Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Teorie her: Jak funguje a jak ji využít v podnikání?

Teorie her: Jak funguje a jak ji využít v podnikání?

Autor Dana Halušková

Teorie her rozhodně není pro děti. Jde o poměrně sofistikovaný matematicko-ekonomický princip, který nám už od roku 1940 pomáhá v mnoha oborech. Když teorii her porozumíte, můžete ji skvěle uplatnit i ve svých podnikatelských aktivitách. 

Teorie her nebo také teorie strategických her je dnes součástí aplikované matematiky. Jedná se o teoretický rámec, který analyzuje různé sociální situace mezi soutěžícími hráči. Stejně jako jiné ekonomické modely má svoje výhody, ale i limity. Teorie her se často používá v oblasti behaviorálních financí, investicích a bankovnictví nebo korporátních financích. Často teorii her používají také portfolio manažeři, Wealth Manageři nebo investiční poradci. Jak ji využít v podnikání?

Vznik a základní princip teorie her

Průkopníky teorie her byli matematik John von Neumann a ekonom Oskar Morgenstern, kteří v roce 1940 vydali knihu Theory of Games and Economic Behavior. Základem je hra, kterou chápeme jako model interaktivní situace mezi oběma hráči. Jde nám zejména o jejich strategii a rozhodování. Odměna jednoho hráče totiž závisí na strategii hráče druhého.


Definice nejdůležitějších pojmů (Investopedia.com)

  • Hra: Jakýkoli soubor okolností, jehož výsledek závisí na jednání dvou nebo více hráčů (osob s rozhodovací pravomocí)
  • Hráči: Strategicky se rozhodující účastník hry
  • Strategie: Komplexní akční plán, podle něhož se hráč řídí v závislosti na situaci, která může ve hře nastat
  • Výplata: Odměna, kterou hráč obdrží od dosažení daného výsledku. Může být v jakékoli vyčíslitelné formě, ne jen peněžní
  • Informační sada: Informace dostupné v daném momentě hry. Tento termín se nejčastěji používá, když je hra rozdělena na sekvence
  • Rovnováha: Bod ve hře, kdy oba hráči učinili rozhodnutí a bylo dosaženo výsledku

Zdroj: Investopedia.com


Teoretické předpoklady versus realita

Teorie her automaticky počítá s tím, že hráči uvažují racionálně, mají přístup ke všem informacím a snaží se o maximalizaci zisku. Ne vždy to ale platí. Často v nás zvítězí lidskost, a tak místo soutěžení s ostatními hráči spolupracujeme, nebo jim dokonce pomáháme na úkor vlastního blaha. 

Teorie her v podnikání – Nashova rovnováha 

Stejně jako v psychologii, politice nebo válečnictví můžeme teorii her využít v podnikání. Hodit se bude zejména pro modelování konkurenčního prostředí a chování jednotlivých podnikatelských subjektů. Pomůže vám k tomu hlavně princip Nashovy rovnováhy, které je dosaženo až v průběhu času po určitých pokusech a omylech. Navíc může být tato rovnováha vícenásobná. Pokud jí dosáhneme, jednostranně se od ní neodchýlíme. Díky tomu reflektuje tržní hospodářství lépe než většina předchozích teorií včetně neoklasické ekonomie.

Nejen pro velké firmy

Samozřejmě záleží na odvětví, ve kterém podnikáte, na konkrétním produktu i na velikosti vaší firmy. Nejvíce se ekonomové o teorii her opírají u oligopolních firem, tedy u výrobních podniků zabírajících většinový podíl nabídky. I malým firmám se ale vyplatí principy teorie her znát, a to zejména při vývoji nových produktů, změnách cenové politiky nebo marketingové strategie.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články