Home AKTUALITY Family Office Report 2023: Rodinné kanceláře investují i v náročné době

Family Office Report 2023: Rodinné kanceláře investují i v náročné době

Autor Dana Halušková

I přes celosvětové ekonomické problémy se evropským rodinným kancelářím v roce 2023 dařilo. Na rozdíl od mnoha obchodních společností prokázaly obvyklou odolnost a schopnost přizpůsobit se složitým podmínkám. Co jim nejvíce pomohlo?

Pro finanční zdraví a prosperitu evropských rodinných kanceláří je zásadní promyšlená správa bohatství s důrazem na diverzifikaci portfolia, private equity a venture capital. Vyplývá to z analýzy mediální společnosti Campden Wealth a HSBC Global Private Banking, která byla provedená mezi 102 evropskými rodinnými kancelářemi typu Single Family Office i Multi Family Office s průměrným čistým jměním pod správou v hodnotě 1,7 miliardy USD. Studie také potvrzuje, že evropské Family Offices se zaměřují nejen na finančních / investiční služby, ale i ty nefinanční, jako je např. řízení rodiny. Jaké další zajímavé výsledky průzkum přinesl?

Proaktivní řízení investic

Napjatá geopolitická situace, rostoucí inflace ani volatilita finančních trhů neodradily evropské rodinné kanceláře od investic. Zaměřily se přitom zejména na soukromé trhy a dluhopisy a právě tak se z velké části dokázaly zajistit proti inflaci. Více než polovina respondentů vykázala zhodnocení spravovaného majetku a u 16 procent z nich dokonce nárůst překročil 10 procent. Snížení celkové hodnoty aktiv (AUM) se naopak týkalo jen třetiny dotázaných.

Mnoho rodinných kanceláří se preventivně rozhodlo investovat i do alternativních tříd aktiv. A právě tato strategická rozhodnutí jednoznačně sehrála klíčovou roli v jejich schopnosti přečkat bouřlivý rok 2023 bez újmy,“ říká Adam Ratner, ředitel výzkumu Campden Wealth. Podle něj Family Offices v Evropě průměrně z 28 % alokují aktiva do sektoru private equity a 21 procent má do budoucna směřovat do rizikového kapitálu a nemovitostí.

Tento trend potvrzuje i globální ředitelka osobního bankovnictví pro top afluentní klientelu v bance HSBC Caroline Kitidis, která potvrzuje trend private equity investic a komentuje situaci s tím, že každá Family Office, která chce zvládnout dnešní turbulentní dobu, musí hledat nové příležitosti. Spousta z nich navíc upřednostňuje aktiva, u kterých se očekává vyšší návratnost.

Přichází doba platforem pro agregaci bohatství

Očekávanou novinkou jsou digitální nástroje a platformy, které poskytují dokonalý přehled o finanční situaci. A to tak, že shromažďují data z různých bank i dalších finančních institucí nebo investičních poradců. Aktuálně o ně sice má zájem jen 38 procent evropských rodinných kanceláří, ale podle odborníků by mělo číslo rychle stoupat.

Myslím, že k pomalému přijímání platforem pro agregaci bohatství přispělo několik faktorů. Kromě vysokých finančních nákladů je proces výběru časově náročný a vzhledem k obrovskému množství možností na trhu není rozhodování vůbec jednoduché. Vzhledem k neustálému vylepšování této technologie ale jistě brzy najde ideální řešení většina rodinných kanceláří,“ vysvětluje Ratner.

Jasně dané role a společné cíle

Velmi důležité je pro evropské rodinné kanceláře také to, aby jednotliví členové přesně věděli, jaké mají role, ze kterých vychází jejich práva, povinnosti a míra odpovědnosti. Jen tak mohou všichni společně pracovat na stanovených cílech a přitom ctít rodinné hodnoty. S ohledem na to vytváří jednotlivé řídící orgány, především rodinné shromáždění, rodinnou radu nebo investiční výbor.

Mechanismy na podporu rodinné spolupráce, kolektivního rozhodování a zvládání konfliktů zároveň vytváří infrastrukturu pro řízení rizik pro bohatství. Dohled a kontrola pomáhají udržet členy rodiny v obraze a zároveň zajišťují sdílením informací a novinek mezi zúčastněnými stranami a vedou rodinu ke společným cílům,“ doplňuje Andra Ilie, seniorní poradce v HSBC Global Private Banking.

Strategický plán nástupnictví

Dalším významným tématem evropských Family Offices je nástupnictví. To pak souvisí zejména s řízením komunikace mezi členy rodiny, transparentností a strategickým plánováním. Jinak by totiž jen těžko zvládly včas a úspěšně zapojit a připravit mladou generaci do správy rodinného majetku/řízení podniku. Klíčové je ale zapojení všech zúčastněných stran.

Jasný vzdělávací plán, ať už formální nebo neformální, může pomoci k tomu, aby byli budoucí vlastníci a/nebo správci bohatství vybavení potřebnými dovednostmi. Kromě toho by se takové strategie měly stát součástí širšího rámce správy rodin a nastupující generace by se o nich měla včas dozvědět,” dodává Robert Kalff, vedoucí oddělení Family Office Coverage, UK & UK International, HSBC Global Private Banking. 

Celou zprávu si můžete přečíst zde.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články