Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Jak chování investorů ovlivňuje prostředí vysokých úrokových sazeb?

Jak chování investorů ovlivňuje prostředí vysokých úrokových sazeb?

Autor Laura Nováková

Po velmi dlouhé době jsme svědky nebývalého růstu úrokových sazeb, který trvá už více než rok. Mnoho investorů se tak ocitlo v situaci, která je pro ně relativně nová. Jak na ni reagují klienti privátního bankovnictví a co pro ně v této souvislosti dělají ti, kteří se starají o jejich investice?

Covid už v tuto chvíli není pro investory velkým tématem, kapitálové trhy se ale musejí vyrovnávat s řadou jiných, často obtížně predikovatelných faktorů. To je činí méně přehlednými, a role privátních bankéřů jako průvodců „rozbouřenými vodami“ tak ještě více nabyla na významu. Velká část hlavních investičních produktů je od počátku roku v minusu, ať už jde o fondy, anebo přímo držené investice. Nestabilitu na kapitálových trzích doprovází v Česku zároveň vysoká inflace, a tak není divu, že se na privátní bankéře obracejí klienti s dotazy, jak za této situace se svými prostředky co nejlépe naložit.

„Poslední dobou vidíme zvýšený zájem klientů o konzervativní investiční strategie. Pro konzervativní investory může být aktuální situace velmi atraktivní, pokud jde o dluhopisové trhy, ale i tak se musí smířit s případnou volatilitou v krátkodobém horizontu. Naši bankéři s nimi probírají různé možnosti, jak z prostředí vysokých úrokových sazeb vytěžit co nejvíc, zároveň ale vysvětlují, že nepřestává být důležité dodržovat dříve nastavenou strategii, která obvykle počítá s investičním horizontem několika let – a jen tak může přinášet atraktivnější potenciál výnosu,“ popisuje přístup bankéřů služby Erste Private Banking & Wealth Management její ředitel, Tomáš Petr.

„Konzervativnější zaměření portfolií řešíme jako aktivní správci především změnami v taktické alokaci aktiv, kdy můžeme na portfoliu klienta navýšit například dluhopisovou složku či podíl peněžního trhu, na samotné dlouhodobé orientaci portfolia se ale nic nemění. Rozhodně nedoporučujeme klientům, aby všechna svá aktiva ,překlopiliʻ krátkodobě a výhradně konzervativně,“ doplňuje Martin Řezáč, ředitel české pobočky Erste Asset Management, která se stará také o investiční aktiva klientů Erste Private Banking.

Správné načasování nákupu je u dluhopisů klíčové

Ze statistických dat lze usuzovat, že vrchol inflace je pravděpodobně už za námi, což je pro klienty dobrá zpráva i z psychologického hlediska. „Zároveň jsme pravděpodobně i na vrcholu úrokového cyklu, byť určitá volatilita dluhopisového trhu tu s námi ještě nějakou dobu zůstane,“ myslí si Martin Řezáč a dodává, že právě období, kdy jsou úrokové sazby na vrcholu a očekává se jejich postupný pokles, je k nákupu dluhopisových instrumentů nejvhodnější: jejich výnosový potenciál i tržní ceny se budou v budoucnu zvyšovat.

Zvyšování úrokových sazeb vede u dluhopisových instrumentů v první fázi k přecenění, což znamená, že jejich ceny klesají a stávajícím investorům se sníží hodnota investice. (Platí zde pravidlo, že čím delší je doba do splatnosti dluhopisu, tím zřetelněji se propíše růst úrokové sazby do poklesu jeho ceny.) „Aktuálně již však české státní dluhopisy představují atraktivní investici. Krátkodobé státní dluhopisy a podílové fondy primárně zaměřené právě na krátkodobé nebo i střednědobé dluhopisy nabízejí zajímavý potenciál výnosu, který se může dostat velmi blízko k repo sazbě ČNB,“ říká ředitel české pobočky Erste Asset Management.

Pro české investory tak nastala poměrně neobvyklá situace, kdy u konzervativních produktů mohou dosáhnout nominálního výnosu, jaký byl dříve možný jen u rizikovějších druhů investic. Aktuální úrokové prostředí otevírá i řadu atraktivních možností v rámci strukturovaných produktů, které jsou využívány jako doplněk investičního portfolia.

A jaká je situace ohledně eurových a dolarových dluhopisů? „Fed a ECB začaly se zvyšováním sazeb později než ČNB. Proto u nás k výraznějšímu přecenění dluhopisů došlo dříve, zatímco dolarové a eurové dluhopisy si jím procházejí nyní. Momentálně je rétorika Fedu a ECB velmi jestřábí a zdá se, že se sazbami půjdou ještě výš, než si trh ještě v polovině léta myslel. Proto nás na této třídě aktiv (dolarové a eurové dluhopisy) může ještě čekat zvýšená volatilita a správná diverzifikace portfolia je v tomto případě stěžejní,“ hodnotí Jaroslav Hotěk, expert na finanční trhy v České spořitelně.

Nenechte se výší inflace strhnout k příliš rizikovým investicím – přemýšlejte dlouhodobě

Ani od dluhopisů, ani od žádného jiného investičního nástroje však nelze očekávat, že pokryje aktuální přibližně sedmnáctiprocentní inflaci. To může některé méně zkušené investory, kteří investují samostatně, svádět k velmi rizikovému investování. (Extrémním příkladem jsou například tzv. junk bonds, tedy dluhopisy emitované málo transparentními firmami s nevalnou kreditní kvalitou.) Nutno však dodat, že klienti privátního bankovnictví jsou i díky pravidelnému kontaktu a informacím od svého bankéře jako investoři uvážliví a nepodléhají panice.

„Pokud se klientova rodinná situace výrazně nezměnila, jeho horizont a rizikový apetit zůstávají stejné. Proto je důležité odhlédnout od momentálních negativních vlivů, mít neustále na zřeteli svůj vlastní investiční horizont a držet rozumě diverzifikované portfolio,“ uzavírá Tomáš Petr.

Současná doba je specifická i v tom, že zatímco vysoká inflace podporuje zájem o investování, je zde zároveň hrozící energetická krize, na což mnozí reagují potřebou alespoň mírného navýšení finanční rezervy. Vedle dluhopisů zajímavé zhodnocení krátkodobějších úspor přinášejí i spořicí produkty, jejichž úročení se v návaznosti na kroky ČNB v posledních měsících rovněž významně zvýšilo. Při poklesu tržních úrokových sazeb je však potenciál výnosů u dluhopisových instrumentů včetně podílových fondů řádově vyšší než u spořicích produktů.

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články