Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie 10 úskalí rodinné filantropie. Jak se jim vyhnout?

10 úskalí rodinné filantropie. Jak se jim vyhnout?

Autor Redakce

Hlavní myšlenkou rodinné filantropie je udržení společných rodinných hodnot a tradic. Filantropií můžete zkombinovat obchod a hodnoty své rodiny. Přinášíme vám 10 tipů, jak se vyhnout potenciálním hrozbám při založení rodinné filantropie.

Rodinná filantropie se obvykle zakládá společně s rodinným podnikem. Věnování peněz či majetku na podporu jiných lidí či aktivit se většinou kryje s hodnotami rodiny. Zakladatelé filantropie vždy jednají v souladu s hodnotami a cíli rodiny. Většinou se jedná o darování na vzdělání, sociální témata či environment.

Zakladatelé rodinné filantropie mají za cíl především udržení rodinných hodnot a dobrých vztahů mezi příbuznými během rodinného podnikání. V průběhu uskutečňování filantropie se však nevědomě dopouštíme mnohých chyb, jako např. přílišná důvěra blízkým, podcenění obtížnosti darování nebo neočekávání potenciálních rizik podnikání.

Proto vám přinášíme 10 nejčastějších úskalí rodinné filantropie.

1. Střet zájmů mezi podnikáním a filantropií

Rodina mnohdy věnuje peníze na účely prosperující rodinnému podnikání. Např. pokud jste sponzorem umělecké galerie a zároveň vaše rodina podniká v umění dochází ke splynutí zájmů nejen rodiny, ale i obchodu. V důsledku toho může dojít k porušení etických pravidel podnikání, ale i k poškození rodinného byznysu z důvodu porušení společenské odpovědnosti. Doporučujeme vyhnout se riziku poškození pověsti rodinného podniku a věnovat peníze pouze na účely, ve kterých nemůže dojít ke střetu zájmů.

2. Zaměnění pojmů společenská odpovědnost a záchrana světa

Často v průběhu rodinné filantropie cítíte, že byste měli udělat více pro “spasení“ světa, chudých, vzdělání či záchranu planety. Při rodinné filantropii jde však především o váš podnik a společenskou odpovědnost vůči podniku. Proto je vhodné vzít na vědomí, že filantropie má za hlavní cíl uchování rodinných hodnot sdílených po generace.

3. Podcenění obtížnosti filantropie

Po tom, co těžce vybudujete prosperující rodinný podnik, se může zdát, že „rozdávání peněz“ je zábava. Opak je ale pravdou. Aby filantropie byla efektivní a darování mělo smysl jak pro daný projekt, tak pro rodinu, je třeba pečlivě finančně plánovat s ohledem na podnik, rodinu i vlastní aktiva. Při plánování doporučujeme zohlednit i potenciální rizika podnikání.

4. Předpoklad, že všechno vždy vyjde

Správu a vývoj rodinné filantropie neovlivňuje pouze chod podnikání, ale také vztahy v rodině a její dynamika. Jakýkoliv zásah do rodiny může změnit celé fungování filantropie. Při založení a správě rodinné filantropie předpokládáte, že vše půjde hladce díky rodinné radě, jež dohlédne nad spory v rodině. Takový klidný průběh ale mohou narušit výrazné změny, jako je smrt, vážné onemocnění nebo i rozvod. Riziku narušení chodu společnosti i filantropie se vyhnete, pokud budete plánovat i neočekávatelné nebo nepříjemné události.

5. Filantropii nejde dělat špatně

Ne. Ačkoliv se může zdát, že darování peněz je prospěšná činnost (což skutečně je), může se dělat špatně. A z toho také plynou důsledky. Špatné finanční řízení nebo správa může ohrozit nejen vaší filantropii, rodinný podnik, ale i jednotlivé členy rodinné rady. Při nevhodné správě rodinné filantropie může dojít k porušení zákona či škodě na pověsti – např. v případě střetu zájmů. Abyste předešli nechtěným problémům se špatnou správou rodinné filantropie, doporučujeme obrátit se na profesionálního poradce z řad Wealth Managerů nebo na rodinnou kancelář “Family Office”.

