Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Fondy kvalifikovaných investorů jako nástroj proti inflaci

Fondy kvalifikovaných investorů jako nástroj proti inflaci

Autor Petr Ježek

Vysoká inflace a zvýšené úrokové sazby jsou silným soupeřem jak pro investory, tak pro samotné investiční fondy. Prognózy naznačují pokračující trend růstu inflačních očekávání s pozvolným poklesem na konci roku. I letošek tak bude pro všechny výzvou. Proto je třeba nejen ochránit, ale i zhodnotit své investice.

Zajímavou alternativou k investičním produktům mohou být fondy kvalifikovaných investorů (dále jen FKI). Investorům nabízí zajímavý nástroj pro zhodnocení volných prostředků již od jednoho milionu korun (min. částka daná zákonem). Nespornou výhodou FKI je možnost širokého zaměření investic od cenných papírů, nemovitostí, obnovitelných zdrojů, energetiky, pohledávek a dalších komodit až po private equity.

Kdo investuje do fondů kvalifikovaných investorů?

Investoři do FKI jsou v první řadě jejich zakladatelé, kteří přináší hlavní investiční myšlenku fondu, vkládají vlastní business či projekty a také značné množství svého majetku nebo peněz. Případně pak také jejich spolupracovníci či okruh blízkých přátel nebo obchodních partnerů. Založení vlastního fondu jim rovněž přináší efektivní správu majetku a možnost získání externího kapitálu pro jejich další růst.

DO JAKÝCH FKI MŮŽETE INVESTOVAT V ČR? STÁHNĚTE SI WEALTH MAGAZÍN – REPORT!

Druhou skupinou u tzv. otevřených (fundraisingových) fondů jsou externí investoři – lidé, kteří hledají pro své finanční prostředky zajímavé investiční možnosti a tomu odpovídající ohodnocení. Investice do FKI v posledních letech stále rostou. Důkazem toho může být rekordní loňský rok. Důvodem je především již zmíněná hrozba ztráty hodnoty volných finančních prostředků kvůli stoupající inflaci.

Investoři mohu požadovanou minimální investici 1 milionu korun vhodně rozdělit do více fondů stejného obhospodařovatele. „Našim klientům prostřednictvím unikátního produktu AVANT Flex umožňujeme rozložit již minimální investici do většího počtu fondů a vytvořit si tak vlastní diverzifikované portfolio fondů s různými investičními příběhy, podkladovými aktivy, výnosností, investičním horizontem a rizikovým profilem fondů.“ doplňuje Pavel Bříza, člen představenstva a obchodní ředitel AVANT investiční společnost.

Nejčastěji se investice pohybují na úrovni jednoho milionu korun a ty největší jednorázové investice dosahují i vyšších desítek milionů na jeden úpis. Úpisy investic do fondů je možné realizovat kdykoliv v průběhu roku, ale nejvíce exponované jsou období únor až červen. Druhá vlna úpisů investic přichází od září až do prosince. 

V jakých řádech se pohybuje zhodnocení u FKI?

Zhodnocení investic do FKI dosahuje v posledních letech dle zaměření fondu a struktury jeho aktiv rozpětí mezi 3 – 22 % p. a. při obvyklém investičním horizontu 3 – 6 let. V mezidobí může samozřejmě dojít i k poklesu hodnoty investiční akcie. Pro investory je však optimální, když u své investice vidí převážně pozitivní trend svého zhodnocení. Pro tento případ vyvíjí investiční společnosti různé způsoby, jak ochránit a zhodnotit investice. Například AVANT IS aplikuje tzv. garanční mechanismus, který potenciální výkyvy eliminuje.

Vybrané FKI spravované AVANT IS nabízí svým externím investorům garanci výnosu do výše fondového kapitálu alokovaného ve prospěch jiného typu cenného papíru vydávaného fondem způsobem redistribuce fondového kapitálu. Jinými slovy, výnos akcií externích investorů je garantován maximálně do výše fondového kapitálu ve výkonnostních akciích zakladatelů fondu.


Výnosy FKI podle typu aktiv

  • Nejstabilnějšího zhodnocení dosahují dlouhodobě fondy zaměřené na nemovitosti, a to v rozmezí od 5 do 7 % p. a., některé typy investičních akcií fondů dosahují i vyššího výnosu.
  • Akciové fondy za poslední roky překonávají inflaci s průměrným výnosem přes 10 % p. a.,
    za rok 2021 i dvojnásobně
  • Pohledávkové fondy dosahují průměrného výnosu v rozpětí 6 – 10 % p. a.
  • Dluhopisové fondy do razantního růstu sazeb dorovnávaly výši inflace na úroveň 3 %, nyní lze očekávat výnosy kolem 4,5 % p. a.
  • Nově se rozvíjející segment private equity se s výnosy pohybuje od garantovaného minima
    6 % p. a. až po 12 % p. a.

     Zdroj: FKI spravované AVANT IS


Zejména ve druhé polovině roku 2021 trh díky stoupajícím inflačním očekáváním zaznamenal zvýšený zájem investorů o investice do výnosnějších fondů a typů pokladových aktiv. Pokračování tohoto trendu lze očekávat i v letošním roce.

Autor: Petr Ježek – AVANT investiční společnost
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články