Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jaké trendy Wealth Planning očekávat v roce 2023?

Jaké trendy Wealth Planning očekávat v roce 2023?

Autor Eva Ulrichová

Rok 2022 přinesl krizi na několika úrovních: energetickou, migrační, inflaci, vysoké úrokové sazby… Každá krize však může být i příležitostí pro váš byznys i investice. Jaké trendy v oblasti Wealth Planning očekávat v roce 2023?

Celý svět se zejména v důsledku pandemie a války na Ukrajině potýká s krizí nevšedních rozměrů. Je zřejmé, že jedince a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) čekají nemalé výzvy. Aktuální situace nám může ukázat, kdo byl připravený, měl odolné portfolio i rodinný byznys. Jak krizi obrátit v příležitost a na co se zaměřit v oblasti Wealth Planning?

1. Sdílení zkušeností s příští generací

Různé generace mají různé pohledy. Na investice, směr bohatství, podnikání, řízení. Není divu, faktorů je mnoho – celospolečenský vývoj, digitalizace i např. zkušenosti. Dochází pak ke střetu těchto dvou názorů a potýkají se s tím všechny rodiny. Např. Roman Sviták, zakladatel a majitel GRADA publishing v rozhovoru pro Wealth Magazín prozradil, že tyto dvě generace v rodině nazývají jako Old school (zakladatelé) a New school (potomci). „Je to zajímavý střet dvou pohledů na budoucnost, technologie, modernizaci procesů ve firmě, přístupu k lidem, na spravedlnost, sociální záležitosti…,“ sdělil majitel českého vydavatelství a dodal, že společnými diskuzemi nacházejí kompromisy a vzájemně se doplňují. „Oni se snaží pochopit moje konzervativnější pohledy a o jaké zkušenosti se opírají. Já mám zase koně, kteří jsou nadšení a táhnou věci dopředu.“

Členové movitých a známých podnikatelských rodin se často vzájemně respektují a komunikují o různých otázkách podnikání či bohatství. V případě odolných rodinných vztahů by krize neměla narušit rodinnou harmonii. Naopak může být příležitostí, jak potomky v praxi naučit vašich zkušenostem. Zároveň můžete právě v době nepříznivé ekonomické situace svým nástupcům ukázat, jak spravovat majetek pro jeho ochranu a zachování. Na vaší strategii Wealth Management můžete pracovat všichni společně. Nové pohledy možná povedou k dynamickým změnám, které reagují více na dnešní svět. Navíc je tato krize příležitostí pro to ukázat, jak řídit firmu i v těžké době. Nástupcům to poskytuje cenné rady a zkušenosti do života. Využijte toho!

2. „Women Power“ – vzrůstající vliv žen

Nejnovější studie ukazují, že ženy v budoucích letech ovládnou vrstvu dolarových miliardářů. Nasvědčuje tomu i společenská situace, ve které lze pozorovat vzrůstající vliv žen, a to ve všech směrech. Stále více žen se stává členkami představenstva podniků či se dostávají do vedení, zakládají vlastní společnosti, vznikají firmy poskytující pomoc a podporu v práci i byznysu ženám na mateřské dovolené, a zároveň je více a více žen zapojených do politiky – mnohdy i na vysokých místech. Příkladem je eurokomisařka Věra Jourová nebo Danuše Nerudová, která se jako první žena v české historii dostala až na třetí místo v utkání o prezidentský trůn. Třetí místo sice nestačí ani na postup, prolomilo to však historickou hranici. Na vzrůstající trend redakce Wealth Magazínu reagovala již na sklonku roku 2022 vydáním speciálního čísla věnovanému právě úspěšným ženám v České republice.

Dle všech předpokladů bude vliv žen stále narůstat. Rok 2023 je tak ve znamení žen. S tím přichází změna ve společnosti, kdy ženy pravděpodobně přestanou být hlavním leaderem domácnosti s ohledem na jejich úspěchy. Na trend reaguje i zpráva Northern Turst, která ženám posílá jasný vzkaz „Vlastníte svou budoucnost“. Něžné pohlaví v roli úspěšných podnikatelek a movitých Češek však přináší nové výzvy pro Wealth Managery, zvláště s ohledem na vzdělávání žen, jak vyplývá z rozhovoru se zakladatelkami společnosti LUMUS.

