Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jaký je rozdíl mezi filantropií a charitou?

Jaký je rozdíl mezi filantropií a charitou?

Autor Redakce

Charita a filantropie jsou termíny, které se často zaměňují. V obou případech se sice jedná o určitou touhu nebo potřebu pomáhat, význam těchto termínů se liší. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ve skutečnosti jsou ve vztahu tzv. nadřazenosti: filantropie je nadřazená charitě. Zjednodušeně můžeme říct, že charita znamená darovat potřebným či neziskovým organizacím finanční a hmotné dary, zatímco filantropie podněcuje a v nejlepším případě také realizuje sociální změnu. Hlavní odlišnost spočívá v tom, že filantropie má širší dosah.

Charita

Tomáš Krejčí, filantropický poradce a spoluzakladatel Ústecké komunitní nadace, definuje charitu následovně: „Charita je v tom dárcovském světě i mezi lidmi obecně vnímaná jako responzivní. Charita vychází z tradice, v Čechách navazuje na křesťanství, např. katolická církev má charity jako samostatné organizace, které se jmenují charita. Proto je často spojena s tímto rozměrem. Vyznačuje nějakou okamžitou potřebu nebo problém. Snaží se o okamžitou bezprostřední změnu.” Odborník dále dodává, že charita by se dala nazvat láskou k dobrodění, zatímco u filantropie se bavíme o lásce k člověku.

Jinými slovy můžeme říct, že u charity jde o emocionální impuls vytvořený například přírodní katastrofou, který nás nutí okamžitě jednat. Takové jednání pak může mít formu finančního daru či dobrovolnictví a obvykle se vyskytuje krátkodobě. Příkladem může být netradiční červencové tornádo na území jižní Moravy.

Kdo obvykle daruje na charitu?

Charitativní dárce nemusí být nutně zámožný. Takový jedinec daruje, ačkoliv sám nedisponuje majetkem vysoké hodnoty. Jeho hlavní motivací je touha pomáhat. Zde se dostáváme k posunu od charity k filantropii. Jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) chtějí svým darem nejen pomoc jednorázově, ale jejich cílem je svým jednáním působit na širší oblast.

Filantropie

Expert na filantropii, Tomáš Krejčí, popisuje posun od charity k filantropii africkým příslovím:

Když chcete někoho nasytit na jeden den, darujte mu rybu. Když chcete někoho nasytit na celý život, darujte mu prut nebo ho naučte rybu chytat.

Krejčí dále dodává, že filantropie zastává proaktivní roli a hledá kořeny problému tak, aby bylo možné se dostat k systémovým změnám. Nejedná se pouze o okamžité řešení vzniklého problému, jako tomu je v případě charity – nebo v případě darování ryby v africkém přísloví. Jde také o prevenci a dlouhodobému věnování pozornosti nějaké problematické události ve společnosti. Tedy „učíte společnost chytat rybu.”

Krejčí zdůrazňuje, že před realizací filantropického projektu je prvním a neodmyslitelným krokem rozhodnutí o filantropickém záměru. Mezi ty nejčastější patří vzdělávání a zdravotnictví v rozvojových zemích. V posledních letech také roste trend udržitelnosti a s tím i filantropické projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, dodržování ESG principů apod. Tyto oblasti ovšem nejsou jediné, na které se v rámci filantropie můžete zaměřit. Bez jasného vymezení účelu nemusí být dobročinnost nastavená správně a tak nebude splňovat cíle a hodnoty jedince, který se rozhodl stát filantropem. Cíl filantropického dobrodění často vychází z vašich či rodinných hodnot, filantropický projekt dále nese a šíří odkaz jeho zakladatele.

Příklady filantropických projektů v ČR

V nedávné době trend filantropie v ČR významně vzrostl. Čeští HNWI, kteří dlouhá desetiletí budovali své jmění, se rozhodli darovat a velkou měrou pomoct těm, kdo to potřebuje. Mezi aktuálně nejznámější filantropické počiny jsou nadace rodiny Vlčkových na podporu paliativní péče nebo ojedinělý dar manželů Dvořákových do své nadace Experientia s cílem podpořit mladé talentované vědce. Pokud chcete podpořit kulturu v této stále nelehké době, můžete se inspirovat filantropem Martinem Hájkem, zakladatelem platformy Dramox, na které jsme mohli od října 2020 sledovat přenos divadelních představení. Většinu výtěžku z předplatného organizace daruje divadlům, tvůrcům a hercům.

Filantropický projekt nemusí být individuální záležitostí, ale můžeme do něj zapojit celou rodinu. Projekt pak nejenže pomáhá druhým, ale působí zpětně i na rodinu. Pomáhá utužovat rodinné vztahy, zvyšovat schopnost kooperace mezi členy rodiny či pomáhá při uvědomování společných rodinných hodnot a jejich zachování v dalších generacích. Pokud bychom uvažovali o rodinném filantropickém projektu, doporučujeme přizvat Family Office „rodinnou kancelář”, která se podílí na managementu projektu a dohlíží na splnění hodnot a cílů dané rodiny.

Konečné srovnání

Pokud se ptáte, zda je lepší svou cestu zasvětit spíše charitě či filantropii, máme pro vás finální srovnání. Představte si případ drogové závislosti. Filantrop by k situaci přistupoval zhodnocením všech faktorů přispívajících k závislosti. Mohl by financovat výzkumnou studii o rizikových faktorech závislosti nebo investovat do poradenské činnosti pro děti, jejichž rodiče byli závislí. U obou příkladů je jejich pozitivní vliv vidět až po delší době. Jedinci, kteří jsou závislí, však potřebují pomoc hned. Takovou okamžitou podporu umožňují charitativní organizace, které poskytnou pomoc prostřednictvím detoxikačního centra a vyřeší tak aktuální a okamžitou potřebu pro drogově závislé jedince.

Je jasné, že charita i filantropie usilují o to stejné: udělat svět lepším místem. Místo vytváření kategorií lepší či horší je třeba přistupovat k oběma možnostem odlišně a spíše si promyslet, jaký je váš záměr.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články