Home Řízení rodinySpráva rodiny Co je generační bohatství?

Co je generační bohatství?

Autor Redakce

Pojem generační bohatství definuje aktiva, která se předávají z jedné generace na druhou. Co o něm víme?

Generační bohatství souhrnně charakterizuje rodinné jmění, které se po generace předává potomkům. Nejčastěji se jedná o rodinné podniky, generační bohatství ale zahrnuje také investiční aktiva, nemovitosti, movitý i nemovitý majetek a další. V poslední době různé studie o bohatství dokazují, že přichází změna v jeho vlastnících. Například průzkum McKinsey tvrdí, že většina globálního bohatství v budoucích letech připadne ženám. Také rostou rozdíly v sociální a ekonomické nerovnosti. Vliv na změny může mít právě generační bohatství, které přichází novým vlastníkům.

Generační bohatství a ženy

Studie McKinsey odhalila, že v průběhu 5 let ženy ovládnout nejbohatší vrstvu Ameriky, a dá se předpokládat, že v dalších letech se trend dostane za hranice kontinentu. V dnešní době ženy tvoří zhruba třetinu dolarových miliardářů. Dle studie UBS hrají roli dva hlavní faktory: ženy žijí déle než muži, a vzrůstající rozvodovost. Z 8 až 10 žen se stávají samoživitelky. Není proto překvapivé, že se ženy začínají více zapojovat do finančních záležitostí rodiny, rozhodovacích procesů i investorských aktivit. Zároveň stále častěji přebírají odpovědnost za rodinné bohatství. Výzkum McKinsey k tomu dodává ještě další, třetí, faktor – dědictví po jejich rodičích z generace tzv. baby-boomers. Odborníci odhadují, že do roku 2030 to budou ženy, které budou ovládat bohatství jednotlivých domácností.

Generační bohatství a ekonomická nerovnost

Rodinné bohatství předávané z generace na generaci má dle expertů vliv na ekonomickou nerovnost. Vysoké jmění se totiž předává v bohatých rodinách. Jejich členové tak ve většině případů mají (1) ukotvený sociální status ve společnosti, který jim otevírá více možností a (2) mívají již vybudované vlastní vysoké jmění. Když se potenciální dědici pokouší rozjet vlastní podnikání, mnohdy je zafinancuje nebo jim půjčí jejich vlastní bohatá rodina. Mají tak vyšší šance pro úspěšný rozjezd. Nehledě na to, že toto není tak častý případ. Potomci v bohatých rodinách ve většině případů zůstávají pracovat v rodinné firmě, kterou později přebírají.

Mezigenerační převod bohatství

Transfer bohatství mezi generacemi je obtížným procesem. V západních státech je již princip pevně ukotven a rodinné bohatství přežívá po několik generací. V českém prostředí se však teprve učíme předávat bohatství našim potomkům. Ačkoliv jsme v ČR teprve na počátku rodinný firem a budování generačního bohatství, existují firmy, které vám s tím mohou pomoct.

KE STAŽENÍ: PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PORADENSTVÍ RODINNÝM FIRMÁM

Předat svým potomků aktiva můžete posmrtně nebo za života. Nejčastějšími nástroji pro předání majetku jsou závěť nebo svěřenský fond. Nejefektivnějším způsobem je zahrnout nástroje do celkového Wealth Planningu. Nevíte, jaký instrument při plánování dědictví zvolit? Vše je závislé na vizi zakladatele a aktuální situaci. Obecně se doporučuje kombinace obojího, zvláště pak v případě, že máte nezletilé děti. S výběrem vhodného nástroje plánování bohatství a dědictví vám pomůže váš Wealth Manager nebo rodinná kancelář Family Office. Předáním to ale nekončí. Těžším úkolem je zachování bohatství. Až 70 % bohatých rodin přichází o svůj majetek již v druhé generaci a 90 % rodin jej ztratí v generaci třetí.

Jak na zachování bohatství?

Aby vaši potomci o rodinná aktiva nepřišli, je nutné nastavit principy Family Governance – správy rodiny. Doporučujeme sáhnout po nástrojích správy rodiny, jako je rodinná ústava, rodinná rada, vzdělávání členů rodiny, rodinné komunikační sítě a rodinná shromáždění. Pomůže vám to vyřešit tři ústřední výzvy pro zachování vámi vybudovaného bohatství i v další generaci:

  • Příprava potomků na odpovědnost přicházející s bohatstvím
  • Sdílení vize, hodnot a rodinné kultury
  • Zachování rodinného krbuPořiďte si předplatné tištěného časopisu Wealth Magazín nebo se bezplatně registrujte do Wealth Clubu a zapojte se tak do unikátní komunity zaměřené na na sdílení znalostí, názorů a zkušeností mezi jednotlivci, rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování a správa bohatství.

VYBERTE SI TO PRAVÉ PRO VÁS

Související články