Home AKTUALITY Vyšlo čtvrté číslo speciálu Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v ČR

Vyšlo čtvrté číslo speciálu Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v ČR

Autor Eva Ulrichová

Čtvrté číslo speciálu Wealth Magazín – Report je tu! Tentokrát jsme se zaměřili na poskytovatele poradenství pro rodinné firmy. Co se v něm dozvíte?

Co se děje v září? Končí prázdniny, děti jdou do školy a Wealth Magazín vydává speciál! V nejnovějším čísle jsme se rozhodli zmapovat trh poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy! Dřívější témata z oblasti Private Wealth byla: poskytovatelé privátního bankovnictví, fondy kvalifikovaných investorů a poskytovatelé služeb Wealth Management.

„Všichni podnikatelé chtějí, aby jejich odkaz přetrval, a proto řeší předání podniku dětem,“ myslí si Michal Rádek ze společnosti Léčení firem. Jak toho ale docílit? Jak lze zakladatelům pomoct předat jejich firmu dětem? A co když děti nemají zájem, co potom? To se redakce Wealth Magazínu snaží zjistit v nejnovějším čísle Wealth Magazín – Reportu!

STÁHNĚTE SI ČTVRTÉ ČÍSLO WEALTH MAGAZÍN – REPORTU

Proč poskytovatelé poradenství rodinným firmám?

Rodinné firmy nejsou v České republice ještě zcela ukotvené a s tím i poradenství pro rodinné podniky je na svém počátku. Pro českou ekonomiku jsou však důležitou součástí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR rodinné podniky chápe jako „tahouny“ tuzemské ekonomiky. „I když si to neuvědomujeme, rodinné podniky mají na naše životy významný společenský a ekonomický vliv,“ uvádí Pavel Kolář, founder Wealth Magazínu a jednatel Private Wealth Group. „Rodinné podniky tvoří cca 75 % světového HDP a zaměstnávají odhadem 80 % populace,“ vysvětluje Kolář s tím, že rodinné firmy jsou „páteří ekonomiky“.

S ohledem na historické události jsou rodinné firmy v ČR, dá se říct, novinkou. První podniky začaly vznikat po revoluci a nyní za sebou mají první tři dekády. „V ČR tak zatím nejsou žádné rodinné podniky, které by existovaly po několik generací jako ve vyspělých zahraničních ekonomikách,“ upřesňují zástupci z Centra pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické. „Z tohoto důvodu nemáme v České republice ani zkušenost s předáváním rodinné firmy mezi generacemi,“ vysvětlují vysokoškolské kapacity potřebu poradenství rodinným podnikům. Martin Ditmar, jednatel Rose Garden Consulting, dodává: „Statistiky nám ukazují, že až 70 % rodinných firem po takovém (mezigeneračním, pozn. redakce) předání skončí, protože chybí řád, vize i zkušenosti. Cílem je toto číslo v České republice snížit a zajistit českým rodinným firmám prosperitu i pro příští generace.

Zapojení třetí strany do rodinného podnikání je důležité nejen z důvodu chybějících zkušeností a know-how, ale i pro emoční zaujatost zakladatele a celé rodiny. To si časem uvědomil i Jaroslav Smetana, klient DK Family Office: „Postupně jsem se do toho zamotával, vztahově to pro mě bylo těžké. Přijít za svými dětmi s tím, že když se stanou akcionáři, tak by měly mít podepsané závěti, to je prostě nepříjemné, nezvyklé až cynické pro obě strany. Bylo jasné, že potřebujeme v této věci vést, že chybí odborník.“

Co jsou rodinné podniky?

Rodinné podniky jsou v českém zákoně definovány od května 2019 Usnesením vlády č. 330, o rok později, v květnu 2020, byla definice schválena. Dle Usnesení vlády může být rodinným podnikem rodinná obchodní korporace či rodinná živnost, přičemž jsou stanoveny přesné podmínky zapojení členů rodiny. Usnesení také stanovuje, kdo je pro účely rodinného podnikání považován za člena rodiny. Přesné znění si můžete přečíst ZDE.

Majitelé a zakladatelé rodinných firem svůj podnik vnímají odlišně, než jako prostou definici. V rodinné firmě je nutné sladit dva důležité a mnohdy těžce propojitelné celky: rodinu a business. Rodinný podnik reflektuje rodinnou kulturu, výchovu, tradice i její historii. Podle Pavla Koláře rodinné firmy „čelí mnohem náročnějším výzvám než jakýkoliv jiný typ společností. Zasluhují si pozornost, podporu a pomoc nejen orgánů státní správy či spotřebitelů, ale i celé řady oborových specialistů.

Typy poradenství rodinným firmám

Poradenství pro rodinné podniky je nesmírně rozmanité napříč celým spektrem služeb od advokacie, daňové poradenství přes investice, vzdělávání po mezigenerační obměnu nebo prodej firmy. Nejčastěji však majitelé rodinných firem hledají pomoc v řešení prevence potenciálních rizik, rozvoje podniku a otázce nástupnictví.

