Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Porovnání vývoje zlata a akcií. Proč je mít v portfoliu?

Porovnání vývoje zlata a akcií. Proč je mít v portfoliu?

Autor Redakce

Investiční poradci často porovnávají investice do zlata a akcií. Co od těchto aktiv očekávat a proč byste je měli mít v portfoliu?

Investiční portfolio je soubor vašich investic, ideálně do různých druhů aktiv. Tyto investice slouží k udržení vašeho bohatství a maximalizaci zisků. Investice můžeme diverzifikovat na široké škále různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, fondy, komodity, hotovost, nemovitosti či umění, alkohol, auta atd.

Portfolio si můžete spravovat sami nebo s pomocí profesionála, od investičních poradců po Wealth Managery. Portfolio by ovšem vždy mělo být přizpůsobeno samotnému investorovi a jeho dlouhodobým investičním cílům. Nespoléhejte na obecné rady a modely. Portfolio doporučujeme formovat tak, aby obsah vyhovoval vašim záměrům, ekonomické logice, toleranci rizika i odpovídajícímu investičnímu horizontu. Říká se, že existuje tolik podob portfolií a investičních strategií, kolik je samotných investorů.

Za účelem maximalizace výnosů a minimalizace rizik se doporučuje portfolio diverzifikovat. To znamená, že jeho vlastník své investice rozdělí mezi různé investiční nástroje, průmyslová odvětví apod. Diverzifikace je klíčovým konceptem ve správě portfolia.

KDO SE V ČESKÉ REPUBLICE ZABÝVÁ SPRÁVOU BOHATSTVÍ? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU KVARTÁLNÍHO REPORTU!

Hlavním důvodem diverzifikace investičního portfolia je minimalizace investičních rizik a zvýšení šancí na dosažení návratnosti. Investování do rozmanitých sektorů, na které působí různé vlivy nejen ekonomického světa, zvětšuje pravděpodobnost, že i přes regresi v jedné sféře neztratí portfolio svou celkovou hodnotu. Bude totiž zajištěna aktivy z jiných oblastí. Za základní složky portfolia by měly být vybrány takové, u kterých se očekává co největší návratnost. Zároveň je třeba dbát i na stabilní typy aktiv. Odborníci tvrdí, že optimální diverzifikace bude dosaženo při vytvoření portfolia 60/40. 60 % by mělo být vyčleněno pro kapitálové akcie a 40 % na investice s pevným výnosem.

Z hlediska diverzifikace jsou nejčastěji porovnávány investice do zlata a do akcií.

Zlato v portfoliu

Svět zlata je vlivný. Zlato je známé svou vysokou hodnotou a za cennou komoditu je považováno po tisíce let. Svůj vrchol zlato zaznamenalo v roce 1980, avšak v posledních letech hodnota zlata čím dál více roste. Výhodou komodity, jako je zlato, je, že je schopna svou hodnotu udržet i během krize – např. během současné pandemie Covid-19. Tato stabilita je také důvodem, proč do zlata investovat. Velkých výnosů se totiž nedočkáte.

Zlato patří do skupiny investic, u kterých dochází k výraznému růstu jejich hodnoty. Investoři se pro zlato rozhodují s vidinou, že ho v budoucnu budou mít možnost prodat. Vzniká tak nekonečná obchodní štafeta.

Dle odborníků by zlato v portfoliu mělo zastupovat 5 až 10 % v závislosti na rizikové toleranci investora. Někteří doporučují dokonce až 15 %. Zlato je považováno za jedno z aktiv vhodných jako ochrana vůči inflaci. V případě, že v ekonomice dojde k  inflaci, kupní síla peněz se obvykle snižuje, ale hodnota zlata zůstává stabilní nebo začíná stoupat. 

Jak jistě víte, zvláště naše čtenářky, zlato není průmyslově zpracovávaným kovem. Tato vzácná komodita se často používá k výrobě blyštivých šperků. A po těch je poptávka opravdu vysoká.

ČTĚTE TAKÉ: INVESTICE DO DIAMANTŮ – JAKÝ JE TRH S DIAMANTY?