6. Opomenutí strategie

Říká se, že lidé zakládají rodinné filantropie s otevřeným srdcem, ale zavřenýma očima. Nestačí však pouze vášeň a nadšení pro pomoc druhých, důležitá je též příležitost a strategické myšlení. Bez jasného plánu může dojít k rodinným rozporům, nabourání rodinných vztahů nebo odcizení další generace.  Vhodné je si nejprve stanovit konkrétní strategii zahrnující nejen zapojení rodinných členů do filantropie, ale i otázku nástupnictví, předání na další generaci. Doporučujeme sepsat rodinnou ústavu, která se bude zabývat (nejen) plánem rodinné filantropie a jmenovat rodinnou radu, která bude dohlížet nad dodržováním ústavy.

7. Zapojení nedostatečně kvalifikovaných členů rodiny

Je přirozené, že chcete dát šanci všem rodinným příslušníkům zapojit se do aktivit rodiny a jejího podniku, a to i v případě jejich nedostatečné výkonnosti, vzdělání či kvalifikaci. Když člen rodiny není dostatečně kvalifikovaný pro obchod, nebo “nemá obchodního ducha”, a není tak vhodný pro funkci v rodinném podniku, často dochází k jeho přesunutí z funkce v rodinném podniku do funkce v rodinném svěřenském fondu nebo nadaci v mylném předpokladu eliminace rizik rodinného obchodu. Takovou degradací daného člena však můžete významně ohrozit chod filantropie. Doporučujeme, aby nedostatečně kvalifikovaní členové rodiny nebyli obsazováni do vyšších míst (např. ředitel). Také je vhodné, aby rodinná rada dohlížela nad činnostmi takových příbuzných.

8. Přílišná důvěra ke svým zaměstnancům

Věnovat se rodinnému podnikání i filantropii může být náročné. Proto některé rodiny volí možnost zapojení zaměstnanců podniku do filantropie, např. na spravování fondů, což může být ku prospěchu podniku. Vaši zaměstnanci získávají pocit, že jsou součástí rodiny a to jejich výkony může zefektivnit. Zároveň si ale zaměstnanci, stejně jako veřejnost nebo tisk, všímají možné nerovnováhy v množství vašeho majetku a darovaných částek. Ačkoliv mají pocit solidarity s vaší rodinou, smýšlí nad darováním z hlediska množství vašich aktiv bez ohledu na přidružené faktory, jako je zajištění dětí, výdaje za podnik i spoření do budoucna. Při darech nižší hodnoty se pak může zdát, že rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) darují jen malé částky pro méně bohatý jen “na oko”, aby jejich rodinný podnik měl dobrou pověst.

9. Oddělování rodinného bohatství a filantropie

Je sice logické, že vyčleníte zvlášť majetek pro rodinu a zvlášť pro filantropii, ale darování na filantropické účely je součást výdajů vašich celkových aktiv. Proto pro ochranu a udržení vašeho bohatství doporučujeme vytvořit majetkové plány zahrnující veškerá vaše aktiva a veškeré aspekty ovlivňující celý finanční život, včetně odchodu do důchodu, pojištění, filantropie i převod majetku na další generaci. S tvořením plánu vám může pomoci kvalifikovaný poradce, Wealth Manager.

10. Neustálé odkládání řešení nástupnictví

Ačkoliv téma nástupnictví obecně může pro vás nepříjemné, je třeba jej řešit včas. Nejlépe hned při zakládání rodinné filantropie. Pokud nechcete o nástupnictví rozhodovat vy osobně, např. kvůli možnosti narušení vztahů s rodinou, můžete pověřit rozhodnutím rodinnou radou. Podmínky pro nástupnictví by však měly být určeny zakladatelem, např. zahrnutím v rodinné ústavě. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články