Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Akciové fondy kvalifikovaných investorů: Pomocník v boji proti inflaci?

Akciové fondy kvalifikovaných investorů: Pomocník v boji proti inflaci?

Autor Redakce

Několikrát opakované pravidlo – diverzifikace portfolia. Své investice je potřeba rozlišit nejen na různé typy aktiv, ale i regionálně. Přitom v poslední době se všude dozvídáme snad jen o investicích do nemovitostí. Ano, nemovitosti drží hodnotu. Ale investoři se nemohou zaměřit jen ně. Jaká je alternativa pro vaše investice?

Velmi často se na poli fondů kvalifikovaných investorů setkáte s nemovitostními fondy. Zakladatelé „FKIček“ směřují jejich investice především do nemovitostí, developerských projektů, retail parků nebo logistických budov. Podle investiční společnosti AVANT jsou nemovitostní FKI zajímavé nejen svým rozmanitým portfoliem, ale i rostoucím výnosem mezi 5 – 11 % p.a. Vlastní portfolio však není možné založit jen na nemovitostech. Kam se mohou (nejen) kvalifikovaní investoři nebo jejich Wealth Manageři obrátit a co jim může pomoct v době inflace, drahých energií a válečné krize?

Výkonnost akciových FKI poráží inflaci

Z tiskové zprávy AVANT IS vyplývá, že akciová FKI jsou nejen pro dobu těžkých ekonomických časů pomocníkem k boji proti inflaci. Jejich výkonnost je totiž vyšší než inflace. „V roce 2021 se akciím a akciovým fondům obecně dařilo a zhodnocení hlavních amerických indexů se pohybovalo okolo 20 %. Jak už to bývá, zdaleka ne všechny akciové fondy však dosáhly takto vysokého zisku. Nás těší, že naše akciové fondy měly v r. 2021 zhodnocení vyšší než 20 % a umístily se tak na předních příčkách mezi srovnatelnými fondy na trhu,“ upřesnil finanční ředitel AVANT IS Martin Sekot.

DO JAKÝCH FKI MŮŽETE INVESTOVAT V ČESKÉ REPUBLICE? STÁHNĚTE SI NÁŠ PŘEHLED!

Co jsou akciové fondy?

Akciový fond je typem podílového fondu, jehož prostředky jsou investovány zejména (min. ze 66 %) do akcií a akciových nástrojů. Zbytek může být investováno např. do dluhopisů nebo jiných termínovaných vkladů. Podle České spořitelny se však podíl investic do akcií dlouhodobě blíží ke 100 %. Akciové fondy patří k nejvýnosnějším typům fondů, ale zároveň patří mezi rizikovější typy investic. Investiční horizont u akciových fondů je spíše dlouhodobý, obvykle se pohybuje kolem 5 let a více.

Jaké jsou cíle a strategie akciových fondů?

Cílem akciových fondů je setrvale zhodnocovat finanční prostředky a minimalizovat tržní propady. Za tímto účelem fondy investují zejména do akcií kvalitních a zavedených společností (např. Apple, Microsoft, Amazon atd.). Podle AVANT IS nejčastěji zaměřují své investice do titulů na americké burze, protože kapitálové trhy zde mají nejvyšší likviditu, obchodují se zde akcie nejvýznamnějších společností, obchodů se zúčastní nejvíce investorů a přináší nové investiční nástroje. Kapitálové trhy v USA hrají vůdčí roli a zásadně ovlivňují vývoj na celém světě. Akciová FKI mají vlastní strategie pro výběr investic, pečlivě analyzují a selektují tituly vhodné pro investování. Dlouhodobě se jim daří mít kladný výsledek s průměrným čistým výnosem nad 10 % za rok.

Podobné strategie mají i správci a obhospodařovatelé aktiv. Například právě společnost AVANT, jakožto správce aktiv fondů kvalifikovaných investorů, zakládá na rozložení investic podle různého zaměření, investiční strategie, podkladových aktiv, výnosnosti, investičnímu horizontu a rizikovým profilem fondů. Využívá k tomu vlastních produktů i transparentnosti s ohledem na zaměření spravovaných FKI, jejich investiční horizont, aktiva nebo finanční ukazatele atd.

Zejména ve druhé polovině roku 2021 trh díky stoupajícím inflačním očekáváním zaznamenal zvýšený zájem investorů o investice do výnosnějších fondů a typů pokladových aktiv. Pokračování tohoto trendu lze očekávat i v letošním roce i přes složitou geopolitickou situaci v Evropě.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články