Nevýhody investice do zlata

Ne všechno zlato se třpytí… a tak i investování do zlata má svou stinnou stránku. Zlato je stabilní, a to bohužel i vzhledem k růstu jeho hodnoty. Investoři se tak do zlata příliš nehrnou.. Jedna unce zlata bude vždy jen a pouze jedna unce zlata. Bez investic však samotné odvětví není schopno pojmout novou produkci. 

Cena samotného zlata je určována investicemi, protože:

vyšší investice = růst hodnoty = vyšší cena zlata

To se pak točí v jednom kruhu: Vyšší cena vede k tomu, že společnosti, které zlato těží, mohou zvýšit produkci a zvýšit tak celkový prodej, čímž se zvýší cena zlata. V případě investice do zlata je nutné se seznámit s tržním prostředím. Ne každá společnost je “výhodnou koupí”. Společnostmi s největším potenciálem jsou např. Barrick Gold, Franko-Nevada a SPDR Gold Trust.

Akcie v portfoliu

Akcie jsou považovány za základ každého portfolia. Hlavní výhodou je jejich tendence produkovat dlouhodobě vyšší návratnost než jiné typy aktiv. Nelze se však na vysoký růst spolehnout. Hodnota akcií konkrétních firem se odvíjí dle jejich úspěšnosti na trhu. Obecně je proto doporučováno držet v portfoliu akcie z různých odvětví. Díky tomu dochází ke snížení rizika. Jinými slovy, pokud se firmě nedaří, hodnota jejích akcií, někdy až prudce, klesá. Příkladem je nedávný pokles akcií AstraZenecy po mediální kauze související s problémovými vakcínami.

Jaký podíl by měly akcie v portfoliu zastupovat závisí na řadě faktorů. Jsou jimi například investorova míra rizikové tolerance, investiční cíle, časový horizont, země, ve které investor žije, nebo tržní podmínky. Univerzální doporučení pro podíl akcií dle odborníků neexistuje. A když se o něj pokouší, stejně se nikdy neshodnou.

Na jedné straně držení akcií s sebou přináší mnohdy vysoké transakční náklady. Za nejoptimálnější východisko se v tomto kontextu nabízí co nejmenší počet akcií. Na druhou stranu jiní profesionálové v oboru tvrdí, že pro efektivní diverzifikaci byste měli držet minimálně 20 různých akcií. Zda se však na něčem experti a poradci shodnout je, že počet akcií v portfoliu je zcela individuální na základě každého investora. Ideální cesta je požádat svého Wealth Managera nebo investičního poradce o pomoc při tvorbě či úpravě vašeho investičního portfolia.

Porovnání

Zlato a akcie jsou často na investičních trzích posuzovány v protikladech. Pokud hodnota akcií klesá, hodnota zlata se zvyšuje. Investoři, kteří milují zlato, obvykle nemají v oblibě akcie. A další a další…

Hlavním rozdílem mezi těmito investičními prostředky je jejich návratnost. Akcie jsou nejefektivnějším způsobem zvyšování výnosů, mohou získat kapitál i dividendy, toho zlato není schopné. Zlato není schopné reprodukovat vyšší hodnotu než tu, kterou představuje. Dlouhodobé výnosy zlata jsou průměrné, nedají se tedy očekávat vysoké zisky. Na druhou stranu je stabilní i v době krize a poklesu trhu. V době inflace či jiného tržního poklesu jsou akcie naopak nevýhodnou koupí, protože jejich hodnota může ze dne na den výrazně klesnout.

Investice do zlata i akcií by měly být součástí každého portfolia. Dochází tak k diverzifikaci vašich investic tak, abyste mohli dosahovat výnosů, ale zároveň jste byli chráněni před krizovým obdobím. Trhy reagují na i ty nejmenší události v ekonomickém světě a ovlivňují je i další faktory. Proto je důležité neustále sledovat poměr rizika a výnosu vašeho portfolia a vyvážit jej tak, aby vyhovovalo vašim preferencím a zároveň maximalizovalo zisky. Zvláště v dnešní době je ochrana bohatství důležitější než jeho růst.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

 

Související články