Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Great Wealth Transfer, kyberbezpečnost, digitalizace: Na co se připravit v roce 2022?

Great Wealth Transfer, kyberbezpečnost, digitalizace: Na co se připravit v roce 2022?

Autor Eva Ulrichová

Trend udržitelnosti přetrvává, digitalizace také. Co je ale nového v oblasti správy bohatství a na co by se Wealth Manageři měli v roce 2022 zaměřit? Víme, co je v nejnovější zprávě Wealth Managament Top Trends 2022 od Capgemini.

Počátkem roku tradičně vyšla zpráva Wealth Management Top Trends 2022 od společnosti Capgemini. Výstupy reportu nápadně navazují na ten loňský. Vzestupné tendence ve Wealth Managementu se totiž nezměnily – pouze se významně posunuly. Již v uplynulém roce přístup ke správě bohatství a požadavky jednotlivců s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) dostály změny. Změny, jejichž počátek můžeme shledávat v pandemii.

Kam pandemie posunula správu bohatství?

Pandemie celosvětově – a nejen v oblasti Wealth Managementu – vyzdvihla dvě nové části našeho počínání: důraz na udržitelnost a ESG principy, a digitalizaci. Obojí ve svých životech zažívá každý z nás.

Začněme digitalizací. Pamatujete na březen 2020? Tam to začalo, tedy alespoň v takovém rozsáhlém měřítku. První lockdowny, karantény, uzavírky přinesly velký obrat lidských kontaktů – z osobního se stalo online. Online vína s přáteli, online výuka, online práce „na home office“, nebo dokonce i online setkání s vlastní rodinou. Mnozí odborníci se domnívají, že tento „online život“ ve společnosti zůstane i v době – zní to už skoro jako sci-fi – pocovidové. Není divu, že svět online se rozšířil také do klientské zóny včetně privátní klientely.

Digitalizace vše zjednodušuje. Od papírování a další administraci přes jednání a schůzky napříč světem až po efektivně organizovanou správu majetku. Digitalizace šetří čas, náklady a dělá Wealth Management efektivnějším. Platformy pro správu majetku dnes již existují snad všude, kde nalezneme také nástroje pro správu a plánování bohatství. V České republice je takovým systémem např. eTrust, jehož cílem je zjednodušení a zefektivnění správy svěřenských fondů.

Covid-19 nás také naučil zajímat se o naše okolí, o to, co jíme, co kolem nás roste, jak se k sobě chovat. Začali jsme si více vážit přírody i lidí kolem nás (pomineme-li leckteré internetové diskuze). Tím vzrostl také důraz investorů o tzv. zelené investice a dodržování ESG principů. Již v srpnu 2020 výše ESG investic překonala 1 bil. dolarů. Ruku v ruce s tím jde nutnost přizpůsobení trhu na tento trend, alespoň pokud firmy chtějí získat investory. Dalším krokem je pak také potřeba obrátit Wealth Management směrem k zelenému světu.

Jaké jsou hlavní trendy Wealth Managementu pro rok 2022?

Pandemie není jediným aspektem, jenž ovlivňuje tendence privátních klientů a tím i trendy Wealth Managementu. Capgemini ve své zprávě uvádí celkem 10 TOP trendů, které by společnosti poskytující Wealth Management měly v roce 2022 následovat:


Trend 1: „Great Wealth Transfer“ – společnosti poskytující služby Wealth Managementu by měly být připraveny na realizaci velkého převodu bohatství

Trend 2: Zhodnocení konsolidace a spolupráce s dalšími společnostmi v odvětví

Trend 3: Celosvětová obnova rodinných kanceláří – Family Office

Trend 4: Zaměřit se na investiční strategie do digitálních aktiv

Trend 5: Nejvyšší prioritou je kyberbezpečnost

Trend 6: Při digitalizaci by se firmy poskytující Wealth Management měly zaměřit na člověka

Trend 7: Hybridní poradenství jako nový přísun příjmů

Trend 8: Vývoj udržitelných investic – schopnost měřit dopad ESG

Trend 9: Behaviorální analytika pro efektivnější interakci s klienty

Trend 10: Revoluce integrované správy majetku pro ekosystémovou spolupráci

Zdroj: Wealth Management TOP Trends 2022, Capgemini


Great Wealth Transfer

Začíná nejvýznamnější mezigenerační transfer bohatství v dosavadní historii. Globálně se jedná o vybudované jmění v hodnotě několika desítek bilionů dolarů (např. Forbes uvádí 30 bil. USD, CNBC odhaduje dokonce 68 bil. USD). Celosvětově by mělo jít k transferu bohatství vznikajícího již od generace tzv. Baby Boomers přes Generaci X, mileniály až po Generaci Z.

Lokálně – v rámci ČR – to není jiné. Jen generace se liší. První porevoluční podnikatelé dosahují věku, kdy je nutné řešit otázku: co dál s mou firmou? Nejen světové firmy poskytující Wealth Management nebo rodinné kanceláře Family Office, ale i české poradenské společnosti pro privátní klientelu se musí připravit na český „Great Wealth Transfer“ – první v novodobé české historii.

Kromě přípravy na samotné předání majetku je nutné se připravit i na novou klientelu. Zpráva Capgemini uvádí, že 80 % nástupců obmění rodinného Wealth Managera za jiného. Také je nutné se přizpůsobit době a dnešním „mladým“. Wealth Management již nebude tradiční a konzervativní správou bohatství, je důležité do správy vnést inovace, nové technologie, společenské trendy…

Posouzení konsolidace s dalšími společnostmi

Podle Capgemini už dva roky trvají rekordní transakce pro posílení konkurenceschopnosti firem. Dochází ke konsolidaci v rámci různých odvětví. Capgemini dále uvádí, že trend je teprve na vzestupu a bude stále pokračovat. Cílem konsolidace je získat strategickou oporu a poskytovat komplexní služby.

