Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Bohatství nyní připadne ženám, potvrdil výzkum

Bohatství nyní připadne ženám, potvrdil výzkum

Autor Eva Ulrichová

Podle amerického výzkumu ženy v průběhu několika let ovládnout vrstvu dolarových miliardářů. Důvodem je mimo jiné generace tzv. baby-boomers, jejichž potomci – převážně ženy – zdědí aktiva vysoké hodnoty. Výsledky studie by měly být výzvou pro společnosti poskytující Wealth Management.

Přístup Wealth Managerů by se měl dle výzkumu společnosti McKinsey změnit. Důvodem je rostoucí finanční vliv žen. Studie navíc odhalila, že v průběhu 5 let ženy ovládnout nejbohatší vrstvu Ameriky, a dá se předpokládat, že v dalších letech se trend dostane za hranice kontinentu. V dnešní době ženy tvoří zhruba třetinu dolarových miliardářů. Autoři upozorňují na to, že ženy mají odlišné potřeby, cíle i chování než muži a poradenství v oblasti Wealth Managementu bude třeba tomu přizpůsobit.

Jak vypadá svět bohatých dnes?

Celková aktiva amerických domácností se odhaduje na 30 bilionů USD. V současnosti většinu (cca dvě třetiny) tohoto bohatství vlastní muži „otcové rodiny“ a jedna třetina je čistým jměním žen v USA. Už to je velkou změnou. Ženy se stávají dědičkami bohatství miliardových hodnot, zároveň vstoupá jejich vliv v rodinném zázemí. Dle studie UBS hrají roli dva hlavní faktory: ženy žijí déle než muži, a vzrůstající rozvodovost. Z 8 až 10 žen se stávají samoživitelky. Není proto překvapivé, že se ženy začínají více zapojovat do finančních záležitostí rodiny, rozhodovacích procesů i investorských aktivit. Zároveň stále častěji přebírají odpovědnost za rodinné bohatství. Výzkum McKinsey k tomu dodává ještě další, třetí, faktor – dědictví. Generace tzv. baby-boomers tvoří dnes cca 70 % amerických rodin s vysokou hodnotou čistého jmění a očekává se, že část bohatství připadne jejich potomkům. Kromě toho už nyní ve dvou třetinách „baby-boom domácnostech“ se manželé dělí o rozhodovací a investiční procesy v rámci společného jmění. Odborníci odhadují, že do roku 2030 to budou ženy, které budou ovládat bohatství v domácnosti.

Nové výzvy pro Wealth Management

„Nadvláda žen“ přináší nové výzvy pro Wealth Managery a společnosti poskytující Wealth Management. Jak praví přísloví, ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Tedy jinými slovy, ženy myslí úplně jinak, mají odlišné potřeby, cíle i rozhodovací procesy. Například ženské investiční rozhodování je více praktické (k uspokojení životních potřeb a cílů), méně riskantní a se zapojením co nejvíce odborných názorů. Přece nebudeme riskovat to, že pak nenaplníme naší vizi nebo že nebudeme mít co předat našim největším miláčkům – dětem, ne? To je jen zlomek ženských myšlenek v rámci investičního rozhodování.

STÁHNĚTE SI NÁŠ SPECIÁL A ZJISTĚTE, KDO VÁM V ČR POMŮŽE SE SPRÁVOU VAŠEHO BOHATSTVÍ!

Wealth Management by se v průběhu let měl tak přiblížit potřebám žen, jak v oblasti klientské, tak v marketingu. Není těžké přemluvit ženu k nákupu nového produktu či služby, pokud má opravdu dobrou reklamu a pokud tam dáma najde to, co hledá. Na co by se Wealth Manageři měli dle odborníků zaměřit ve své strategii vedoucí vstříc k něžnému pohlaví?

Vydělejte na poradcích

Bohaté ženy se více poohlíží po radě experta než jejich protějšky. Někteří odborníci tvrdí, že je to proto, že si ve svých rozhodnutích nevěří a bojí se je tak učinit samy. Zajímavým faktem dle výzkumu McKinsey je, že ženy jsou ochotné zaplatit „feečko“ vyšší než 1 % za správu účtu a aktiv poradcem (např. Wealth Managerem), a to i v případě, kdy je dostačující zaplatit pár korun za několik online kroků. Přeci jen, udělat chybu ve správě jmění vysoké hodnoty, by mohlo být fatální.

Nižší míra rizikové tolerance

Průzkum mezi affluentními klienty odhalil, že ženy jsou méně ochotné podstupovat velká investiční rizika. Dále uvádí, že něžnější pohlaví dává přednost ochraně majetku a zároveň se přiklání ke konzervativním typům aktiv – např. raději investují do fondů investovaných na burze, než do těch podílových.

Nízké finanční sebevědomí

Dle výzkumu pouhá čtvrtina bohatých žen se v oblasti správy bohatství cítí v kramflecích. Dle expertů se na rozdílném investičním sebevědomí žen a mužů významně podílí genderové role, které máme hluboce zakořeněné v naší historii i v našem já. Autoři výzkumu McKinsey doporučují, aby ženám pro lepší cítění radily poradkyně, a pomáhaly svým klientkám k naplnění investičních cílů.

Zajištění životních potřeb

Dobýt akciový trh není dle průzkumu primárním cílem investorek. Naopak jedním z největších úkolů pro bohaté ženy je zajištění v důchodu. Výsledky odhalily, že ženy se více než muži obávají přežití svých úspor, tedy že jim nevystačí peníze doslova nadosmrti. Jako další důležitý bod respondentky uvedly zdraví: bonitní klientky mají stále větší strach z příliš vysokých nákladů na zdravotní péči, léky, popř. uhrazení pobytu v některém ze zdravotnických zařízení. Ačkoliv bohaté Američanky mají nejvíce strach ze stáří, výzkum ukázal, že chtějí mít jistotu i v současném každodenním životě. Studie prokázala, že bohaté ženy více než muži žádají o pomoc s řízením financí a běžnými účty.

Vzájemné sympatie s poradcem

Ženy si více než muži zakládají na vztahu se svým poradcem. Pro bohaté klientky je důležité docílit vzájemného porozumění a sympatií. Pokud k tomu nedojde, je o 10 % vyšší pravděpodobnost než u mužů, že ženy začnou hledat jiného poradce. Odborníci doporučují pro jednání s ženou business tvář nahradit osobnějším a přátelštějším přístupem.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články