Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku 5 otázek, které byste si měli položit při výběru firmy pro váš Wealth Management

5 otázek, které byste si měli položit při výběru firmy pro váš Wealth Management

Autor Redakce

Vybrat správného poskytovatele služeb Wealth Management není lehkým úkolem. Nejenže tu firma pro vás a vaše aktiva bude po generace, ale rozhodnutí může zásadně ovlivnit uchování a růst rodinného bohatství. Jak na výběr správné společnosti pro správu bohatství?

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro ochranu, udržení a růst bohatství je jeho efektivní správa. Jak ale na to? Postup pro Wealth Management není univerzální, protože každý jedinec či rodina s vysokou hodnotou čistého jmění má individuální vize, požadavky, hodnoty, cíle… Právě hodnoty a vize jsou reflektovány ve Wealth Managementu.

Protože se jedná o velmi subjektivní a emočně zatížený proces, nedoporučujeme spravovat své bohatství vlastními silami. Vhodnějším způsobem je zvolit pomocnou ruku profesionálního Wealth Managera, společnosti poskytující služby Wealth Managementu nebo Family Office. Jak ale vybrat to pravé pro vás a vaši rodinu? Poradíme vám 5 otázek, které byste si při výběru společnosti pro správu bohatství měli položit!

Jaký je business model a strategie firmy?

Doporučujeme se nejdříve zaměřit na business model a strategii firmy poskytující služby Wealth Management. Proč? Důležitým faktorem je především to, na který sektor služby se společnost primárně specializuje. To totiž ovlivňuje jejich obchodní i investiční strategii a tím i návratnost investic a přístup ke spravovanému majetku.

Mnoho firem má Wealth Management zařazený jako další možnou službu. Jejich hlavní segment je např. finanční poradenství nebo bankovnictví. S ohledem na vaše potřeby je nutné vybrat společnost, která je nejblíže vaším cílům. Například chcete spravovat jen investice? Vytyčte si tedy firmy primárně zabývající se investicemi.

Jaké jsou zkušenosti společnosti a jejích poradců?

Bohatství je citlivé na veškeré faktory z vnější (např. státní ekonomika, politika…) i zevnitř (např. rodinné vztahy). Jediná větší chyba tak může mít fatální důsledky na udržení a ochranu rodinného jmění. Doporučujeme si tak ověřit, zda a jaké má váš favorit zkušenosti se správou či plánováním bohatství.

Některé společnosti zřizují firmy či služby Wealth Managementu jako důsledek poptávky bohatých klientů a čerpají ze svého nabytého know-how, jiní jsou sami členy bohatých rodin a rozhodli se pomáhat ostatním se správou vysokého jmění. Než své „rodinné zlato“ předáte do rukou někoho jiného, prověřte si ho a zjistěte, jaké má reference a know-how.

ZJISTĚTE, KDO VÁM V ČR POMŮŽE SE SPRÁVOU VAŠEHO BOHATSTVÍ!

Jaká je firemní filozofie?

Důležitým aspektem je shodná filozofie obou stran. Vaše vize a směr bohatství, vychází z hodnotové kultury. Zamyslete se proto nad tím, jaká je vaše vize, cíle, na čem chcete stavět. Doporučujeme si pak vyselektovat ty firmy, které jsou v souladu s vašimi hodnotami.

Zodpovězení této otázky není o jednom kroku – vyhledávání, ale o dlouhých rozhovorech s protistranou. Velkou roli hraje komunikace. Jen tak zjistíte, zda jste naladěni na stejnou notu a má cenu pokračovat v dalších, již hlubších, rozhovorech a spolupráci. Wealth Manager bude vaším partnerem již napořád, s přesahem do dalších generací.

Jakou má podnik strukturu služeb?

Společnosti věnující se Wealth Managementu často poskytují různé služby. Může se jednat o správu investičního portfolia, daňovou optimalizaci, právní poradenství, ale i mezigenerační transfer bohatství, řízení životního stylu nebo pomoc se správou rodinného podniku apod. Podle toho se pak liší konkrétní nabídka služeb od diverzifikace portfolia přes zakládání svěřenských fondů po komplexní proces správy rodinného bohatství.

Doporučujeme, abyste si nejprve sami ujasnili, co přesně si od svého správce majetku představujete a kam chcete své bohatství směřovat. Dle toho se zaměřte na společnosti, které poskytují odpovídající služby ke správě vašeho jmění.

Jsou poradci firmy schopni se přizpůsobit aktuálním trendům?

Návratnost investic nebo třeba řízení rodinného podniku jde ruku v ruce s aktuálními trendy. Doporučujeme tak zvolit společnost, která je schopna reagovat na změny v investičních příležitostech a dokáže vizi vašeho bohatství skloubit s aktuální situací tak, aby došlo k ochraně a růstu jmění.

V takové situaci se jedná nejen o změny vedoucí ke společenské odpovědnosti nebo „zeleným“ investicím, women power atd., ale i krizové scénáře. Vaše bohatství by měla mít v rukou taková firma na Wealth Management, která bude schopna reagovat na krize, ať již hospodářské nebo pandemické.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články