Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Global Wealth Report 2021: Ultras, pandemie i důchodci. Jaký je svět bohatých v době Covidu?

Global Wealth Report 2021: Ultras, pandemie i důchodci. Jaký je svět bohatých v době Covidu?

Autor Redakce

V červnu vyšla 21. výroční zpráva Global Wealth Report 2021! Tentokrát report společnosti Boston Consulting Group (BCG) nese podtitul When Clients Take the Lead.

Každým rokem vychází zpráva Boston Consulting Group „Global Wealth Report“. Studie hodnotí v celosvětovém měřítku hodnotu bohatství, jeho proměny a faktory ovlivňující globální i individuální aktiva. Letošní report, hodnotící rok 2020, se nazývá Global Wealth Report 2021: When Clients Take the Lead, tedy v překladu „Když klienti převezmou velení“. Celý report si můžete přečíst zde. Jako obvykle má očekávaná zpráva řadu autorů, v jejichž čele stojí Anna Zakrzewski, generální ředitelka a partnerka BCG.

Hlavním tématem letošního reportu jsou změny, které byly podníceny pandemií COVID-19. Ačkoliv již přes rok svět bojuje s covidovou krizí, globální bohatství za poslední rok vzrostlo o více než 8 % a jeho hodnota se odhaduje na rekordních 250 bilionů dolarů. Zpráva uvádí, že je to zapříčiněno úsporami domácností a růstem akciového trhu.

Letošní report představuje návrhy na inovace v přístupech k Wealth Managementu. Na jednu stranu inovace, na druhou stranu návrat ke zcela prvotnímu cíli – uspokojení lidských potřeb. V Global Wealth Report naleznete důvody, proč by Wealth Manageři měli preferovat potřeby klientů nad čistě finančními výnosy. Správci by měli být schopní spravovat majetek klientů podle jejich individuálních potřeb. Potřeby každého z nás se odvíjí od konkrétní životní situace, ve které se momentálně nacházíme. Pokud Wealth Manageři budou více dbát na potřeby než na finance, zvýší tím svou hodnotu a mohou rozšířit klientelu. Tento přístup, který upřednostňuje lidskost nad výdělkem, může zároveň snížit náklady na správu bohatství.

Kdo je klientem Wealth Managera?

Autoři nejnovější zprávy BCG odhalují segmenty, na které by se Wealth Manageři měli zaměřit, přičemž zmiňují dva nejvýznamnější okruhy. V těchto ústředních skupinách se nachází 90 bilionů dolarů čistého jmění.

  • Tzv. Simple-needs osoby
  • Trh affluentních důchodců

Simple-needs osoby

Simple-needs osoby, neboli v překladu jednotlivci s jednoduchými potřebami, jsou ti, jejichž bohatství dosahuje hodnoty v rozmezí 100 000 až 3 miliony dolarů. Hodnota bohatství Simple-needs je příliš vysoká na to, aby se jednalo o běžného retailového klienta, ale příliš nízká na to, abychom je zařadili mezi HNWI. Do této skupiny dle Global Wealth Reportu patří přes 331 milionů osob z celého světa a celková hodnota bohatství tohoto segmentu se pohybuje kolem 59 bilionů dolarů.

Trh affluentních důchodců

Druhým z nejrychleji rostoucích trhů je trh osob v důchodovém věku. Tento trh strádá, jelikož ti, kterých se to týká, nejsou dostatečně informováni. Celkové bohatství affluentních důchodců dle statistiky nabývá hodnoty 29 bilionů dolarů. Tito důchodci však stále šetří, aby jejich aktiva mohli předat svým dětem, a tak se očekává prudký růst jejich aktiv v následujících letech. Tito důchodci z důvodu úspory mnohdy žijí až pod úrovní. Proč? Důvodem je, že v tomto segmentu chybí osvěta služeb Wealth Manegement.

Ultras mezi bohatými

Global Wealth Report 2021 přichází s jednou novinkou, a to novou skupinou lidí „ultras“. Tedy, tato skupina existuje a existovala. Novinkou je však mezi high-net-worth. O koho jde?

Bohatí ultras jsou jednotlivci ve věkové kategorii 20 až 50 let, jejichž bohatství přesahuje 100 milionů dolarů. Celková hodnota aktiv ultras tvoří 15 % globálního bohatství a pohybuje se okolo 22 bilionů dolarů.  Tato skupina HNWI se zdá být velmi slibnou a inovativní pro další zvyšování bohatství a vývoj nejen Wealth Managementu. Charakteristické pro ultras je také to, že nemají strach riskovat a zároveň mají dlouhý investiční horizont.

Jejich cílem často bývají takové investice, které mohou být přínosem společnosti. Je otázkou, jak se budou jednotliví aktéři na investičních trzích chovat a jak jejich chování ovlivní globální ekonomiku a vývoj celosvětového bohatství. Ultras jsou výzvou pro Wealth Managery, jelikož se jedná o nový přístup ke správě bohatství a k investicím. Zároveň ultras obvykle rychle mění rozhodnutí v závislosti na změnách ve společnosti.

Hledáte pomoc se správou svého bohatství? Stáhněte si Wealth Magazín – Report a zjistěte, komu můžete v České republice svěřit svá aktiva.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články