Potenciální rizika

Rodinné firmy během svého fungování mohou dosahovat mimořádných úspěchů, za nimi je však skryto mnoho problémů a výzev, kterým musí jejich zakladatelé a vedení čelit,“ vysvětluje JUDr. Ing. Tomáš Vlasák z advokátní kanceláře PRK Partners a dodává, že v rodinném podniku se lehce přenesou problémy v rodinných vztazích do pracovního prostředí nebo naopak. „V případě složitější majetkové či vlastnické struktury si tyto situace žádají odbornou pomoc specialistů, a to především efektivní přípravu akvizičních smluv, poradenských služeb, statutů, plných mocí, daňového plánování, a dalších právních úkonů,“ upřesňuje advokát. Jak lehké je rodinné problémy převést do práce, ví Michal Rádek z Léčení firem. Hlavní problém tohoto příkladu tkvěl v tom, že majitel se rozhodl předat firmu dětem, ale skutečné předání neustále oddaloval. Nakonec i jeho synové pochopili, že k žádnému předávání se nechystá. „Od té doby se ho snažili nějak vystrnadit a často dělali rozhodnutí za jeho zády. Otec pak jejich rozhodnutí měnil zpátky, což nedělalo dobrý dojem na zaměstnance. Někdy zacházel až tak daleko, že vydával nesmyslné příkazy, které firmu dokonce poškozovaly.

Největším rizikem pro rodinnou firmu bývají právě rodinné vztahy, které mohou podnik narušit víc než kdejaká krize. Na druhou stranu jsou tyto vztahy naopak právě tím nejsilnějším, co rodinná firma má a co ji drží pohromadě. Z toho důvodu je důležité naučit se řešit problémy mezi sebou a nepoškozovat firmu. Hlavním klíčem k udržení vřelých rodinných vztahů je komunikace se všemi aktivně zapojenými členy rodiny.

Rozvoj firmy a vzdělávání

Pomoc s rozvojem vaší rodinné firmy jde ruku v ruce s kvalitním vzděláváním. Bohužel v České republice není lehké takové vzdělání získat z důvodu chybějících zkušeností. Společnosti se proto často ohlížejí po know-how v zahraničí, kde jsou podniky pod vedením již několikáté generace. Například Family Business Network Czech uvádí, že „polovina členů celosvětového společenství je představiteli třetí či vyšší generace rodinného podnikání, celá jedna desetina pak dokonce zastupuje generaci pátou či vyšší.“ To je dle sdružení také výhodou pro české rodinné podniky: „S ohledem na relativně krátkou tradici rodinného podnikání v ČR je právě využití zázemí prestižní mezinárodní instituce a jejích členů, které podnikají po generace, zcela výjimečnou příležitostí pro české rodinné firmy.“

Předání firmy

Předat firmu můžete mezigeneračně v rámci mezigenerační obměny, managementu nebo ji prodat. „Český trh fúzí a akvizic, jehož podstatnou část tvoří rodinné firmy, se rozjel do nečekaných obrátek. Po klesajících pandemických kvartálech je tu historicky bezprecedentní oživení, které přináší akvizičním poradcům dvojnásobek či trojnásobek práce v porovnání s rokem 2019,“ tvrdí Jaroslav Rummler z PwC Česká republika. Prodej firmy se podle Jiřího Dvořáka z Prodavamefirmy.cz týká především takových rodinných podniků, jejichž majitelé chtějí podnik předat, ale nemají přirozeného nástupce.

Pokud však přirozený nástupce existuje, je cílem rodinných podniků po generace firmu rozvíjet, vést a inovovat. Mezigenerační obměna je náročným procesem, který vyžaduje náležitou péči, přípravu a odborný pohled nejen na samotný transfer podniku, ale i do daleké budoucnosti.

Kdo vám na českém trhu pomůže nejen s mezigenerační obměnou a prodejem firmy? Stáhněte si náš Wealth Magazín – Report a dozvíte se více!

Prozradíme vám, že se v reportu prezentují české i mezinárodní společnosti poskytující poradenství rodinným firmám. Zjistíte, jak vám může pomoct státní agentura, jak získat kvalitní vysokoškolské vzdělání nebo k čemu je dobré mezinárodní společenství rodinný firem.

Ve čtvrtém čísle Wealth Magazín – Reportu se prezentují:

Co je Wealth Magazín – Report?

Wealth Magazín – Report je speciál, který vychází kvartálně formou PDF v sekci Reporty. Wealth Magazín – Report se zaměřuje na poskytovatele Private Wealth. Čtvrté číslo se zabývá přehledem poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v České republice. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu.

Chcete dostávat zdarma kvartální reporty na svůj email? Registrujte se k odběru ZDE.

Související články