Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jak žijí bohatí? 17 zvyků, díky kterým zbohatli

Jak žijí bohatí? 17 zvyků, díky kterým zbohatli

Autor Redakce

Všichni máme nějaké zvyky. Někdo chodí večer běhat, jiný čte. Své zvyky mají i bohatí, a to již z doby, kdy jejich jmění nečítalo tolik nul. Rozsáhlá studie odhalila, že váš způsob života může ovlivnit růst a výši aktiv.

Thomas C. Corley se proslavil svým výzkumem komunity bohatých lidí. Mezi osobami s vysokou hodnotou čistého jmění trávil 5 let. Při zkoumání se soustředil na vytváření bohatství a zvyky bohatých lidí. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak bohatí vytváří své bohatství. Z toho důvodu se během rozsáhlé studie autor zaměřil na 177 jedinců s vysokou hodnotou čistého jmění, kteří své bohatství vybudovali. Výzkum, kterým se Thomas Corley proslavil po celém světě, má rozmanité výsledky z různých pohledů vytváření bohatství.

Autor studie v knize knize Change your habits, change your life vysvětluje, že vaše každodenní návyky mají vliv na úspěšnost v životě. Se zvyky je spojena příčina a následek, což se netýká jen „dobrých“ návyků. Např. pokud je někdo zvyklí ve stresu jít na pivo, následkem může být budoucí alkoholismus, může přijít o práci či svůj business a dojít až k chudobě. Naopak pokud je vaším zvykem po stresu vzít oblíbenou knihu a číst, důsledek může být rozšířená slovní zásoba, povědomí o konkrétním problému a zvýšená kreativita, která vám může pomoct ve vašem podniku. Thomase Corley na základě toho ´vyvodil, že naše zvyky jsou příčinou bohatství i chudoby, štěstí, smutku, stresu i vztahů či našeho zdraví.

Protože každodenní zvyky ovlivňují úspěšnost i bohatství, představujeme vám 17 zvyků, díky kterým můžete zlepšit svůj zdravotní stav, psychiku i úspěšnost.

1. CVIČTE

Studie odhalila, že 75 % bohatých denně cvičí. Nejedná se však o obyčejné cvičení, ale pohyb zaměřený na kardio, jako je běh, jogging, rychlá chůze nebo jízda na kole.

Jak cvičení může pomoct vašemu bohatství? Kardio cviky podporují růst mozkových buněk, cvičení je tak posilující nejen pro tělo, ale i pro mozek. Zároveň jakýkoliv sport zvyšuje produkci glukózy. T. Corley glukózu nazývá jako „mozkové palivo“. Čím více paliva mozku poskytnete, tím více roste a vy jste schopni pojmout více informací.

2. ČTĚTE

Thomas Corley během výzkumu zjistil, že 88 % bohatých lidí se denně věnuje čtení za účelem sebevzdělávání. Obvykle se však nejedná o četbu pro relaxaci a zábavu. Nejčastější druhy knih multimilionářů jsou biografie jiných úspěšných lidí, témata o svépomoci, o osobním rozvoji nebo historické knihy.

3. DEFINUJTE SI SVÉ SNY

Definovat si své sny je jednou z hlavních strategií pro plánování vašeho úspěšného života. Přemýšlení nad vašimi sny souvisí s představou ideálního života. Představy o budoucím životě plném úspěchů a splněných snů vás více motivuje k práci na tom, takový život získat.

TIP: Nad svými sny jen nepřemýšlejte, ale sepište si je na svůj papír. Lépe si je zapamatujete, navíc je tak alespoň jednou za čas budete mít na očích.

4. JDĚTE SI ZA SVÝM CÍLEM

Následujte své sny. Dle Corleyho plnění si vlastních cílů vede ke zvýšení pocitů štěstí a navíc vede k hromadění bohatství. Chybou naopak je sledovat cíl někoho jiného, což dělá spoustu lidí.

Např. rodiče si přejí, abyste byli lékařem. Tak jdete dělat lékaře, ačkoliv se chcete věnovat spíše farmaceutickému průmyslu.

Bohatí lidé se snaží této chybě vyhnout, definují své vlastní cíle a ty následují. Plnění snů je doprovázeno vášní. Dle Corleho se díky vášni stane vaše práce zábavou. Dodá vám energii pokračovat i přes první selhání.

5. VSTÁVEJTE PŘED BUDÍKEM

Ano, my víme, že už tak je těžké vstát se zazvoněním budíku. Thomas Corley zjistil, že až 50 % HNWI jedinců vstává nejméně o tři hodiny dříve, než by bylo třeba. Důvodem je vyhnout se denním nástrahám, které vás pak stresují. Např. když se zaseknete v koloně před důležitým jednáním, onemocnění vám dítě, nebo vám pracovní den stíží práci jakákoliv jiná událost.

Bohatí jedinci proto vstávají dříve, aby měli čas na hlavní činnosti dne. Tím získávají kontrolu nad svým životem i skrz některé neočekávatelné události. Jakmile si budete moct svůj den/život řídit sami, dodá vám to pocit důvěry. A role vaší psychické stránky je za všech okolností vždy důležitá.

6. SPĚTE ALESPOŇ 7 HODIN

To, že budete vstávat brzy, neznamená, že spánku budete věnovat málo. Spánek je důležitý pro psychiku i myšlení. Váš mozek potřebuje spánek k tomu, aby efektivně zvládal vnímat, vyhodnocovat a vstřebávat informace. 89 % respondentů uvedlo, že denně spí 7 nebo více hodin.

