Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Investice do diamantů: Diamant jako investiční nástroj

Investice do diamantů: Diamant jako investiční nástroj

Autor Milan Sedláček

Alternativní investice jsou oblíbeným a mnohdy zajímavým nástrojem pro diverzifikaci investičního portfolia. Chtěli byste své portfolio rozzářit přidání investice do diamantů? Přečtěte si článek odborníka o diamantech jako investičním nástroji.

Milí čtenáři,

v předešlém článku „Investice do diamantů: Jaký je trh s diamanty?“ jsem popsal vývoj trhu s diamanty a jeho současný stav. Jak jsem již avizoval, v této části se zaměřím na diamant jako investiční nástroj.

Diamant jako investice

Termín „investice do diamantu“ není zcela přesný, protože termín investice veřejnost používá ve spojení s řadou jiných nástrojů, které s diamantem nelze úplně srovnávat. V první řadě nenese pravidelný výnos a jeho cenový vývoj nelze předem stanovit. Můžeme ho pouze odhadovat na základě současných a historicky známých informací. Spíše najdeme několik společných atributů s drahými kovy (zlatem a stříbrem), které se pokusím v průběhu článku popsat.

Z mého pohledu se na diamant dívám jako na komoditu, ze které (stejně jako ze zlata a stříbra) vznikly dnes námi používané peníze. Toto dokládají historické prameny o diamantech, jako například účetní záznamy z období staré Indie (400 let před n. l.).

Diamant provází člověka celou dobu vývoje lidské civilizace a vždy byl nevyšším ochráncem hodnoty. Mohli jej vlastnit pouze panovníci a příslušníci nevyšších a nejbohatších vrstev. Byl osazován do korunovačních klenotů, byly mu přisuzovány nadpřirozené vlastnosti a váže se na něj řada zajímavých příběhů a legend.

Začněme tedy pohledem do historie, abychom si lépe definovali podstatu.

Pokud přijmeme platnost teze o definici peněz od řeckého filozofa Aristotela (322 př.n.l), že peníze musí být trvalé, přenosné, dělitelné a musí mít vlastní vnitřní hodnotu (což je právě parametr, který současným penězům chybí), pak zjistíme, že tyto vlastnosti vedle zlata a stříbra (měnových kovů) splňují historicky ve velké míře právě diamanty.

Nikoli náhodou jsou diamanty označovány za „nejtvrdší mezinárodní platidlo“.

Z výše uvedeného tedy zastávám názor, že ona investice do diamantů je spíše výměna dnešních platebních prostředků (ničím nekryté měny) za skutečné, historií prověřené peníze, jejíž vlastnosti ještě zmíním níže.

Budete-li souhlasit s názorem, že pokud se nějakého obchodu zúčastněné strany (prodávající a kupující) domluví na úhradě kupní ceny ve zlatě, pak se stejně tak mohou dohodnout i na úhradě kupní ceny v diamantech, protože předpokladem je pouze schopnost stanovit cenu (vyjádřenou v penězích) a ověření pravosti diamantů, což je stejný předpoklad jako u zlata.

Tímto splníme podmínky pro použití diamantů jako platidla.

Pokud se podíváme na charakter diamantové investice, pak stojí za zmínku právě tyto:

  • Koncentrované bohatství – velký objem peněz vázaný do malého kousku hmoty
  • Celosvětově platná pravidla pro obchod a určení ceny – Kimberley proces a jednotný celosvětově platný ceník
  • V dlouhodobém horizontu neustále rostoucí cena s nízkou úrovní volatility
  • Bezpečná investice – transparentní systém mezinárodně platné certifikace a jednotný systém hodnocení ISO/FDIS 11211-1
  • Volná přenositelnost – splňuje charakter mezinárodně uznávaného platidla s možností směny na jakoukoli národní měnu
  • Relativně nezničitelná investice – diamant se v čase nemění a je odolný vůči chemickým vlivům
  • Diskrétní forma bohatství – majetek, který není celosvětově registrován na majitele

Cena diamantů obsahuje náklady na jeho těžbu, zpracování a cestu k zákazníkovi. Cena suroviny každoročně stoupá o 3 – 7 %, což vyjadřuje růst nákladů na jeho těžbu při započtení inflace.

Z výše uvedeného tedy můžeme dovodit, že investice do diamantů je v první řadě za účelem ochrany majetku a nástroj pro vyvážení majetkového portfolia. Diamant totiž funguje jako protiváha oproti jiným druhům aktiv, jako jsou instrumenty napojené na kapitálový trh (fondy, akcie, dluhopisy, deriváty, komodity), nebo také nemovitosti. Cena diamantů roste s rostoucí poptávkou v čase jakékoli nejistoty (politické, ekonomické), kdy naopak ceny jiných druhů aktiv klesají, stejně jako klesá hodnota peněz jejich devalvací a vlivem inflace.

