Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Máte finanční plán i prognózu. O co se jedná?

Máte finanční plán i prognózu. O co se jedná?

Autor Redakce

Máte svůj finanční plán? Víte, co je to finanční prognóza? Jedná se o dvě důležité a spolu související části Wealth Managementu. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Finanční plán

Finanční plán je nástrojem pro správu všech finančních aktiv. Účelem finančního plánu je stanovení strategického postupu tak, aby efektivně realizoval stanovené finanční cíle a dosahoval výnosů. Do efektivního finančního plánování je potřeba zahrnout všechny pohyby financí, tzn. veškeré příjmy, výdaje, investice i další aktiva, která mohou mít vliv na pokles/výnos vašich financí.

Univerzální “vzorový” finanční plán neexistuje. Je stejně individuální jako váš Wealth Management i jako každá jednotlivá osoba. Při jeho tvorbě je nutné zohlednit vaše potřeby, cíle a vizi. S tvorbou finančního plánu vám pomůže váš poradce či Wealth Manager, který jednotlivé kroky stanoví tak, abyste dosáhli co největších výnosů s minimálním rizikem.

Výhledy finančního plánování, respektive finančního plánu, mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Krátkodobý plán řeší náležitosti v době do jednoho roku (např. splácení úvěru, aktuální příjmy…), zatímco dlouhodobý předpokládá více let dopředu. Dlouhodobý finanční plán může obsahovat např. dlouhodobé výnosy z investic, hypotéku, důchodový plán… Strategický finanční plán je vhodný jak pro jednotlivce či rodiny, tak pro celé podniky a organizace.

Proč mít nastavené finanční plánování?

Finanční plán je jednou ze stěžejních součástí Wealth Managementu. Každý typ aktiv byste měli mít pod efektivní správou z důvodu zvýšení výnosů, minimalizaci rizika i kontroly nad svým bohatstvím. Stejně tak je důležité mít přehled o svých finančních aktivech a veškerých peněžních tocích. 

Doporučujeme vytvořit dlouhodobý finanční plán a minimálně ročně aktualizovat svůj krátkodobý plán. Pravidelné krátkodobé plánování vám pomůže mít neustálý přehled o vývoji vašich financí a v případě nutnosti budete připraveni kdykoliv upravit či uzpůsobit dlouhodobý plán.

Finanční plán firmy

Finanční plán společností bývá součástí podnikatelského plánu. Tento finanční plán představuje stěžejní nástroj, který by měl být použit pro systematické řízení podniku. Obsahuje kroky, které by měla společnost provést, aby dosáhla zisku. Strategie finančního plánování podniku by měla jít ruku v ruce se strategií podnikání. 

Finanční plán však není jednorázová záležitost. Jedná se o neustálý proces. Organicky následuje vývoj financí na trhu, odráží v sobě vaše jednání na trhu i ve vašem podniku. Sleduje váš finanční růst, ale i případné ztráty. Důležitým aspektem je pravidelně svůj plán přizpůsobovat aktuální situaci na trhu. Odborníci také doporučují finanční plán revidovat minimálně po důležitých životních událostech, jako je například sňatek, narození dítěte, nástup do nového zaměstnání nebo v případě podniků uzavření nových kooperativních dohod. Touto problematikou se zabývá řada Wealth Managerů, kteří jsou schopni poskytnout cenné rady, jak se může osoba či podnik se svými financemi efektivně manipulovat.

Finanční prognóza

Finanční prognóza je zásadním kritériem pro tvorbě finančního plánu. Jde o předpoklad vývoje nejen finančního trhu, ale celkové finanční situace jednotlivce nebo podniku. Účelem finanční prognózy je zajištění efektivní správy aktiv. Zaměřuje se na co nepřesnější odhad budoucích příjmů, výnosů a nákladů, zisků a ztrát v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Vychází přítom z makroekonomického hlediska, tzn. např. z finanční prognózy české ekonomiky dle ČNB.

Pro toto odhadování existují metody, jimiž se zabývají experti. Metody se pohybují zejména v ekonomických a statistických rovinách. Finanční analytici používají interní údaje z účetnictví, kapitál nebo (ne)dodržený rozpočet, které doplňují o obecné informace z dění na finančním trhu. Výsledkem jsou finanční výkazy zisků a ztrát osob nebo podniků.

Je nutné, aby měl každý podnik představu o tom, kde se na trhu pohybuje a jaké možnosti mu jeho pozice nabízí. Pro zajištění efektivní podnikatelské činnosti je potřeba mít přehled o svých ziscích a ztrátách, na jejichž základě je možné plánovat další činnosti firmy. Aby plánování bylo efektivnější a bezpečnější, nabízí se vycházet z finanční prognózy.  V případě podnikatelských finančních prognóz dochází každoročně k jejich přezkoumání a úpravě. Cílem jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější údaje, ze kterých můžete vycházet při tvorbě finančního plánu.

V případě stanovování individuální finanční prognózy, odhad se odvíjí od příjmů a výdajů osoby za určité časové období. Díky finanční prognóze pak může osoba sestavit svůj konkrétní finanční plán a rozvrhnout své investice a další obchodní činnosti.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články