Nejčastěji se jedná o spolupráci firem poskytující Wealth Management s jinými společnostmi na trhu či s retailovými bankami, pojišťovnami a dalšími finančními institucemi. Důvodem je uspokojení poptávky nové generace high-net-worth po komplexních finančních službách.

Příkladem takové transakce může být historicky první fúze českých Family Office pro poskytování komplexních finančních i nefinančních služeb movitým klientům v ČR.

Family Office zažívají celosvětovou obměnu

Se zvyšujícím se počtem osob s vysokou hodnotou čistého jmění se zvyšuje také poptávka po rodinných kancelářích. Ty svým klientům zajišťují komplexní správu bohatství a Family Governance. Capgemini ve zprávě zmiňuje, že ultra bohaté rodiny v roce 2022 budou z důvodu efektivity správy rodiny i bohatství zakládat vlastní Single Family Office.

Investiční strategie zaměřená na digitální aktiva

Digitální aktiva jsou u investorů stále oblíbenějšími. Capgemini ve své zprávě proto doporučuje, aby se společnosti poskytující Wealth Management zaměřili na tvorbu investiční strategie do virtuálních měn. Díky technologickému pokroku je správa a plánování digitálního bohatství efektivní a jednoduchá. Pomáhají tomu např. DLT (distribuované účetní knihy).

Autoři zprávy upozorňují, že orientace na kryptoměny bude v roce 2022 a dalších zásadní. Poptávka po digitálním bohatství čím dál více roste, a to především v generaci mladých HNWI – tedy u nových potenciálních klientů. Dle Capgemini je také důležité se vzdělávat v oboru kryptoměn, aby privátní poradci a Wealth Manageři byli schopni efektivně pomoct se správou takového typu aktiv.

KDO V ČESKÉ REPUBLICE POSKYTUJE SLUŽBY WEALTH MANAGEMENTU? STÁHNĚTE SI NÁŠ PŘEHLED!

Kybersecurity jako priorita No. 1

Trend investic do kryptoměn je jednou věcí, ale s tím souvisí zajištění kybernetické bezpečnosti. Zvyšující se poptávka po digitálním bohatství láká čím dál více hackerů, zajištění bezpečnostní infrastruktury je proto zásadní.

Kybersecurity se ale netýká jen investování do kryptoměn, ale celkové digitalizace. Online svět v sobě skladuje mnoho informací, Wealth Manageři uchovávají data klientů někde uprostřed virtuálního prostoru, kam se hackeři mohou nabourat a osobní i firemní data zcizit. Kyberbezpečnost by pro to měla být základním kamenem každé společnosti poskytující Wealth Management, stejně tak schopnost ji poskytnout pro ochranu klientova portfolia.

Digitalizace ano, ale stále jde o klienta

Wealth Management je a vždy byl o individuálním přístupu a vztahu ke klientovi. Váš Wealth Manager je jako váš partner, na kterého se vždy a se vším můžete obrátit. Zná vás, vaši rodinu, vidí do rodinné struktury i vztahových problémů. Je to osoba, která je tu jen pro vás. Digitalizace však tento vztah mohla narušit. Proto by si společnosti poskytující Wealth Management měly dát pozor a nezapomínat, že jejich služba je především o člověku a jeho individualitě.

Hybridní poradenství pro zisk

Dle Capgemini je jednou z možností pro schůzky v pandemii nebo jednání napříč kontinentem tzv. hybridní poradenství. Poptávka klientů po takovém typu poradenství vzrostla především v době lockdownu, kdy klienti jednali např. i s robotickým poradcem. Je pochopitelné, že tomuto přístroji příliš nevěřili.

Hybridní poradenství v sobě kloubí možnost setkat se v kanceláři se svým Wealth Managerem, zároveň však každý může být na jiném konci světa. Jedná se o virtuální pobočky, které poskytují takový typ přístupu k poradenství.

Vývoj udržitelných investic a dopad ESG

Stále více klientů požaduje portfolio zaměřující se na udržitelné investice. Velký boom tento trend zaznamenal počátkem pandemie, kdy se lidé v důsledku šířícího se viru obrátili k životnímu prostředí. Capgemini proto vyzývá, že je potřeba klientům tyto možnosti nejen nabídnout, ale také být schopni měřit dopady ESG investic.

Behaviorální analýza pro lepší interakci

Dle Capgemini firmy stále častěji zahrnují behaviorální analýzy do svých projektů. Cílem takových analýz je zjistit, nakolik psychologické a emocionální faktory ovlivňují investiční chování jedince. Behaviorální analýza může významně pomoct Wealth Managerům porozumět svým klientům a tím i poskytnout lepší a individuálnější služby správy bohatství.

Revoluce v integrované správě bohatství

Tento bod je opět hodně o digitalizaci. Správa bohatství je čím dál častěji vložená do rukou platforem, resp. pro jednoduchou a efektivní správu Wealth Manageři často využívají právě takové platformy. Stejně tak klienti, kteří mnohdy investují skrze portály, kde mají vložené své „investiční portfolio“. Dle Capgemini je takový způsob tvorby portfolia a správy bohatství budoucností v oboru Wealth Managementu a poradci a společnosti by se tomu měly uzpůsobit. Jednou z navrhovaných a nákladově nízkých možností je partnerství s technologickými firmami, které platformy vyvíjí či vyvinuly.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články