědictví

Využijte služeb poradce

Studie investiční společnosti Vanguard – “Alfa poradce” – dokazuje, že majetkový plán sám o sobě neposkytuje dostačující řešení. Součástí by mělo být širší majetkové plánování a osobní přístup, který dodává Wealth Manager, finanční, nebo investiční poradce. 

Profesionální poradce má v plánování majetku hodnotný význam. Především je to z důvodu emočního zainteresování “otce rodiny”, který roky dané jmění budoval. Wealth Manager či expert z Family Office vám pomůže s veškerými kroky pro tvorbu efektivního Estate Planningu tak, aby naplňoval vizi vaší rodiny a vaše cíle. Výhodou externího poradce mimo rodinu je především to, že nabízí pohled nezainteresovaného člověka a tím může významně přispět pro ochranu bohatství i v budoucnu.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články