Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Volatilita trhů a růst úrokových sazeb: Každá korekce jednou skončí

Volatilita trhů a růst úrokových sazeb: Každá korekce jednou skončí

Autor Laura Nováková

Do čeho investovat v situaci, kdy můžeme jen s obtížemi předvídat, kam až se propadnou kapitálové trhy, případně jak vysoko vystoupá inflace a úrokové sazby? To jsou otázky, které si klade skoro každý investor či klient privátního bankovnictví. Jako většina situací ale i tato nabízí možnosti, jak efektivně snížit riziko a vytvořit si dobrý základ pro budoucí výnosy.  

V současné situaci, kdy vedle válečného konfliktu na evropském kontinentu zažíváme také nebývale vysokou inflaci i úrokové sazby, hledá mnoho investorů způsob, jak optimalizovat své investiční portfolio. Ti konzervativnější v poslední době navyšují zejména dluhopisovou složku. Mnohdy k tomu využili část prostředků držených v hotovosti, aby tak své úspory lépe ochránili před dopady inflace. Zvedla se také popularita alternativních aktiv, jako jsou například obrazy, víno či veterány. Nicméně vzhledem k nižší likviditě tvoří alternativní investice i nadále obvykle jen malou, spíše doplňkovou část portfolia. Kdo má ale před sebou dostatečně dlouhý investiční horizont a nenechá se odradit krátkodobými poklesy trhů, může využít i zajímavých nákupních příležitostí na akciových trzích.

Čas realizovat dlouhodobější investiční záměry

U klientů privátního bankovnictví se pozitivně projevuje obecně vyšší míra investičních znalostí a zkušeností daná v neposlední řadě úzkým kontaktem s privátními bankéři, s nimiž své investice a vývoj na kapitálových trzích rozebírají. Nenechají se snadno ovlivnit leckdy poněkud extrémně formulovanými novinovými titulky a dívají se na situaci věcněji. Uvědomují si, že investice do aktiv, která posledního půl nebo tři čtvrtě roku spíše trpěla, se časem může velmi dobře zhodnotit.

„Blížíme se do bodu, kdy řada aktiv bude valuačně natolik zajímavá, a to včetně těch rizikovějších, jako jsou akcie, že střednědobý či dlouhodobý investor by rozhodně neměl zůstat stát stranou,“ říká Martin Řezáč, ředitel české pobočky Erste Asset Management, která spravuje investiční aktiva klientů České spořitelny včetně klientů služby Erste Private Banking & Wealth Management. „Letošní rok není pro akcie vůbec jednoduchý – ovlivňuje je inflace, vyšší úrokové sazby a geopolitické otřesy. To vše přispívá k tomu, že je lze koupit levněji. Pro investory, kteří vědí, že vyčleněné peníze nebudou příštích několik let potřebovat, může jít o velmi dobrou příležitost. Důležitým předpokladem je ale pohled na budoucnost v horizontu delším než pět let, která takové investory zajímá víc než aktuální hrozba případné recese čí mírný pokles tempa růstu korporátních zisků,“ vysvětluje.

Zároveň připomíná, že je důležité vnímat současnou fluktuaci na trzích a růst úrokových sazeb v kontextu: po letech fiskální a monetární expanze (tj. zvyšujících se výdajů státu a zvyšování nabídky peněz v ekonomice), kdy si soukromé osoby i firmy zvykly na nízké úrokové sazby, jsme svědky určité normalizace úrokového prostředí. Klienti privátního bankovnictví, kteří jsou často zároveň také podnikateli, vidí, že se jim v nominálních číslech zhoršily podmínky financování, protože úrokové náklady výrazně vzrostly. Reálné úrokové sazby, za které si soukromé osoby i firmy půjčují, jsou však vzhledem k vysoké inflaci v tuto chvíli stále negativní. (I když se úrok například zdvojnásobí z 3 na 6 %, ale inflace je několikanásobně vyšší, hodnota splácených peněz je menší než hodnota peněz půjčených, což úrok v podstatě „vymaže“.)

Napětí na trzích vyžaduje i aktivnější přístup správců investic

Investiční experti se vesměs shodují, že volatilita bude na trzích ještě nějakou dobu přetrvávat – málokdo si troufne predikovat, jak se bude dál vyvíjet geopolitická situace, a jistotu nemáme ani ohledně inflace a úrokových sazeb. To vše vytváří náročné podmínky i pro portfolio manažery a další zkušené odborníky. Mít na koho se obrátit s dotazy a konzultacemi je proto velmi užitečné. „Nacházíme se ve velmi nestandardní situaci. Vycházet pouze z toho, co fungovalo historicky v období masivní vlny monetární expanze předešlých let, se investorům nemusí vyplatit,“ upozorňuje Jaroslav Hotěk, expert na finanční trhy v České spořitelně. Samozřejmě je vhodné držet se osvědčeného pravidla, že nejlepším způsobem, jak zlepšit své šance na kýžený výnos, je investovat dlouhodobě, dodržet investiční strategii, a poskytnout tak své investici čas přečkat všechny krátkodobé vzestupy a propady trhu.

Současně je třeba dodat, že na nynější volatilitu akciových trhů v důsledku války na Ukrajině byla řada investorů lépe připravena vzhledem ke zkušenostem z první vlny covidu. „Mnoho z nich si tehdy zřetelně uvědomilo, že trh dokáže i výrazně kolísat. V předchozí více než dekádě jsme sice byli svědky několika otřesů, ale trh stále relativně rostl. Po příchodu covidu nastaly velké turbulence, někteří investoři zúročili zkušenosti z finanční krize 2008–2009 a využili dané příležitosti. Když pak začala válka na Ukrajině, nebyla již tržní volatilita pro většinu investorů takovým šokem,“ vysvětluje Jaroslav Hotěk.

Díky digitalizaci lze jednoduše investovat i přes mobilní bankovnictví

Je známým faktem, že covid uspíšil digitalizaci celé řady služeb. Klienti služby Erste Private Banking si například mohou vzít digitální hypotéku, díky které mohou vyřídit všechny základní úkony na dálku, včetně odhadu nemovitosti nebo zápisu do katastru. Potřebné dokumenty totiž mohou podepsat pomocí bankovní identity. Rozšíření digitálních služeb ale čeká v brzké době i oblast investování v bankovní aplikaci George.

Do konce letošního roku bude přímo v internetovém i mobilním bankovnictví George možné obchodovat s ETF, certifikáty a jednotlivými akciovými tituly. Zatím lze tímto způsobem investovat do podílových fondů – a od jara 2022 také do zlatých slitků. Nová funkce bude podporovat aktivní obchodování s cennými papíry na všech hlavních světových burzách. Během následujícího roku je v plánu další rozšíření, a sice o dluhopisy a měnové prémiové vklady. Digitalizace investování přirozeně navazuje na celou škálu služeb, které služba Erste Private Banking postupně zpřístupňuje online.

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články