Home Řízení rodinyFamily office Služba Family Office je v ČR stále žádanější, banky reagují na poptávku

Služba Family Office je v ČR stále žádanější, banky reagují na poptávku

Autor Laura Nováková

Kvůli možnosti strukturovaně spravovat rozsáhlé rodinné bohatství prostřednictvím Family Office se Češi už nějakou dobu nemusejí obracet do zahraničí. Řídké řady poskytovatelů této služby na českém trhu se začínají pozvolna rozšiřovat, přičemž významnou roli zde hrají banky nabízející privátní bankovnictví a wealth management. Svým způsobem jde o přirozené rozšíření jejich kompetencí. Privátní bankéř, na kterého se jedinec s vysokou hodnotou čistého jmění obrací ohledně správy privátního majetku a investic, může spravovat rodinná finanční aktiva i v účelově založených společnostech, fondech a nadacích. Od května tohoto roku nabízí službu Family Office také největší tuzemská banka.

Zakládání „rodinných kanceláří“ je celosvětově velký trend. Přibližně polovina ze všech organizací tohoto typu (mohou mít různou právní formu) vznikla v posledních dvou desetiletích. Family Office má tradici zejména v Severní Americe a západní Evropě, v posledních letech pak zaznamenává v tomto ohledu výrazný vzestup především Asie, kde se nachází zhruba třetina nejbohatších lidí světa. V České republice i dalších zemích střední a východní Evropy jde stále víceméně o novinku, poptávka však roste spolu s tím, jak se z pracovního života stahuje první generace podnikatelů, z nichž část své podniky prodává a část musí řešit jejich předání a další správu.

„Vnímáme tlak trhu a chceme být schopni klientům s vybudováním takovéto strukturované organizace pomoci,“ říká Tomáš Petr, ředitel služby Erste Private Banking Wealth Management, kterou v České republice poskytuje Česká spořitelna. Banka tak může obsluhovat další, stále ještě teprve vznikající, ale každopádně rychle rostoucí část trhu. „Vedle svěřenského fondu, který je součástí našich služeb už delší dobu, nabízí Family Office další způsob, jak spravovat rodinný majetek a zachovat ho pro budoucí generace. Na rozdíl od svěřenského fondu, který nemá právní subjektivitu a vyžaduje cizího správce, však jde o organizaci vlastněnou klientem, případně ještě dalšími členy jeho rodiny. To poskytuje širší možnosti,“ dodává Tomáš Petr s tím, že Family Office zároveň umožňuje dobře vybavit budoucího nástupce. (Pro lepší přípravu nástupců na převzetí rodinného podnikání a majetku spustila služba Erste Private Banking už před několika lety speciální program s názvem Next Generation Academy.)

Bankéř jako součást týmu Family Office

„Pokud privátní bankéř spravoval majetek klienta už předtím, nadále v tom pokračuje v rámci Family Office a je součástí týmu expertů, kteří ji řídí v souladu s vytyčenou strategií. Tou může být uchování hodnoty, růst prostřednictvím finančních aktiv, ale i mnoho dalšího,“ přibližuje fungování Family Office Michal Jetel, seniorní privátní bankéř Erste Private Banking Wealth Management. Součástí týmu jsou vedle bankéře nejčastěji odborníci z oblasti práva, daňového poradenství a pojišťovnictví. Hodně ale záleží na velikosti konkrétní Family Office a složitosti její struktury. Mezi zaměstnanci či najatými externími odborníky může být například i vizionář, který bude organizaci posouvat dopředu. V neposlední řadě samozřejmě mohou být do řízení zapojeni i členové rodiny.

Jednou z největších výhod Family Office je možnost dopodrobna určit, jak se vše bude v budoucnu odvíjet, a stanovit pro to podmínky. „Řadu daňových či nástupnických záležitostí totiž ani nemůžete jako fyzická osoba vyřešit,“ vysvětluje privátní bankéř a dodává, že je čistě na klientovi, jak velkou část jeho majetku bude Family Office zahrnovat. Family Office může později do určité míry nahradit i dědické řízení.

Do statutů českých rodinných kanceláří si razí cestu filantropie

Statuty „rodinných kanceláří“ obvykle neopomíjejí ani filantropii, byť v českém prostředí jde ještě stále o relativně mladé téma. I v této oblasti však platí, že příklady táhnou. Pro mladší generaci podnikatelů, kteří zpravidla mají intenzivnější kontakt se zahraničními obchodními partnery a přáteli než generace jejich rodičů, případně v zahraničí také studovali, je filantropie často nedílnou součástí života. Filantropie má důležité místo i v rámci služby Erste Private Banking, jež dlouhodobě podporuje několik organizací. S podmínkou darovat část majetku na dobrou věc se ve zvýšené míře setkává i Michal Jetel: „Občas čtu statuty, ve kterých je pro další generace zakotvena povinnost přispívat – je to podmínka vyplacení určité částky. Bývá stanovena například tak, že si dotyčný může sám zvolit organizaci, kterou podpoří, musí ale dodržet určitou minimální výši daru, která je vyjádřena procentuálně.“

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články