Je dlouhodobě vnímán jako bezpečný přístav pro uložení peněz, což je podobné jako u zlata.

Drahé kovy jsou však v cenovém vývoji daleko volatilnější. Jejich cena je více ovlivňována velkými hráči na komoditní burze, kteří obchodují i derivátové (odvozené) produkty vázané na cenu drahého kovu, což u diamantů není.

Diamanty se obchodují na speciálních (diamantových) burzách, které jsou od ostatních komoditních trhů zcela odděleny a obchodují se pouze jednotlivé fyzicky existující kameny, což nedává prostor ke spekulaci. Trh s diamanty je nepoměrně menší, než třeba trh se zlatem. Účastníků trhu je v tomto poměru také méně. To může být potenciálem do budoucna, kdy rostoucí poptávka potáhne cenovou hladinu z důvodu zvyšující se nedostupnosti diamantů dlouhodobě výše.

Pro srovnání můžeme zmínit skutečnost, kdy za hypoteční krize v USA (2007-2009) poklesl DJ Index (nejdůležitější burzovní index akciové burzy USA) o cca 55 %. Za stejné období zaznamenaly diamanty srovnatelný cenový vzestup, který však dále pokračoval v delším časovém přesahu (až do roku 2014) a ve finále v % nárůstu značně překonal % ztrátu kapitálového trhu.

Diamant patři zcela jednoznačně mezi konzervativní investice (nejkonzervativnější). Jednak z důvodu pozvolného nekolísavého cenového vývoje, v druhé řadě pak díky stabilní cenové hladině, kterou je schopen dlouhodobě udržovat, i když poptávka po něm poklesne.

Důležitým předpokladem pro jeho efektivní využití jako aktiva je jeho fyzická držba, stejně jako u drahých kovů, kdy má nad ním investor plnou kontrolu.

Uvedu zde poměrně nepříliš známou rovnici.

Pokud uznáme platnost tzv. „zlatého pravidla“, které říká, že jedna unce zlata uživí člověka na měsíc života, pak se hodí připomenout, že půl kilogramu zlata vyváží cenu diamantu o váze jednoho karátu (1ct) nejvyšší barvy a čistoty (D/IF), což odpovídá cca 15 měsíční životní spotřebě. V tomto můžeme najít cenové poměrové vyjádření vztahu zlato x diamant. Zajímavě vypadá ve váhovém vyjádření, kdy hodnota 500g zlata = 0,2g diamantu. Lze jednoduše dovodit, která komodita je výhodnější z pohledu mobility.

Řada investorů, kteří o sobě říkají, že jsou konzervativní, dávají přednost například akciím velkých nadnárodních společností, velkým fondům, nebo státním dluhopisům. V tomto směru je třeba si uvědomit skutečnost, že tak jako vše kolem nás se i kapitálový trh v čase v mnohém změnil a že tyto druhy investic jsou investice pouze do právních instrumentů (jsou to právní nároky, nesplacené závazky – dluhy). V mnoha případech, co do jejich vydaného objemu emisí, dosáhly úrovně jejich nesplatitelnosti a mohou se snadno stát investicí značně rizikovou (nedobytnou pohledávkou). Navíc jejich platnost je podmíněná existencí jejich emitenta. V tomto směru a s ohledem na současnou situaci vidím daleko větší smysl vkládat finanční prostředky do reálného aktiva v podobě diamantu nebo drahého kovu, které jsou z pohledu ekonomického cyklu a stavu ekonomiky levné.

Nicméně je třeba zdůraznit, že primárním cílem by neměl být očekávaný zisk z cenového nárůstu. Primárním cílem a motivem pro nákup diamantu by měla být vždy ona diskrétnost, snadná mobilita a bezpečnost vložených prostředků. S oblibou říkám, že je to nejlepší životní pojistka, kterou si můžeme v životě pořídit a která má navíc nezaměnitelnou estetickou hodnotu.

Perspektiva investic do diamantů

Po investiční stránce vidím investici do diamantu velmi pozitivně. V minulém roce došlo po šesti letech ke znatelnému oživení trhu s investičními diamanty právě z důvodu rostoucí nejistoty v celosvětové ekonomice.

Diamant jako přírodní nerost je vyčerpatelnou komoditou, která na planetě již nevzniká. V roce 2019 a 2020 bylo vytěženo nejvíce suroviny v dějinách těžby, což i přes rostoucí prodeje drželo ceny dole. Všechna těžitelná naleziště na planetě jsou známá. Oproti tomu všechna provozovaná ložiska suroviny znají svou životnost.

