Home Řízení rodinySpráva rodiny Constantin Kinský – Zámek jako rodinná firma: Minulost je inspirací pro budoucnost

Constantin Kinský – Zámek jako rodinná firma: Minulost je inspirací pro budoucnost

Autor Eva Ulrichová

Zajímá vás, jak šlechtický rod Kinských přistupuje ke správě svého bohatství? Jaké jsou hodnoty slavné rodiny a jakým způsobem se pokouší o jejich udržení? Máme zpověď Constantina Kinského o jeho panství.

Otázku předání firmy máme velmi jednoduše vyřešenou, vzhledem k tomu, že každých 50 let nám to stejně seberou. Nejsem žádný vědec. Zkusím vám lehce pragmaticky sdělit naše malé zkušenosti,“ zahájil pan Kinský jeho povídání.

Historie rodu se datuje k počátku 13. století. V roce 1628 získali dědický titul pánů. Od té doby zastávali nejvyšší posty (např. nejvyšší kancléř, rytířské řády…). Známé panství ve Žďáru nad Sázavou nabyli sňatkem v první polovině 20. století. Majetek jim však zabrali nejprve nacisti, poté byl zestátněn komunisty. Kinští šlechtici Českou republiku opustili a emigrovali do zahraničí. Constantin Kinský, který se narodil v Paříži a aktuálně spravuje české rodové bohatství, o historii jeho majetku vypráví: „Můj dědeček založil, inicioval a podepsal tři deklarace české šlechty jako opozice k mnichovské dohodě pro podporu Československé republiky. Jako poděkování nacisti sebrali veškerý náš majetek. Komunisti nám poděkovali stejným způsobem. V roce 1994 nám byl majetek restituován, bylo to rozdělené na malé kousky a zcela zdevastované. Postupně se snažíme majetek zrekonstruovat jako celek.“

Jak rodinné bohatství ve Žďáru nad Sázavou chápe potomek rodu, Constantin Kinský?

Mluvíme o panství, protože jsem pán. Majetek jsme zdědili od mé babičky. Dříve to bylo tedy „dámství“, nebo jak by se to pojmenovalo. Majitelem tedy může být i žena, nejen muž. V panství máme 3,5 hektarů střech, které musíme postupně rekonstruovat. V okolí vlastníme lesy a rybníky. Takže to není žádná sranda, co se týče Wealth Managementu. Můj otec vše nechal zapsat do památek UNESCA, za pomoci profesora Horyny a tehdejšího velvyslance, později ministra zahraničních věcí, Šedivého.“ Popisuje dědic rodové panství. Z vyprávění pana Kinského vyplývá, že šlechtický rod si váží přírody na Vysočině. Před 800 lety v místě dnešního panství vznikl klášter. Mniši zde hospodařili s přírodou. „Příroda byla nosným základem pro společenský život a živou kulturu. Podle mě je to unikát, že stále platí, že ta živá příroda, o kterou pečujeme, nosí ten společenský život,“ vypráví Constantin Kinský.

Zámek jako rodinná firma

Panství společně se zámkem Žďár nad Sázavou je pro rodinu Kinských jejich rodinnou firmou. V zámku naleznete krom šlechtických komnat také slavná díla od barokního architekta Santiniho. Ten je dle slov Constantina Kinského velmi inspirující, protože jeho styl je téměř kubistický. „V těchto prostorách se můžete nechat inspirovat,“ sdělil nám šlechtic a dodal, jaké jsou jejich úmysly: „My vždycky říkáme, že zámek je špatné slovo. Značí totiž zamykání. Ale my to chceme otevřít. Ty památky musí sloužit, ten majetek musí sloužit. V prostorách najdete klid, abyste nabrali energii, našli smysl života a spolupracovali s dalšími lidmi. To funguje už 800 let a stále to platí.“

Genius Loci

Co je Genius Loci? Spojení pochází z latiny a znamená „duch místa“. Genius Loci je stále jak v zámku, tak je podporován čtyřmi kruhy, které si rodina uvtořila:

  • Lokální kruh: Tato oblast je živým místem pro místní obyvatele. Jedná se například o školu, kterou založila prateta Constantina Kinského. „Máme rezidenci umělců, festival současného tance, nový cirkus pohybového umění. Snažíme se tak podpořit školy, aby v dané oblasti mohly učit. Jak jsem řekl, je to klidné místo, kde můžete načerpat energii. A to ve všech obdobích,“ sdělil pan Kinský.
  • Regionální kruh: Kruh je představován např. Muzeem nové generace. Muzeum poskytuje i mentální klíč. Ten slouží k tomu, abyste pochopili, proč to tak je a proč to pořád má pro vás smysl. Muzeum se chlubí několika cenami, např. nejtvořivější muzeum střední Evropy. „My jsme založili tzv. Muzeum nové generace, abychom využili tu kulturu a pomohli lidem tu zemi změnit. Kultura není něco navíc, něco pro bohaté snoby. Kultura definuje, kdo jsem a kým chci být. Kultura je pro každého. Například děláme prohlídky pro nevidomé. Jedná se o jediné muzeum, kam můžete jít se psem,“ popsal Kinský jejich muzeum.
  • Národní kruh: Panství je památkou a zároveň turistickou destinací. Dle Constantina Kinského prostředí spojuje památku s tvořivostí českých i zahraničních umělců.
  • Mezinárodní kruh: Tato oblast zahrnuje např. zápis v památkovém ústavu UNESCO.

