Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jaký je rozdíl mezi zákonnou definicí rodinných podniků a vnímáním samotných členů rodiny?

Jaký je rozdíl mezi zákonnou definicí rodinných podniků a vnímáním samotných členů rodiny?

Autor Veronika Schreinerová

Rodinný podnik není jen pouhou definicí ukotvenou v českém zákoně, ale především je to společná rodinná cesta. Jde sice o cestu plnou výzev, ale také členům rodiny přináší radost z toho, že rodina táhne za jeden provaz. 

Kořeny rodinného podniku sahají až do středověku, kdy potomci dědili šlechtické tituly či řemesla svého otce. „Rodinné podniky tak, jak je známe, se objevily po první světové válce, kdy čeští podnikatelé začali budovat rodinné firmy. Ze známých společností v meziválečném období vznikly např. kavárna Šlágr nebo značka vody Mattoni,“ popisuje Eva Ulrichová. Jaká je tedy podoba rodinných podniků současnosti? A proč je tento koncept zdůrazňován až v posledních letech, když v ostatních západních státech má delší tradici?

Rodinné podniky v ČR až od 90. let

První rodinné firmy v dnešním slova smyslu vznikly po první světové válce. Většinu z dřívějších značek dnes již nenaleznete. V meziválečném období především v důsledku nevyřešeného nástupnictví některé podniky zanikly v procesu předávání otěží z jedné generace na druhou. Zbylá část byla znárodněná za dobu komunistické vlády, kdy se veškerý soukromý majetek dostal do společenského vlastnictví. Z toho důvodu teprve až po revoluci přišla doba, kdy podnikatelé začali znovu budovat své firmy. Mnoho z nich je dnes rodinnými byznysy.

V současnosti je to přes 30 let od doby, kdy se první porevoluční podnikatelé chopili šance a začali věnovat čas a píli budování své společnosti. V souvislosti s tím tak dochází k otázce: Co dál s rodinnou firmou? Institut rodinných podniků je, na rozdíl od jiných západních států, v České republice na počátku. „První porevoluční podnikatelé řeší budoucnost své firmy, aniž by se v českém prostředí měli od koho učit. V posledních letech narůstá poptávka po poradenství rodinným podnikům nejen s předáním firmy, ale také v případě komplikovaných rodinných vztahů, potenciálních rizik nebo co dělat, pokud chybí další nástupce,“ vysvětluje Eva Ulrichová v úvodním článku Wealth Magazín – Reportu Největší přehled poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v ČR

Jak rodinný podnik definuje český zákon?

Definice rodinného podniku je v českém zákoně nováčkem. Snahy o ukotvení statusu rodinného podniku byly významně podpořeny Asociací malých a středních podnikatelů. Rodinné podniky jsou v zákoně definovány od května 2019 a o rok později byla tato definice schválena usnesením vlády č. 330. Od března 2020 se také rodinné firmy mohou registrovat a za splnění určitých zákonných podmínek získat status rodinného podniku. Zákonná definice dále rozlišuje mezi rodinnou obchodní korporací a rodinnou živností. 

Více o rodinných obchodních korporacích a živnostech se dozvíte v tomto článku.

Uznání rodinných podniků je pro českou ekonomiku významným krokem. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu jsou rodinné firmy jejím tahounem a zároveň stavebním kamenem obnovy hospodářství po koronavirové krizi. „Rodinné podniky tvoří cca 75 % světového HDP,“ upřesňuje Pavel Kolář, Wealth Advisor ve společnosti Multi Family Office, a dodává, že rodinné firmy mají významný ekonomický i společenský vliv.

Jak chápou rodinný podnik členové rodiny?

Rodinný podnik, ať už jde o korporaci nebo živnost, není jen pouhou definicí v zákoně. Na rodinný byznys lze nahlížet jako na podnikající rodinu, která do společnosti reflektuje svou kulturu, hodnoty a vize. Celý proces rodinného podnikání není lehkou záležitostí. Vyžaduje čas, energii a občas i nějakou oběť. Do rodinného podnikání jsou zapojené emoce více než u jakéhokoliv jiného typu byznysu. V rámci rodinného podnikání je proto nutné sladit dvě zcela odlišné entity: rodinu a business. Propojit natolik rozdílné věci vyžaduje plné a trpělivé zapojení všech zúčastněných osob. 

