Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Psychologie bohatství jako součást Wealth Planningu. O co jde?

Psychologie bohatství jako součást Wealth Planningu. O co jde?

Autor Redakce

Někteří odborníci se shodují na tom, že jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění by měli využívat služeb psychologa bohatství. Kdo to je a jak vám pomůže při plánování bohatství?

V západních státech, např. v USA, je téměř standardem využívat služeb psychologa, což reflektují mnohé novodobé filmy, seriály i knížky, kdy hlavní postavy tráví část svého času vyzpovídáním se o životních strastech a přemíře práce. Psycholog nám může pomoct vyrovnat se s rychlým vývojem společnosti či zvyšujícími se nároky na to, jak bychom měli žít. S rostoucí poptávkou se obor psychologie vyvíjí a zaměřuje se na různé oblasti života. Jednou ze specializací je tzv. psychologie bohatství určená pro jedince s vysokou hodnotou čistého jmění. Psychologie bohatství se tak čím dál více stává součástí Wealth Planningu.

Kdo je psycholog bohatství?

Psycholog bohatství, neboli psycholog peněz, pomáhá bohatým jedincům vyrovnat se s jejich bohatstvím a problémy, které s sebou může správa bohatství přinášet. Psycholog se na rozdíl od Wealth Managera v bohatých rodinách nevěnuje podnikání, investicím nebo Wealth Managementu, ale duševní stránce osob. Psychologie bohatství je jednou z důležitých součástí přípravy potomků na převzetí rodinného jmění.

Proč byste měli mít svého psychologa bohatství?

Společnosti poskytující Wealth Management nebo Family Office mívají ve svém týmu často psychologa bohatství jako externího poradce. Tento typ psychologa vám totiž může významně pomoct při plánování bohatství, v otázkách dědictví nebo v přípravě dětí na odpovědnost a převzetí bohatství. Pomůže vám přijít na to, co opravdu chcete, a srovnat si myšlenky ohledně vašeho bohatství nebo poskytne pomoc při komunikaci s rodinou.

Nejčastěji psychologové bohatství řeší:

Vyrovnání se s bohatstvím

Někteří jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění se potřebují vyrovnat se svým vybudovaným bohatstvím, nebo častěji v případě získaných aktiv (např. dědictvím, výhru v loterii…). Obdržet náhle a bez přípravy bohatství může být spíše ke škodě a dotyčný nemusí situaci psychicky zvládnout – dochází k tzv. syndromu náhlého bohatství. S vyrovnáním se s bohatstvím se pojí také pocit viny. Bohatí jedinci někdy cítí vinu za to, že žijí v blahobytu, nebo mají pocity viny vůči rodině, se kterou tráví méně času z důvodu pracovní vytíženosti.

Dědictví

Psycholog bohatství vám může pomoct s řešením otázky dědictví či nástupnictví. Nejčastěji se jedná o situace s výběrem nástupce mezi více dětmi nebo s vypořádáním se s nerovnoměrným dědictvím. Rovnoměrně totiž není vždy spravedlivě. Řekněme si vyhrocený případ, kdy starší syn pilně studoval, získával praxi a je plně připraven převzít rodinný podnik, oproti mladší dceři, která propadla např. alkoholismu. Nezávislému pohledu přijde výsledek jasný – vždyť dcera by mohla bohatství rozprodat a výtěžek propít, kdežto syn jej bude dále rozvíjet. Pro rodiče však takové rozhodnutí může být těžké. Psycholog vám pomůže si ujasnit, jak a proč opravdu chcete v takové situaci jednat.

Plánování budoucnosti

Při plánování bohatství je důležité si pořádně rozmyslet různé fáze života, vaše cíle, představy, vize. S tím vám může efektivně pomoct psycholog bohatství. Promluvou s ním si můžete uvědomit, kam chcete svůj život a s tím i vaše čisté jmění směřovat. Stejně tak vám pomůže ujasnit si, co v případě krize děláte špatně nebo jak lépe porozumět rodině. Přeci jen vzájemné porozumění a komunikace je jedním z nejdůležitějších aspektů správy rodiny a rodinného podniku.

Příprava potomků na převzetí bohatství

Bohatství s sebou přináší odpovědnost a odpovědnost může být až zničující. Jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění často využívají služeb psychologa bohatství pro přípravu svých dětí na převzetí bohatství tak, aby potomci byli psychicky schopní vyrovnat se se získáním hodnotného jmění a dokázali jej efektivně a s „čistou hlavou“ spravovat. Psycholog bohatství připraví vaše děti mimo jiné na to, že z chybné investice se nemusí začít hroutit, ale naopak ji vzít jako příležitost. Chybami se člověk učí, každý omyl je tak impulsem začít něco dělat jinak a vydat se novou, lepší, cestou.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články