Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jaké otázky si položit před plánováním nástupnictví?

Jaké otázky si položit před plánováním nástupnictví?

Autor Redakce

Nástupnictví se může na první pohled zdát jako jednoduchý proces. Zvláště pokud bychom přihlédli k jevu tzv. „nepo“ dětí. Opak je pravdou. Nástupnictví je velmi složitým komplexním procesem, který významným způsobem ovlivní další budoucnost firmy. Jaké otázky si položit před tím, než začnete přemýšlet o odchodu do podnikatelského důchodu a předání otěží potomkům?

Nástupnictví není akt. Je to proces. Dlouhodobý. A vyžadující přípravu. Pro předání rodinného majetku, ať již se bavíme o manažerském nebo vlastnickém, je důležitá příprava nejen nástupníka, ale i majitele (v českém prostředí povětšinou zakladatele), nebo celého podniku. Nástupnictví totiž může významně ovlivnit budoucnost byznysu, rodiny, směr vašeho vybudovaného bohatství i vnímání jména rodinné značky (popř. rodiny) ve společnosti.

V poslední době se plánování nástupnictví obecně velmi zlehčuje. Alespoň ve veřejnosti, kde se čím dál častěji objevuje jev tzv. „nepo baby“, jenž byl původně spojován s dětmi celebrit. Termín označuje potomky, kteří se narodili slavným hvězdám showbyznysu a kteří si své postavení ve společnosti nezasloužili dřinou a pílí, ale právě „jen“ narozením. Pojem je v zahraničí podle Amy Cosper čím dál častěji přisuzován i nástupníkům rodinných podniků. Prvorozený syn zdědí majetek a s ním také postavení svého otce. Narodí se do úspěšné bohaté rodiny, a to mu zajistí luxus a společenský status na celý život. Stejně jako Amy Cosper jsme i my toho názoru, že opak je pravdou.

Ano, potomci už to mohou mít ulehčené. Mají majetek, se kterým v podnikání mohou disponovat. Mají rady zkušenějšího rodiče „budovatele“. Mají ale také nové výzvy a překážky, rychlý digitální i společenský vývoj a před sebou nový svět. Najednou mají zodpovědnost za sebe, rodinu i rodiny svých zaměstnanců. Takže ne. Nepatří mezi „nepo babies“ bez dřiny a úspěchu. Odpovědnost provázející vlastnictví vyžaduje velkou přípravu, navnímání kultury firmy, manažerské schopnosti, absolvování tzv. Baťovského kolečka, poznání světa. O tom, co jako nástupce rodinné firmy absolvoval, vyprávěl např. Jaromír Tomšů (Satturn Holešov) na konferenci Private Family Wealth. Záznam můžete shlédnout zde.

Příprava neplatí jen pro nástupce, ale i „otce zakladatele“, celou rodinu a podnik. Před plánováním nástupnictví doporučujeme si položit několik otázek a diskutovat nad nimi spolu s dalšími členy rodiny aktivně zapojenými do podnikání. Jaké otázky to jsou?

Otázky můžeme rozdělit na 3 hlavní okruhy: Směřování vašeho bohatství, vlastnictví podniku a řízení podniku. Plány by se měly dotýkat jak přítomnosti, potažmo blízké budoucnosti, tak dalších generací.

Směřování vašeho bohatství

Při předání majetku další generaci, prodeji podniku nebo najmutí profesionálního managementu je nutné si nejprve určit, kam chcete svůj podnik směřovat a co chcete, aby se dálo dělo s vaším majetkem. I to vám v konečném důsledku může pomoct se rozhodnout, jak dál naložit s rodinnou firmou.

Mezi hlavní otázky pak patří:

Blízká budoucnost/přítomnost:

 • Chceme pokračovat v rodinném podnikání?
 • Chceme udržet současnou vizi firmy nebo ji přehodnotíme?
 • Je náš styl podnikání správný nebo je potřeba změna?

V delším horizontu:

 • Kolik chceme ušetřit do budoucna?
 • Jakou částku potřebujeme na zachování životního stylu?
 • Kolik si našetřit na důchod?
 • Jaký podíl ze zisku investovat zpět do firmy?

Vlastnictví podniku

Ne vždy jsou vlastníky podniku vaši potomci. Ne vždy proto mají předpoklady a ne vždy o firmu mají zájem. A někdy se pro to hodí naopak všechny děti a všechny mají skvělé předpoklady pro to stát se majitelem rodinného byznysu. Ještě před zahájením plánování nástupnictví tak doporučujeme si ujasnit, kdo bude vlastníkem.

Mezi hlavní otázky pak patří:

Blízká budoucnost/přítomnost:

 • Kdo bude vlastníkem podniku?
 • Bude manažerským nebo vlastnickým nástupcem? Nebo obojí?
 • Jaká kontrola a rozhodovací práva mu budou přiznána?
 • Jak začlenit členy rodiny, kteří nejsou pokrevními příbuznými (manžele, nevlastní potomky…)?
 • Jak budou rozdělovány zisky mezi aktivně zapojené členy rodiny a členy v roli akcionářů?

V delším horizontu:

 • Budou moct potomci rozhodovat o podniku napřímo?
 • Bude nad vlastníky dohlížet správní nebo rodinná rada?
 • Zanecháme si část kontroly nad rodinným podnikem?
 • V jaké roli budeme dále fungovat v podniku po jeho předání?
 • Jak do podnikání začlenit členy rodiny, kteří nejsou v roli vlastníků?

Řízení podniku

Poslední velmi důležitou součástí je řízení podniku. Nástupnictví totiž může být vlastnické nebo manažerské. Kdo je vlastníkem, nemusí být dobrým ředitelem. A nebo také může. Pokud vaši potomci mají zájem uchovat firmu v rodině, ale nechtějí nebo nejsou kompetentní k řízení firmy, je v úvahu i profesionální management.

Mezi hlavní otázky pak patří:

Blízká budoucnost/přítomnost:

 • Kdo bude podnik řídit – rodina nebo externí profesionální management?
 • Pokud rodina, bude o řízení firmy rozhodovat jednotlivec nebo rodinná rada?
 • Kdo bude dohlížet nad řízením podniku?
 • Jaké rozhodovací úkony budou spadat pod managera a o jakých se bude muset poradit rodinná rada, popř. hlasovat na rodinném shromáždění?

V delším horizontu:

 • Jak manažerské nástupnictví ukotvit do budoucna pro další generace?
 • Kdo může řídit podnik a kdo nikoliv?
 • Kdo může být členem rodinné rady a jak se o něm bude rozhodovat?

Závěrem

Výše jsou uvedeny pouze hlavní – základní otázky. Ve finále diskuze odhalí další oblasti, kterým je nutné se věnovat. Doporučujeme dohodnuté úkony zaznamenat do rodinné ústavy. S nastavením budoucích procesů ve firmě, nástupnictvím i vedením diskuze vám může pomoct váš Wealth Manager nebo specialisté z Family Office.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články