Rodinné hodnoty a kultura jsou děděny z generace na generaci, přičemž každý nový nástupník staví na tradičních hodnotách a zároveň přichází s novým a inovativním myšlením. To způsobuje, že se podnik vyvíjí a posouvá. S každou generací se mění i společnost, ve které žijeme. Můžeme to pozorovat na neustálém vývoji technologií. Inovace je tak zcela přirozeným a nezbytným procesem v rodinném podniku, který by jinak mohl usnout na vavřínech. Společnost se tak pro členy rodiny stává takovým dalším dítětem, o které je třeba neustále pečovat. 

O významu rodinného podnikání promluvili pro Wealth Magazín Libor a Jan Musilovi z rodinné firmy LIKO-S. Jedná se o jednu z prvních českých rodinných firem vůbec. Libor Musil, zakladatel firmy, začal podnikat v lednu 1990 a o 30 let později se z podniku stala úspěšná rodinná firma, která prochází předáním z jedné generace na druhou. „Obecně je to o kombinaci dvou protichůdných myšlenek, což jsou peníze, o tom je ten byznys, a rodina, kde je láska a emoce. Rodinný podnik je o tom, co vzniká spojením těchto dvou částí. A to jsou výhody i případné trable. Vše sdílíme společně jako rodina a v našem případě je to velice pozitivní věc. Vždy je rozdíl být majitelem firmy a manažerem firmy. Je super mít rodinné příslušníky, se kterými můžete ty strasti i radosti podnikání sdílet. To je podle mě ta nejlepší věc na rodinné firmě,” popisuje vlastní vnímání rodinného podniku čtenářům Wealth Magazínu Jan Musil, syn zakladatele a nástupník ve firmě LIKO-S. Zároveň dodává, že jejich rodina stojí hlavně na rodinných hodnotách, které jsou promítnuty do celé filozofie společnosti. 

Pohled Libora Musila, jako otce zakladatele, se od synova názoru liší: „To je prodloužení rodinného života do oblasti vydělávání peněz. Když žijete normální rodinný život, tak je to pohoda. Ale když začnete používat rodinu k vydělávání peněz, začnou maléry. Na jednu stranu se snažíte chránit děti a opatrovat je, ale na druhou stranu je potřebujete jako pracovní sílu. To je rodinný podnik. To jsou konflikty. Je to krásná cesta podnikání, ale velmi náročná.“

Na čem rodinné podniky staví 

Klíčovým faktorem rodinných podniků jsou rodinná kultura, hodnoty a vize. Jelikož je každá rodina odlišná, staví také na rozdílných hodnotách. To z každé rodinné firmy vytváří zcela individuální a unikátní jednotku. Neexistuje univerzální cesta nebo návod, “jak na to”. Primárně je ale důležité si společně s členy rodiny vyjasnit právě ony společné hodnoty a vizi. 

Pro ustanovení rodinných hodnot je vhodné využít například rodinnou ústavu. Formální dokument obsahuje nejen hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti členů rodiny a jejich role v podniku. Se sepsáním ústavy vám může pomoct Family office „Rodinná kancelář“ nebo profesionální poradce pro rodinné firmy.

Základem úspěšného rodinného byznysu je komunikace, která pomáhá k upevnění rodinných vztahů. Rodinné podnikání je díky tomu schopno udržet svou činnost v daleko náročnějších hospodářských podmínkách než velké korporáty. Důkazem je i světová pandemie. Rodinné podniky dokážou lépe reagovat na hrozby i nečekané výzvy rychleji.

Dalším důležitým krokem pro zachování rodinného byznysu i pro další generace je efektivně nastavená správa rodiny včetně nástrojů Family Governance


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články