Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Capgemini World Wealth Report 2021: Poučme se z předešlých chyb a pojďme vstříc modernímu světu

Capgemini World Wealth Report 2021: Poučme se z předešlých chyb a pojďme vstříc modernímu světu

Autor Eva Ulrichová

Letos World Wealth report slaví čtvrtstoletí! Ano, je to již 25. vydání zprávy od Capgemini. Tentokrát se jako většina aktuálních globálních reportů soustředí na důsledky pandemie ve světě bohatých, zároveň se autoři zprávy ohlíží zpět po vývoji bohatství v posledních 25 letech existence World Wealth Reportu.

Na červen se každým rokem těší téměř každý, koho se nějakým způsobem dotýká téma správy a plánování bohatství. Ať již jde o osoby s vysokou hodnotou čistého jmění a jejich poradce, nebo redaktory médií o bohatství. Na červen se často těší i další jedinci, které toto téma zajímá nebo hledají cestu, jak být úspěšným. Proč? Nyní nemáme na mysli začínající léto, dovolené a cesty za mořem a sluníčkem. V červnu totiž vychází hned několik očekávaných wealth reportů! V uplynulých dnech jsme čtenáře Wealth Magazínu informovali o Global Wealth Reportu 2021 od společnosti BCG a dalším Credit Suisse Global Wealth Reportu. Nyní však spatřila světlo světa zpráva Campgemini Institutu World Wealth Report 2021.

Co se ve studii dozvíte?

Hned v úvodu Arinban Bose, CEO Capgemini, naznačuje, že letošní report rekapituluje 25 let sektoru bohatství. Retrospektivní pohled na posledních 25 let světa high-net-worth se zaměřuje na faktory, které v daném čtvrtstoletí měly významný vliv na bohatství. Jako příklad pak udává změny v makroprostředí, expanzi ekosystému, různá očekávání, zvyšování bohatství nebo i technologie. V úvodním slově Bose neopomněl ani aktuální pandemii a další globální krize ve 21. století. Dle CEO Campgemini jde o třetí celosvětovou krizi:

  • 2002: kolaps technologické bubliny
  • 2008: globální hospodářský krize
  • 2020: pandemie Covid-19

Bose zároveň uvádí, že rekapitulace jejich čtvrtstoletí není z důvodu euforického ohlédnutí se za uplynulými roky, ale cílem je shrnout, jaká poučení nám přinesly globální krize a další nezdary.

Svět bohatých

Stejně jako další dva zmíněné reporty i World Wealth Report 2021 dokládá, že navzdory pandemii vzrostlo globální bohatství. Aktiva plynou především ze zisků z akcií. Zvýšil se také celkový počet HNWI, přičemž žebříčku s nejvyšším počtem bohatých po pěti letech vede severní Amerika.

Jedním z důvodů růstu bohatství je obrat k novým a aktuálním problematikám. Report upozorňuje na to, že společnosti poskytující Wealth Management by měly vyjít vstříc technologickému pokroku. Pandemie změnila přístup od osobního k online a naučila nás žít ve světě počítačů. Spojení znalostí a praxe s technologickými inovacemi může znamenat další velký vzestup v oblasti správy bohatství. Zároveň je dle výsledků studie třeba zaměřit se na nové investiční příležitosti. Pandemie pro mnohé znamená upozornění na naše chování k světu nebo uvědomění si, že nic není věčné. Podnítil se tak zájem o tzv. společensky odpovědné investování (ESG). Zejména mladí investoři považují uhlíkovou stopu či sociální spravedlnost za obdobné riziko jako pokles na akciovém trhu.

Tři hlavní výsledky

World Wealth Report 2021 se zaměřuje především na tři ústřední výstupy studie: Amerika jako lídr v bohatství; komplexní poradenství v rámci Wealth Managementu; a posunout Wealth Management směrem k moderní společnosti.

Amerika jako lídr bohatství

Dle statistiky Capgemini Financial Services Analysis se Severní Amerika stala lídrem v oblasti bohatství. Analýza prokázala, že v Americe došlo k největšímu nárůstu nejen aktiv, ale aktuálně je v Americe největší počet HNWI. V posledních pěti letech první místo pomyslného žebříčku zastávala oblast asijského Pacifiku.

Severní Amerika má v celosvětovém měřítku 24,3 % globálního finančního bohatství. Podíl HNW Američanů tvoří 7 % světové populace. Celosvětově je 28 % osob s vysokou hodnotou čistého jmění. Evropský podíl na globálním bohatství je 17,5 % a počet bohatých Evropan činí 5,4 % populace.

Důvodem růstu finančního bohatství v Americe jsou především výnosy z investic do akcií. Akcie v loňském roce v Americe byly populární metodou investování, z celkových investic do aktiv tvořily akcie 38 %. Např. v Evropě akcie v roce 2020 představovaly pouze 24% podíl všech investic.

Komplexní poradenství v rámci Wealth Managementu

Zpráva upozorňuje na to, že je stále více potřeba poskytovat komplexní až hybridní poradenství. Bohatství a jeho správa se neustále vyvíjí společně se světovým pokrokem. Autoři také poukazují na to, že je potřeba si uvědomit, že žádný klient není stejný – každý je zcela individuální. Podobně jako BCG Global Wealth Report i Capgemini zmiňuje, že nová skupina mladých HNWI je zcela nepředvídatelná.

KTERÉ SPOLEČNOSTI V ČR POSKYTUJÍ WEALTH MANAGEMENT? STÁHNĚTE SI WEALTH MAGAZÍN – REPORT!

Současní bohatí investují především do technologií a technologických start-upů nebo do společensky odpovědných podniků. Tato změna má dle Capgemini své počátky již po roce 2008, kdy proběhla globální hospodářská krize a miliardáři se začali více věnovat filantropii. Významný obrat k technologiím, společnosti a přírodě podnítila probíhající pandemie.

Posunout Wealth Management směrem k moderní společnosti

Tento bod úzce souvisí s předchozím. Investoři chtějí jít ruku v ruce s dobou. Ve správě bohatství je proto důležité posunout se k aktuálnímu dění a upozadit tradiční hranice Wealth Managementu. Stále je samozřejmě primární individuální přístup ke klientovi, se kterým navážete dlouholetý velmi citlivý vztah. Zároveň je však důležité dbát na inovace.

Již pár let se do popředí dostává téma odpovědnosti: odpovědnost ke společnosti, zaměstnancům, přírodě… Žít „zeleně“ je dnes moderní a totálně IN je ten, kdo má střechu pokrytou trávou. To vše ještě více zdůraznila pandemie Covid-19, kdy si mnoho lidí uvědomilo, že je třeba žít jinak. A to nejen ve vztahu k přírodě, ale i sami k sobě. Pandemie nám ukázala, že žijeme jen jednou a přeorganizovala žebříčky hodnot mnohým z nás. Tento trend v loňském roce významně zasáhl i sektor bohatství, o čem již dříve Wealth Magazín informoval.

Další změnou ve správě bohatství by dle Capgemini měl být obrat k technologickému pokroku. Nejde jen o investice do technologií, ale i online meetingy nebo aplikace na správu bohatství. Pandemie svět naučila být online více, než kdy jindy, a zjednodušit si veškerou administrativu, organizaci, práci a někdy i život skrze různá cloudová uložiště, platformy, aplikace…

Co vše se ve zprávě dočtete? Celý World Wealth Report 2021 si můžete stáhnout zde.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články