Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jak vám s předáním rodinné firmy může pomoci privátní bankéř?

Jak vám s předáním rodinné firmy může pomoci privátní bankéř?

Autor Laura Nováková

Předávání rodinných firem je téma, které se v České republice začalo ve zvýšené míře řešit teprve krátce před pandemií covidu. V České republice jde na rozdíl od západních zemí o nový jev, protože ke generační obměně v podnikatelské sféře dochází po změně politických poměrů poprvé. Jak k tomu přistoupit, kde hledat pomoc a inspirativní příklady?

Převážná většina podniků v EU jsou rodinné firmy. Dávají práci desítkám milionů lidí a jsou hlavními tvůrci hrubého domácího produktu. Co se týče podílu rodinných firem mezi soukromými podniky, Česká republika za poslední tři dekády svobodného podnikání zbytek Evropy nejen dohnala, ale dokonce předehnala. Přesto v jednom výrazně zaostáváme. Je to oblast nástupnictví. První zkušenosti zde teprve začínají sbírat podnikatelé, kteří své společnosti založili v 90. letech a nyní dospěli do fáze, kdy chtějí předat řízení jiným. Jakou formou se tak nakonec stane, je prvním z řady dilemat, kterými si první generace českých podnikatelů prochází. Má jim v tom ale kdo pomoci? Jak se vyhnout nejčastějším potížím a připravit svého potomka na převzetí rodinného podniku?

S přípravou na předání a převzetí firmy je nutné začít s velkým předstihem

Ještě před několika málo lety nebyla v tuzemsku pro zakladatele rodinných firem v této situaci dostupná téměř žádná podpůrná infrastruktura. To se však v poslední době rychle mění spolu s tím, jak se zvyšuje počet lidí, pro které začíná být téma předání řízení aktuální. Na trhu se etablovaly první poradenské společnosti zaměřené na tuto oblast, přičemž pozornost jí ve stále větší míře věnují i některé bankovní domy v rámci privátního bankovnictví. Mezi prvními byla služba Erste Private Banking Wealth Management, která již před cca třemi lety spustila program Next Generation Academy.

„Jako správci majetku vnímáme, že se řada našich klientů dostala do fáze, kdy toto téma potřebují začít řešit, a Next Generation Academy je způsobem, jak jim v tom pomoci. Proces rozhodování, co s rodinnou firmou dál, včetně nastavení pravidel, podle kterých se vše odehraje a případně bude po další generace řídit, často trvá až dva roky,“ říká Tomáš Petr, ředitel Erste Private Banking & Wealth Management. Dodává, že klienti většinou ani neočekávali, že by jim v tomto ohledu banka mohla pomoci, a začali se tématem intenzivněji zabývat, až když jej před nimi otevřel jejich privátní bankéř.

Program Next Generation Academy uchopila služba Erste Private Banking komplexně a spolupracuje na něm s dalšími odborníky z několika oblastí. Přednášky, panelové diskuse, ale i vzájemná interakce všech účastníků poskytuje klientům během dvoudenní akce prostor detailněji se zamyslet nad různými alternativami a jejich přínosy. A také si uvědomit, kde se nacházejí případné problematické body a možnosti jejich řešení. Program je určen přibližně pro třicet osob – patnáct klientů a jejich potomky, kteří by je měli nahradit v čele rodinné firmy. Jeho základní myšlenkou je pomoci klientům rozhodnout se, co je pro ně a jejich rodinu nejlepší – a to někdy může být najmutí profesionálního managementu, nebo dokonce prodej rodinného podniku.

Inspirace od těch, kdo mají fázi předávání úspěšně za sebou

Vedle vystoupení expertů z DK Family Office či Wardens, kteří klienty mohou celým procesem předávání firmy později provést, detailně s nimi probrat jejich konkrétní situaci a pomoci jim ustanovit jasná pravidla, doplňují program ještě další přínosná témata. Na poslední akademii mezi ně patřila například přednáška MUDr. Jana Vojáčka o funkční medicíně, která nabízí komplexní pohled na řešení (zejména chronických) zdravotních potíží, či přednáška na téma kybernetické bezpečnosti.  

Velkou inspirací jsou vedle pozvaných expertů zejména hosté z řad podnikatelů (mnohdy jde o osobnosti, jejichž příběhy jsou mediálně známé), kteří už podobnou situací společně se svými rodinami prošli. Vždy přitom jde o dvojici předávající a nástupce, aby zazněly zkušenosti z pohledu obou stran. Poté, co se podělí o svou autentickou zkušenost s předáním řízení, mají účastníci programu možnost klást vlastní otázky, což jim často výrazně pomůže vyjasnit si vlastní postoje v dané věci.

A jakým nejčastějším potížím české firmy v souvislosti s nástupnictvím čelí? „Firmy jsou leckdy v situaci, kdy začíná být zřejmé, že k předání mělo dojít před delší dobou, zakladatel však z různých důvodů toto rozhodnutí odkládal. Nemá už potřebný drive, nesleduje nové trendy a firmě tak v podstatě brání v další expanzi,“ poukazuje Tomáš Petr na problém, který je v tuzemsku o něco častější než v zemích, kde existuje v oblasti nástupnictví delší tradice.

Michal Jetel, seniorní privátní bankéř služby Erste Private Banking Wealth Management, k tomu dodává, že klienty často trápí odcizení, ke kterému mezi nimi a jejich potomky došlo během dlouhých let vysokého pracovního nasazení. „Někteří ale zapojili své děti do firmy včas a nechali je poznávat ji postupně zevnitř,“ říká s tím, že na akcích Next Generation Academy jsou každopádně všechny typy klientů velmi aktivní. „Všichni odcházejí se spoustou nových podnětů a přemýšlejí, jak to, co je nejvíc zaujalo, přizpůsobit své vlastní situaci a firmě. Jde tak nejen o prvotní nasměrování klienta v tomto poměrně komplikovaném období, ale také o propojování lidí, kteří si mohou navzájem pomoci.“

V nejbližší budoucnosti Erste Private Banking plánuje organizovat vedle těchto obecněji zaměřených programů také akce, které se budou specializovat jen na část problematiky, tedy jedno konkrétní téma, jako je například prodej firmy. 

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články