Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Kdo je komisionář?

Kdo je komisionář?

Autor Redakce

Potřebujete zařídit obchodní záležitosti, ale nechcete, aby v zakázce figurovalo vaše jméno? Nebo potřebujete jen ušetřit čas a delegovat vyřizování na jinou osobu? Pak byste se měli poohlédnout po komisionáři.

Podle Slovníku cizích slov je komisionář „samostatný obchodník obstarávající pro příkazce určitou záležitost“. Tato krátká definice však nevystihuje hlavní podstatu komisionáře a náplň jeho činnosti. Hlavním úkolem komisionáře je zařídit obvykle obchodní záležitost pro svého klienta (tzv. komitenta), a to vlastní jménem. Účet jde však za klientem – komitentem. Komicionář jedná na základě tzv. komisionářské smlouvy.

Co je komisionářská smlouva?

Komisionářská smlouva je dokument, který určuje závazkově právní vztah. Komisionáři tím vzniká závazek splnit pro komitenta určitý typ obvykle obchodní činnosti. Naopak komitentovi uzavřením smlouvy vzniká závazek uhradit veškeré náklady a práci komisionáře. Výhodou tohoto „obchodního pomocníka“ je, že veškeré obchodní záležitosti vyřizuje vlastním jménem. Nikde tak nefiguruje jméno objednavatele.

Po uzavření smlouvy je komisionář povinen k vyřízení požadavku přistupovat zcela profesionálně a s odborným pohledem podle přesných pokynů zadavatele. Tyto pokyny jsou smluvně zavázány a komisionář se od nich může odchýlit jen tehdy, pokud je to v zájmu klienta. I v tomto případě musí komitenta neprodleně informovat a komitent má právo neuhradit za takto vynaložené služby. Povinností komisionáře je také v dané obchodní záležitosti odborně poradit klientovi v případě, že jeho služby by mohly být negativní vliv na komitenta nebo jej poškodit. Komisionář by měl s komitentem před uzavřením smlouvy veškeré pokyny a záležitosti diskutovat. Komisionářská smlouva se nemusí vztahovat na jediný úkon.

Smlouva slouží jako dokument k ochraně jak komitenta, tak komisionáře. Obvykle se jedná o úkony náročné či velmi diskrétní, významně mohou ovlivnit chod podniku či život komitenta. Proto je při sepsání smlouvy nutné promyslet veškerá fakta, rizika, rozhodovací práva a limity komisionáře a mnoho dalšího. Pro sepsání smlouvy proto doporučujeme oslovit třetí osobu, která se specializuje na komisionářské smlouvy.

Kdy využít služeb komisionáře?

Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění ne vždy mohou obchodovat vlastním jménem. Důvodem mohou být obchodní, reputační nebo i bezpečnostní rizika. V takovém případě je vhodné využít služeb komisionáře, který obchod vyřídí za vás.

Činností komisionáře je obchod, a může se jednat o investiční trh, umění, aukce, ale i nákupy určitého vzácného zboží nebo jakéhokoliv produktu vyžadující diskrétnost. Komisionář jedná vlastním jménem. Z toho titulu doporučujeme využívat komisionáře především v záležitostech, kde z jakýchkoliv důvodů nechcete, aby figurovalo vaše jméno.

Může se jednat o pracovní náležitosti – např. nákup akcií, jednání o fúzi, pohyby na investičním trhu nebo nákup vzácných uměleckých předmětů. Viděli jste někdy na akci osobu s telefonem u ucha, co „přihazovala“ na umělecké dílo a při každém přidání se ozvalo „od zákazníka na telefonu“? Onen fyzicky přítomný člověk mohl s velkou pravděpodobností být právě komisionář, který z pověření komitenta kupoval umělecké dílo.

Nemusí se vždy jednat jen o pracovní záležitosti. Komisionáře můžete oslovit i v případě potřeby vyřešení osobních požadavků. Jeho služeb můžete využít při nákupu dárku pro manželku nebo zařízení velké akce. Často komisionáři vyřizují nákupy nemovitostí k bydlení (ne k pronájmu). Takové záležitosti jsou obvyklé u významných, slavných nebo ultra bohatých osob, v jejichž zájmu je naprostá diskrétnost. Realitka prodávající dům se tak nikdy nemusí dozvědět, že nakupujícím je někdo „mocný“.

Činnost komisionáře nespočívá pouze v nákupu, ale také prodeji. Tedy může za vás zařídit prodej domu, aukci vašich uměleckých předmětů nebo prodej vašeho podniku. Vše zcela diskrétně bez uvedení jména komitenta. Komisionář vám tak diskrétně pomůže ve vašem plánu bohatství, ať již v souvislosti s vaším podnikem, životním stylem, nebo investičním portfoliem.

V jakých případech je žádoucí využít služeb komisionáře, vám poradí váš Wealth Manager.

Kolik stojí komisionář?

Cena za služby komisionáře se liší podle konkrétního obchodníka. Nejčastěji je však buď dána smlouvou v závislosti na konkrétním úkonu nebo je procentuálním poplatkem z výsledku komisionáře.

Kdo využívá služeb komisionáře?

Služeb komisionáře mohou využít právnické společnosti, především malé a střední podniky, včetně těch rodinných. Komisionář je pak velmi vhodným „obchodním pomocníkem“ pro mocné osoby, jedince a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění, politiky, slavné osoby…
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články