Obrázek znázorňuje harmonogram uzavírek jednotlivých dolů, kdy dojdou do stavu jejich úplného technologického vyčerpání těžby. Pak už se budou obchodovat diamanty, které jsou v oběhu mezi lidmi. Na rok 2021 je již odhadován cca 8% pokles celosvětové produkce diamantové suroviny.

Někdo jistě může namítnout, že se dají diamanty vyrobit synteticky. Ano, ale trh (resp. mezinárodní gemologické laboratoře zajišťující certifikaci) je dokáže bezpečně od přírodních diamantů rozeznat a oddělit. Proto nelze počítat s tím, že by došlo na trhu k záměně přírodních a syntetických diamantů. Obě skupiny zůstávají striktně odděleny.

S ohledem na současnou situaci v reálné ekonomice se nacházíme ve stavu, kdy jsou diamanty i přes zvýšení cen během posledních 12 měsíců stále velmi levné a na svůj cenový vzestup teprve čekají. Zatím se nedostavil očekávaný výprodej na akciových trzích, který by zažehl vlnu očekávané poptávky. Politika vlád a centrálních bank zatím dále nafukuje inflační bublinu na kapitálovém a nemovitostním trhu, kde se cenové hladiny pohybují zcela mimo přiměřenou úroveň reálné ekonomiky.

Snaha o prosazení utopistické teorie MMT (tzv. Moderní měnové teorie) možnost nekonečného zadlužování a tištění peněz musí opět prokázat svou nefunkčnost. Větší rizika sebou nese tento stav pro běžné obyvatelstvo a ekonomické subjekty, protože dopady mohou být o to nebezpečnější.

Dnes stojí naše civilizace před globální krizí politického a finančního systému, která tu neměla v minulosti obdoby. O to většího významu budou nabývat reálná aktiva včetně diamantů, protože lidstvo bude nuceno postupně přehodnotit hodnotovou podstatu jednotlivých druhů investičních nástrojů. Musíme být připraveni na jakoukoli podobu měnové reformy  či zvýšené míry inflace, protože systémová změna je nevyhnutelná. Historicky v těchto procesech vítězily drahé kovy a diamanty. Vždy byly jistotou pro uchování hodnoty.

ČTĚTE TAKÉ: OCHRANA BOHATSTVÍ JE NYNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO RŮST

Jsem přesvědčen, že diamant bude vedle drahých kovů hrát stejně důležitou roli v ochraně majetku. Sledujeme sílící levicové tendence ve světě zvyšujícího se rizika pro schopnost jeho účinné ochrany.

Zároveň rostou rizika pro šíření druhotné platební neschopnosti a vlny bankrotů jako důsledek vládních opatření, která sebou nesou existenční riziko pro rodiny podnikatelů a živnostníků v ochraně jejich života.

Rád bych zde uvedl citát jednoho velmi moudrého člověka a odborníka na investice, který řekl:

Investujte do zlata tolik prostředků, nakolik nedůvěřujete bankovnímu systému.

Vedle toho si dovolím připojit ještě tento:

Investujte do diamantu tolik peněz, nakolik si vážíte svého vlastního života.“

Nechci však tento článek končit pesimisticky. Proto bych chtěl závěrem vyslovit a vyzvat k naději, že budeme ochotni přijmout zpět moudrost našich předků, nová (přesto historicky prověřená) pravidla hodnotového systému, nová pravidla pro bezpečnou tvorbu a budování majetku pro stabilní existenci činorodých lidí a jejich rodin pro zachování života, národa a státu.

Že tato pravidla budeme ochotni vštěpovat svým dětem nejlépe prostřednictvím vzdělávacího systému, aby na ně po celý svůj život pamatovali a nemuseli řešit fatální životní ztráty, které by vnesly nejistotu do jejich existence.

Mnoho moudrého totiž naši předkové zanechali v pohádkách, které řada lidí zapomněla svým dětem číst před spaním, protože byli nuceni se věnovat spíše práci, aby splatili hypotéky na dům, nebo zvládali splácet bankovní úvěry ve svých firmách.

Systém přestal sloužit lidem a lidé byli nuceni sloužit systému, který své nároky dál zvyšoval. Tato situace ničí životy lidí a jediná ochrana je se z něho vymanit. Diamant je v tomto ohledu cesta ke svobodnějšímu způsobu života. Máme možnost volby.

To vše je myslím dobrý důvod k návratu k sobě, k rodině a dětem, životní moudrosti a pravdě, přiměřenosti a lásce.

Autor: Milan Sedláček – Manažer obchodu v Diamonds International Corporation


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články