Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Cesta k integrovanému plánování bohatství

Cesta k integrovanému plánování bohatství

Autor Redakce

Wealth Planning je základem pro udržení a předání bohatství další generaci. Jedná se o složitý komplexní proces. Jak dojít k efektivnímu plánování bohatství?

Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) se často různými způsoby správy a plánování bohatství snaží o uchování jejich aktiv a hladké předání další generaci. Nejedná se však o lehký úkol. Bohatství vysoké hodnoty je citlivé na mnoho faktorů, od vnějších – jako je propad investičního trhu, závist lidí, krach firmy apod. – po vnitřní, jako jsou vztahy mezi členy rodiny, různé druhy závislostí či psychických nemocí, vážné onemocnění osoby s hlavním příjmem rodiny nebo i smrt. Abyste ochránili váš vybudovaný majetek je nutné dojít k efektivnímu plánování. Poradíme vám 8 kroků, které byste měli následovat při cestě k integrovanému plánu bohatství.

1. Spolupracujte

Většina otců zakladatelů cítí povinnost postarat se o rodinné bohatství, včetně jeho správy a plánování. Tato domněnka ale není správná. Plánování bohatství je náročný proces, který vyžaduje diskuze se zainteresovanými členy rodiny a nápomocnou ruku poradců z řad Wealth Managerů či Family Office.

Je třeba vzít na vědomí, že je důležité, aby k vybudovanému bohatství získali vztah i členové rodiny. Jakmile budou chápat píli a odpovědnost, kterou bohatství vyžaduje, budou si jej více vážit a sníží se tak obava z marnotratného utracení veškerých aktiv. Z toho důvodu by členové rodiny, včetně vašich potomků, měli být součástí diskuzí o bohatství a vyjádřit názor, jak by s ním mělo být nakládáno. Tím nejen upevníte vztah mezi sebou v rodině, ale také rodinným příslušníkům dokážete odpovědnost k bohatství, o které se jednou bude starat.

2. Nezaujatost poradců

Jednou z nejobtížnějších výzev je pro správu a plánování bohatství najít ty správné poradce – především nezaujaté experty, jejichž vidinou není pouze výdělek. Při Wealth Managementu často může docházet ke střetu zájmů mezi vašimi cíli, ať již se jedná o filantropické cíle nebo předání majetku, a vidinou poradců o výdělku velikých peněz. Pak může docházet ke zneužívání vašeho bohatství ve prospěch vyššího poplatku pro poradce. Obecně se tvrdí pro správu bohatství zvolit profesionálního nezávislého Wealth Managera, než privátního bankéře, jehož činy jsou mnohdy řízeny ve prospěch banky. Doporučujeme se proto ohlédnout po týmu poradců, kteří budou pracovat na dosažení co nejvyššího výnosu a naplnění vašich investičních cílů.

Které společnosti vám mohou v České republice pomoct se správou a plánováním bohatství? Stáhněte si náš report!

3. Integrovaný Wealth Planning

Co to je integrované plánování bohatství? Zahrnuje (integruje) veškeré plánování související s vaším jměním. V rámci integrovaného Wealth Planningu byste měli mít utvořený fiduciární plán, filantropii, daňové plánování nebo investiční plánování. Nevynechte ani řízení rizik, potenciální rizika a příprava na ně je podstatnou součástí efektivní správy a plánování bohatství. V rámci integrovaného Wealth Planningu dochází i k posuzování zúčastněných osob, a to v případě rodiny a jejích členů, tak zainteresovaných poradců. Najít správného Wealth Managera je důležitým aspektem celého procesu.

4. Každý plán je individuální

Neexistují univerzální pravidla pro tvorbu vašeho Wealth Planningu. Proč? Každý plán bohatství je stejně jedinečný jako jeho vlastník. Každý jedinec s vysokou hodnotou čistého jmění má své individuální potřeby, cíle, přání, kterých chce dosáhnout. Váš poradce by proto měl Wealth Planning přizpůsobit vaší investiční vizi. Pokud by byl plán bohatství tvořen na základě univerzálních pravidel, nesplnil by základní funkci Wealth Planningu, a to udržení a předání aktiv dle vašich konkrétních představ a neuspokojení vašich investičních cílů.

5. Určete si dlouhodobou strategii

Při tvorbě Wealth Planningu nelze vycházet z momentální nálady, naopak je nutné si promyslet dlouhodobou strategii. Ta by měla zahrnovat nejen investiční potřeby, ale i příjmy a výdaje, vaši vizi bohatství, zapojení členů rodiny i filantropické cíle. Nejdůležitější je se zaměřit na potřeby rodiny a přesvědčit o těchto potřebách i vašeho poradce. Většina expertů má v hlavě totiž především splnění zákonných povinností, daňové optimalizace a další potřebné úkony. Někdy se však stane, že administrativní nutnosti se zcela odchýlí od vašich cílů či investičních potřeb. Proto je nutné se s Wealth Managerem sejít a skloubit obě důležité strany mince do jedné strategie. Nezapomeňte však, že vše se může časem změnit. Doporučujeme proto alespoň jednou za rok společně s vaším poradcem strategii pročíst a případně zaktualizovat.

6. Mějte pravidelný přehled

S předchozím bodem souvisí mít pravidelný přehled o plnění vašeho plánu. Wealth Planning by se měl pravidelně udržovat a proměňovat závisle na měnících se potřebách rodiny. Zjistili jste, že váš potomek je závislý na drogách? Měli byste plán uzpůsobit tak, aby jeho část dědictví nebyla utracena za omamné látky – např. podmínka léčby pro předání aktiv. Zároveň dbejte na rady poradců, kteří se vyznají v zákonných a daňových úpravách, a naslouchejte i členům rodiny.

7. Porozumění

Jak jsme již několikrát zmínili, Wealth Planning je složitým procesem. V mnoha případech jeho tvorba probíhá tak, že sdělíte svému poradce svou vizi, potřeby, cíle a rodinné hodnoty, a Wealth Manager společně s externími poradci utvoří složitý plán. Často klienti s plnou důvěrou vše odkývou a poradci začnou pracovat na dodržování plánu.  Jenže to není správně. Tomu, jak bude zacházeno s vaším jměním, byste měli rozumět. Měli byste vy i nejbližší členové rodiny vědět, co se bude chtít v případě, že…

Doporučujeme zamyslet se bez přítomnosti poradce nad tím, co váš Wealth Planning obnáší. Pokud sám nedokážete plán popsat, nechte si jej znovu vysvětlit od Wealth Managera a průběžně se doptávejte na cokoliv, čemu nerozumíte. Až nastane kritická situace, ať již na investičním trhu nebo v rodině, budete vědět přesně, co se bude s bohatstvím dít a co pro to musíte udělat.

8. Zahrňte Family Governance

Plánování bohatství je do značné míry ovlivňováno správou rodiny. Pro Wealth Managery je proto důležité vědět, jaká je struktura vaší rodiny, kdo je aktivně zapojený do rodinného podniku a jakou roli zastává, jak probíhá rozhodování ve vaší rodině, zda máte utvořené nástroje správy rodiny, popř. co je jejich obsahem, a další důležité aspekty rodinné struktury. Doporučujeme se sejít s poradcem ideálně v širším rodinném kruhu a vysvětlit si vše související s Family Governance. Poradci to pomůže více se zorientovat nejen ve vašich investicích a výši jmění, ale i v rámci rodinných potřeb.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články