Home AKTUALITY Průzkum odhalil prvky i nástroje správy rodiny u českých rodinných firem i to, co je dělá odolnými.

Průzkum odhalil prvky i nástroje správy rodiny u českých rodinných firem i to, co je dělá odolnými.

Autor Eva Ulrichová

Minulý čtvrtek (22. září 2022) proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Odolná firma, kterou organizovala Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank. Wealth Magazín byl u toho! Odolná firma není v ČR jen jedna, je jich rovnou pět! Na základě čeho porota vybírala a jaké prvky a nástroje Family Governance české rodiny využívají?

V České republice je podle odborné poroty pět nejodolnějších firem. V hodnotící porotě zasedala například Naděžda Petrů, vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS, Jan Pavelka, předseda Asociace rodinných firem nebo Václav Štětina. ředitel firemního bankovnictví Raiffeisenbank. Odolné firmy byly vyhodnoceny na základě dotazníkového šetření. Nejlepších 10 firem pak bylo podrobeno osobní návštěvě. Z celkového počtu zapojených 105 rodinných firem odborná porota vyhodnotila 5 z nich jako nejodolnější v České republice.

Soutěž vyhrály společnosti (řazeno dle abecedy):

  • AGD PRINT s.r.o.
  • B R U S I V O spol. s r.o.
  • CENTES, spol. s r.o.
  • JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
  • SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Co je to Odolná firma?

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných firem na časy budoucí,“ říká Jan Pavelka, advokát a předseda Asociace rodinných firem.

Výzkumná zpráva soutěže pak odolnost charakterizuje jako schopnost podniku vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize, tedy schopnost překonat kritické okamžiky a přizpůsobit se neobvyklé a neočekávané situaci.“

Jak odolnou firmu charakterizují odolné firmy?

Odolnou firmu můžeme chápat různě – od silného rodinného pouta, přes firemní zázemí, skvělý funkční tým, až k diverzifikaci dodavatelů, zákazníků… Zeptali jsme se proto některých výherců, co je podle nich odolná firma. Všichni se však shodli na tom, že základem je silná firma.

To je hrozný souhrn ukazatelů a činností. V podstatě schopnost reagovat na nepříznivé stavy, být finančně silný, mít silné rodinné zázemí. Aby rodina táhla za jeden provaz, mít široký záběr z hlediska dodavatelů, odběratelů, nebýt závislý na jednom. Je to vize, že chcete dělat rodinnou firmu, to je důležitý, protože to, že se povede, že to převezme někdo z dětí, to bych řekl, že je štěstí. Ty děti k tomu můžete vést, ale pak potkají jiného partnera a odvedou je jinam. Je to štěstí, povedlo se to. My (první generace, pozn. autorky) jsme to už předali. Teď je tam ta druhá a už se trošku připravuje ta třetí,“ sdělil Wealth Magazínu Rudolf Komas, zakladatel společnosti BRUSIVO Rokycany, která je nyní již v rukou jeho dětí.

Martin Džavík z AGD Print s.r.o. doplnil, že „naše odolnost spočívá v těch několika bodech, o kterých se tam (při vyhlášení, pozn. redaktorky) mluvilo, a to je ta diverzifikace zákazníků, stejně tak dodavatelů. Máme největšího zákazníka, 7 %, druhý má 6 % našeho obratu, u dodavatelů to máme stejně. Když někdo vypadne, lehce ho nahradíme někým jiným. Není to pro nás tak dramatická zásadní věc.. “

Nástupnictví v rodinných firmách

Většina (44 %) rodinných firem zapojených do výzkumu je nyní na pomezí G1/G2 – byly totiž založeny mezi lety 1989 – 1999. Jejich zakladatelé tedy řeší otázku – co dál s rodinnou firmou? Nástupnictví je v ČR teprve novinkou, což dokazují i výsledky průzkumu – 60 % respondentů svůj podnik nepředalo ani není v procesu předávání. V druhé generaci je pak pouhých 18 % firem účastnících se výzkumu a dalších 22 % se k předání chystá v příštích 5ti letech.

Jak české rodinné firmy využívají nástroje správy rodiny – Family Governance?