Jaké jsou hodnoty šlechtického rodu?

Pracujeme s našimi kořeny. Ale vůbec nejsme historičtí, jakože bych nosil paruku jako šlechtici v minulosti. To ne. Jdeme do současnosti. Minulost je inspirací budoucnosti. My říkáme, že naše minulost je pramenem budoucnosti. Minulost tvoří společnost, která zde nyní žije,“ vysvětlil šlechtic z rodu Kinských.  Hodnoty rodina uchovává tak, že podporuje tvořivost lidí. „To je to důležité pro naši zemi. . Když nebudeme tvořiví, a to se ve škole nenaučíme, tak budeme pořád dávat dohromady to, co vymyslí někdo jiný,“ dodal Kinský,

Důležité je stanovit si cíle

Constantin Kinský prozradil, že mají jasné cíle pro svou rodinnou firmu, v rámci které hospodaří s lesem a přírodou. Těmi jsou (1) firma jako součást ekosystému, a (2) dlouhodobá udržitelnost. Co tím myslel?

Firma jako součást ekosystému

„Firma není fabrika. Sice něco tvoříme, vyrábíme a musíme prodávat. Ale firma, zvláště ta rodinná, je organismus. Tvoří součást ekosystému, kterým je společnost. S tím souvisí firemní zodpovědnost. To není plus. Ano, firemní zodpovědnost může být plus. Můžete dělat nějaký výrobek, aby vám manželka dala pokoj. Nebo abyste měli radost. Nebo abyste si koupili klid a nevypadali jako zlí podnikatelé, kteří jen dbají na peníze. To ale nestačí,“ vysvětluje šlechtic a zmiňuje, že cílem firmy je sociální zodpovědnost. „Dodám k tomu můj osobní princip: rakev nemá kapsy. To vše končí, když umřu. Pamatujete si, co dělal váš dědeček? Možná ano. Pradědeček? To už skoro nic. Nikdo za pár generací si už na nás nevzpomene. Zbyde po nás jen ta stopa, která zůstane třeba v té firmě nebo v té sociální zodpovědnosti,“ popisuje dědic rodu, jak můžete zanechat svůj odkaz.

Příklad – LES

S lesem pracujeme v hospodářství. O stromy pečujeme, abychom je mohli za nějaké peníze prodávat. Pak se stanou krásným mobiliářem. Na druhou stranu lesy jsou multifunkční. Tím myslím houby, filtrace vod, retence karbonů, krása, sport atd. A my to vidíme stejně důležité jako hospodaření. Veřejná správa to ale vidí jako prioritní a neakceptuje, že musí mít respekt i vůči hospodaření. Ta multifunkčnost lesa se musí nějak financovat. Na ochranu lesa musíme vydělat peníze.

Dlouhodobá udržitelnost

Dlouhodobá udržitelnost by dle Kinského měla být prioritou každé rodinné firmy: „Není to jen téma, které je zrovna trendy. Je to základ naší práce. Každých 50 let nám to seberou, ale my prostě jdeme dál a znovu startujeme.“ K dosažení dlouhodobé udržitelnostisvé firmy rodina Kinských uplatňuje tři principy:

  • Skromnost je matka moudrosti
  • Minulost je pramenem budoucnosti – tedy inspirovat se z hodnot, které stále platí, a pokračovat dále v jejich rozvoji
  • Společnost, která tvoří, žije

Constantin Kinský také upozorňuje, že principy by měly být abstraktní. Proč? Protože ty konkrétní nelze udržet trvale.

Tříkruhový model řízení rodinné firmy

Constantin Kinský přiznal, že ve své rodinné firmě postupuje na základě tradičního tříkruhového modelu pro řízení rodinné firmy. „Rodinná firma je kombinace tří kruhů: rodinný, majetkoprávní a firemní.“

Příklad

Můj bratr potřebuje peníze, protože jeho dcera se vdává. Já ale ty peníze potřebuji taky, protože bojuji s kůrovcem. A každý kubík, který vyčistím, mě stojí 400 Kč. To je prostě ztráta. Když vytěžím 60 – 100.000 kubíků ročně, tak spálím 25.000.000 Kč ročně pro záchranu lesa. Kdo ale ty peníze dostane?

Tím může dojít ke konfliktu. Kinský dodal, že konflikt je ale součástí života. „Každý z těch kruhů má svou logiku a svojí kontinuitu. Každý je důležitý, Jestli jste zdědil rodinný dům nebo dům v restituci, máte tam hodně vzpomínek. A jestli nemáte na to, abyste ten dům oživili, musíte ho pustit. Protože ten dům má taky právo. Firma má taky právo. A ten bratr má taky právo financovat dceři svatbu. Někdy jsou ty cíle kombinované, někdy ve střetu,“ přiznal český šlechtic.

Kdo je Constantin Kinský?

Constantin Kinský se narodil v Paříži jako potomek slavného šlechtického rodu. Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství, a podniká v zemědělství a provozuje hobby market.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články