7. SCHÁZEJTE SE S ÚSPĚŠNÝMI LIDMI

Corley ve studii uvádí, že jsme tak úspěšní jako ti, se kterými se vídáme. Zahrňte do svého adresáře úspěšné jedince a scházejte se s nimi. Měli byste se také vídat s optimisty, kteří mají pozitivní pohled na svět. Naopak se vyhýbejte těm, kteří jsou negativní a neustále nešťastní.

8. ZAPOJTE SE DO CHARITY ČI DOBROVOLNICTVÍ

Zapojení se do charity souvisí s předchozím bodem. Dobrovolničení vám nedá jen dobrý pocit z pomoci potřebným, ale také získáte nové kontakty mezi úspěšnými. Dle Corleyho totiž až 72 % bohatých lidí se každý měsíc věnuje dobrovolné práci či charitě.

9. NESPOLÉHEJTE NA JEDEN ZDROJ PŘÍJMŮ

Corley ve své knize píše, že číslo tři je v tomto bodě magickým číslem. Většina ( 65 %) bohatých respondentů mělo tři nebo více příjmů. Tyto příjmy měli již z minulosti, tím myslíme z doby, než vydělali svůj první milion dolarů.

Čemu se můžete věnovat? Na základě výzkumu lze říci, že nejčastěji bohatí nad rámec hlavního příjmu investují do akcií, pronajímají nemovitosti nebo mají vedlejší příjem z částečného vlastnictví dalšího podniku.

10. POMÁHEJTE OSTATNÍM

Pomozte dalším lidem, kteří chtějí uspět. I vám někdo pomohl. Ať již jste měli svůj idol, který vám byl motivací, nebo jste četli knihu o osobním rozvoji od úspěšného autora. Navíc pomoct jiným dosáhnout jejich cílů i vám pomůže více uspět. Touto pomocí totiž tvoříte svůj pomyslný tým dalších úspěšných lidí. Copak jste nikdy neslyšeli, že víc hlav víc ví?

Corley však upozorňuje, že nejde o to pomoct úplně každému. Zaměřte se hlavně na ty osoby, které skutečně chtějí dosáhnout úspěchu a jsou schopné si jít za svými sny tak, jako vy.

11. NAJDĚTE SI SVÉHO MENTORA

Dle Corleyho mentor úspěchu může zrychlit hromadění vašich čistých aktiv. Jak? Mentoři úspěchu mají na váš život pozitivní vliv, protože vás vedou k úspěchu tím, co dělat a nedělat. Nejen v podniku a profesi, ale i v osobních životě. Navíc s vámi sdílí jejich vlastní životní lekce.

12. BUĎTE POZITIVNÍ

Dlouhodobý úspěch je závislý na vašem mentálním rozhledu. T. Corley na základě studie odhalil, že pozitivní myšlení je charakteristikou všech bohatých, kteří své bohatství vybudovali. Dle autora studie si většina lidé neuvědomuje své pozitivní a negativní myšlenky, což může být jejich problémem při vytváření bohatství. Navíc většina našich myšlenek z podvědomí je negativní. Corley v knize dodává, že negativní myšlenky jsme schopni si uvědomit, až když si je uvědomit chceme. Proto myslete pozitivně a neposlouchejte své negativní myšlenky! Ty vás pouze nechvalně ovlivní odvrátit se od své snahy.

13. UDĚLEJTE SI ČAS NA PŘEMÝŠLENÍ

Corley zjistil, že klíček k úspěchu je mít čas na přemýšlení, sám a v klidu. Bohatí jedinci tráví alespoň 15 minut denně myšlením o mnoha věcech, např. o kariéře, financích, ale i o svém zdraví.

14. VYSTUPTE Z DAVU

Není to lehké. Přirozeně chceme splynout s davem a být součástí „stáda“. Pokud však nebudete vyčnívat mezi ostatními, nikdy se nestanete úspěšnými dle vašich představ. Základním krokem je odlišit se od ostatních. A co pak? Můžete budovat své vlastní „stádo“, které se žene za vašimi myšlenkami a názory.

15. Nikdy se nevzdávejte

Během své cesty k úspěchu a vytváření bohatství zažijete nejedno selhání. Budete se setkávat s chybami a mnohdy budete mít pocit, že to chcete vzdát. Kdyby se ale všichni vzdali svého snu, neměli bychom tu asi žádné úspěšné lidi s vysokým jměním, jejichž biografie bychom po večerech zasněně četli. Více než čtvrtina respondentů přiznala, že alespoň v budování své profese selhali, ale nevzdali se.

S tím souvisí body o následování svých snů a pozitivitě. Mějte nadhled a myslete na vaše sny a nechte se jimi motivovat.

16. PROCVIČUJTE DOBROU ETIKETU

Chcete-li být bohatí a úspěšní, měli byste si osvojit určité zásady etikety. Mezi nimi je zasílání poděkování, vhodná reakce na životní události (svatba, narození dítěte). O vašem úspěchu a bohatství rozhodují způsoby chování u stolu či správné oblékání (např. nechoďte na svatbu v lyžařském svetru).

17. ŽÁDEJTE ZPĚTNOU VAZBU

Strach z kritiky nás ovládá v hledání zpětné vazby. Ta je však pro vaše bohatství důležitá, díky ní zjistíte, co funguje a nefunguje. Zároveň vám zpětná vazba pomůže pochopit, jestli se vydáváte tím správným směrem, a pomůže vám růst dál.

Díky zpětné vazbě můžete navíc i experimentovat v novém businessu, které vás zajímá. Zpětná vazba vám totiž podá reálné informace, které potřebujete v každém podnikání.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články