Hlavními složkami správy rodiny – Family Governance je rodinná rada, rodinná ústava, rodinné schůzky a shromáždění, rodinné vzdělávání a rodinné komunikační sítě. Již jsme publikovali výsledky studie o tom, jak americké rodinné podniky přistupují k Family Governance. Jak je to ale v ČR? Jiné… samozřejmě, nyní se pojem Rodinná firma stává jistým fenoménem. Jsou to totiž pouhé tři dekády od založení prvních podniků a některé z nich se teprve v posledních letech začínají formovat do rodinných firem. Průzkum Odolná firma 2022 se v rámci Family Governance zaměřuje na složky Rodinnou radu, Rodinnou ústavu a Rodinná shromáždění.

Rodinná rada

Rodinnou radu má zřízenou pouze 6 % dotazovaných zástupců rodinných firem, jak vyplývá z výsledků průzkumu Odolná firma 2022. Nejvíce (72 %) rodinné firmy využívají neformální rodinné setkávání nebo oficiální firemní instituce, jako je valná hromada, akcionářský rodinný výbor apod. (20 %). Důvodem může být to, že u menších firem, kdy je do podniku zapojeno 2 – 4 členů, není potřeba formalizovaných setkání na úrovni rodinné rady. V případě rozvinutého rodinného podniku je naopak žádoucí řešit firemní záležitosti na formálních mítincích.

Jedině rodinnou radu, ale v podstatě si to řídí ta generace, která rozhoduje, tedy ta druhá. Vše zvažuje z hlediska investic, z hlediska správy finance. Teď se připravuje, že převedeme na holding z s.r.o. a budeme řešit svěřenské fondy. To zázemí… aby se to nerozuteklo, půjdeme cestou svěřenských fondů,“ prozradil přístup ke správě rodiny zakladatel BRUSIVO Rokycany, Rudolf Komas.

Rodinnou radu má ve své rodině zřízenou i Jaromír Tomšů, který principy správy rodiny a rodinné firmy Satturn Holešov podělil již v rozhovoru pro červnový speciál Wealth Magazín – Premium (dostupné zde). Nyní doplnil, že aktuálně dochází k větší přípravě syna na převzetí firmy. „Syn je teď ve fázi, kdy prochází tzv. Baťovským kolečkem. Tzn. jde od těch základních pozic a buduje si tu pozici sám. Nástupnictví není z pozice, ,Já Ti to předávám a Ty jsi teď manažer.‘, ale on si musí ten respekt u kolegů vyšlapat sám.“

Rodinná ústava

Ani na rodinnou ústavu si české rodinné firmy příliš nepotrpí. 11 % respondentů průzkumu potvrdilo, že má sepsanou rodinnou ústavu. Dalších 30 % přiznalo, že staví na rodinných hodnotách a základních pravidlech rozhodování. U 3 % dotázaných firem pak jasné role a pravidla nastoluje svěřenský fond.

Rodinné hodnoty a rodinná kultura jsou často právě základem formálního kodexu – rodinné ústavy. Je to totiž to, co pojí členy jedné rodiny pohromadě a pomáhá řešit i mnohé spory, ať již v rodině či v podniku. Zároveň z průzkumu vyplývá, že většina rodinných podniků staví na vizi. 62 % má jasně nastavenou vizi a hodnoty pro rozvoj firmy, dalších 24 % má nastavený plán předávání vedení firmy – nástupcům i profesionálnímu managementu.

Rodinné shromáždění

Formální rodinná shromáždění, jakožto jeden z prvků Family Governance, pravidelně pořádá 9 % firem z dotazovaných. Taková to shromáždění jsou obvyklá spíše v případě, kdy je v podnikání zapojeno více generací či větví rodiny. To však v ČR u příliš rodinných podniků není, alespoň ne v rámci respondentů průzkumu. U 35 dotázaných firem pracují v podniku 2 členové rodiny. 3 členové jsou zapojeni v 26 případech a 20 respondentů uvedlo počet aktivně zapojených rodinných příslušníků jako 4.

Ve vedení podniku jsou nejčastěji příslušníci první generace, a to v 86 rodinných firmách ze 105. Ve 42 firmách zapojených do průzkumu se na vedení podílí i druhá generace. U 68 % rodinných firem jsou rozhodovací procesy plně v kompetenci zakladatele či zakladatelky.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články