3. Filantropie s reálným impaktem

Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často vrací společnosti část svého majetku prostřednictvím filantropických projektů. Rok 2022 v ČR znamenal velký přeliv v zájmu o dárcovství. Podle dat společnosti Via Clarita v roce 2022 padaly rekordní částky určených k filantropickým aktivitám. Důvodem je zřejmě válka na Ukrajině a s ní vlna solidarity. Lze očekávat, že rok 2023 bude v podobné duchu. Již na jeho počátku se během prvního volebního víkendu nasbírala vysoká částka na podporu prezidentský kandidátů – někdy i milionové částky od významných filantropů podporujících politiku a demokracii. Českou solidaritu jsme také mohli vidět v uplynulých dnech, kdy jedna česká organizace odmítla dar od nadace, která je spojená s politikou – a to právě z důvodu probíhající volební kampaně. Během několika hodin organizace nasbírala od českých dárců miliony na podporu její činnosti. Nejen tyto příklady nám ukazují, že dárcovství patří u Čechů mezi jejich priority a v případě potřeby se v naší společnosti zvedne nevídaná vlna solidarity.

Vzrůstající inflace však klade důraz na otázku, zda věnované peníze mají opravdový impakt. Na scénu se tak dostávají nové možnosti, jak efektivně docílit impaktu. V České republice se nyní dostává do popředí tzv. impaktové investování, které spojuje dárcovství i investování. Nejen že prostřednictvím tohoto trendu by vaše peníze mohly mít skutešný smysl, ale zároveň by mohly vést ke zhodnocení.

Dalšími oblíbenými nástroji jsou podle zprávy Via Clarita dárcovský fond nebo kryptofilantropie. Společnost Northern Trust uvádí, že v zahraničí nyní roste na popularitě typ tzv. trust-based filantropie, jejíž cílem je vyvážení vztahu mezi donorem a neziskovou organizací a začlenění hodnot založených na důvěře do filantropických projektů.

4. Vybudujte odolnou firmu

Vybudujte odolnou firmu. Rozumíme, že se to snadněji říká, než dělá. Zakladatelé úspěšných rodinných firem či movitých rodin se shodují, že základem úspěchu jsou vztahy v rodině. Například Rudolf Kosmas, zakladatel společnosti BRUSIVO Rokycany, která se v roce 2022 umístila mezi pěti nejodolnějšími českými rodinným podniky, sdělil redakci Wealth Magazínu: „To (odolnost, pozn. autorky) je hrozný souhrn ukazatelů a činností. V podstatě schopnost reagovat na nepříznivé stavy, být finančně silný, mít silné rodinné zázemí. Aby rodina táhla za jeden provaz, mít široký záběr z hlediska dodavatelů, odběratelů, nebýt závislý na jednom. Je to vize, že chcete dělat rodinnou firmu, to je důležitý, protože to, že se povede, že to převezme někdo z dětí, to bych řekl, že je štěstí. Ty děti k tomu můžete vést, ale pak potkají jiného partnera a odvedou je jinam. Je to štěstí, povedlo se to. My (první generace, pozn. autorky) jsme to už předali. Teď je tam ta druhá a už se trošku připravuje ta třetí.

Svou odolnost i konkurenceschopnost můžete zvýšit právě společnou komunikací, předcházení konfliktům nebo souborem pravidel pro řešení rodinných hádek. Doporučujeme proto zaměřit se na strategie správy rodiny – Family Governance a s tím související sepsání rodinné ústavy a zřízení rodinné rady. Důležitým prvkem je také komunikace a příprava potomků na převzetí bohatství či nástupnictví ve firmě.

5. Angel investování i venture capital

V českém prostředí roste ještě další trend – startupy. S nimi jsou spojené i investice do venture capital fondů nebo tzv. angelské investice. Obojí je považováno za vysoce rizikové, zároveň však potenciál zisku je velmi vysoký. Formují se proto nové strategie vedoucí k tomu, jak investovat do startupů pro výnosnost investic. Jelikož obliba těchto nových společností často atakujících americké Silicon Valley i investic do startupů se dá předpokládat, že trend dále poroste. Nasvědčuje tomu i fakt, že ve společnosti se klade velký důraz na podporu mladých talentů a jejich nápadů. Svůj program pro startupy má například i státní agentura CzechInvest.

V zahraničí je investování do startupů celkem běžnou záležitostí i od movitých investorů či Family Officů. Z důvodu rizikovosti však častěji volí formu investic do venture capitalu, který využívá jasné strategie, sdělil v rozhovoru pro Wealth Magazín Jiří Diblík, spoluzakladatel několika českých startupů, např. VOS.health.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články