Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Privátní bankovnictví jako váš pomocník při správě rodinného majetku

Privátní bankovnictví jako váš pomocník při správě rodinného majetku

Autor Laura Nováková

S měnící se dobou se rozšiřují i služby tradičních poskytovatelů. Banky postupem času rozšířily svou nabídku o privátní část pro jednotlivce s vysokou hodnotou čistého jmění, poskytované služby nabývaly na objemu a nyní spravovat osobní jmění již nestačí. Privátní bankovnictví se tak zabývá nejen majetkem jednotlivce, ale pomůže vám se správou bohatství celé rodiny. Co privátní bankovnictví může rodině nabídnout a jak vypadá den takového bankéře?

Pokud jste vybudovali úspěšnou firmu nebo se delší dobu pohybujete třeba ve vrcholovém managementu, víte lépe než kdo jiný, kolik úsilí jste do své práci museli vložit. Je proto přirozené, že si pro spolupráci ohledně správy svého majetku vybíráte profesionály, kteří mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti.

Služba Erste Private Banking – Wealth Management je privátním bankovnictvím nejvyšší úrovně a Česká spořitelna jej klientům s objemem spravovaných prostředků nad 50 milionů korun poskytuje už několik let. Jedná se nejen o vysoce nadstandardní bankovní a investiční služby, ale především komplexní poradenství v oblasti správy majetku. Aby jeho hodnota zůstala zachována nebo rostla – a aby v souvislosti s ním majitele nezaskočila žádná složitá situace.

Jedním z hlavních důvodů, proč si klienti privátní bankovnictví Erste Private Banking – Wealth Management vybírají, je nepochybně jeho komplexnost. Vedle finančních služeb totiž pokrývá celou řadu dalších potřeb. Cílem je komfort klientů, jež tak najdou vše „pod jednou střechou“. Privátní bankéři navíc v případě potřeby zajistí spolupráci s experty v dalších oborech. Může jít například o daňovou optimalizaci nebo čím dál častěji využívaný institut svěřenského fondu.

Dobře nastavená pravidla správy rodinného majetku mohou fungovat po generace 

Nástupnictví v rodinné firmě či předání rodinného majetku patří mezi situace, na které se rozhodně vyplatí připravit předem. Současně jde stále o témata, která se Češi stále teprve učí vhodně uchopit. Pro řadu klientů služby Erste Private Banking – Wealth Management jsou nicméně velmi aktuální, protože dochází k přirozené generační výměně mezi zakladateli firem vzniklých v 90. letech a jejich potomky.

Potřeba poskytnout klientům fundovaný rámec pro úvahy nad nejvhodnějším způsobem předání řízení či rozdělení majetku vedla k dalším projektům. Před dvěma lety byl dokonce založen program nazvaný Next Generation Academy. „Pokud mají změny v řízení nebo i vlastnictví proběhnout hladce, je klíčové, aby si členové rodiny vyjasnili, co je pro ně důležité. Odtud už je jen kousek k vytvoření plánu a jednotlivých kroků, které povedou k jeho realizaci. Navázali jsme v této souvislosti kontakt s řadou odborníků, kteří spolu s námi pomáhají klientům nastavit pravidla pro optimální mezigenerační spolupráci,“ popisuje intenzivní péči o klienty v této oblasti ředitel Erste Private Banking Tomáš Petr.

Jak vypadá běžný den privátního bankéře? Ať je jakýkoli, nechybí v něm pestrost

Dlouhodobá spolupráce, která se navíc do velké míry týká důležitých cílů a přání v životě klienta, předpokládá naprostou důvěru na obou stranách. Privátní bankéř je často jedním z prvních lidí, na které se klient obrací i s dotazy nefinančního charakteru. Ví totiž, že bankéř se do jeho situace dokáže bez problému vcítit. Užil by spolu se svou rodinou víc apartmán v přímořském letovisku nebo chalupu v Krkonoších? Je lepší pozvat nového obchodního partnera na golf nebo na jazzový koncert?

Většinu času ale samozřejmě bankéř tráví záležitostmi, které přímo souvisí s jeho vlastní prací privátního bankéře. Kdykoli to jde, sleduje v průběhu dne vývoj na kapitálových trzích, ekonomické zpravodajství nebo rychle pročítá různé relevantní reporty od analytiků – zvlášť takové, které se svým zaměřením týkají významných klientů a jejich oboru podnikání. Schůzka s novými klienty se často odehrává u nich ve firmě. Jsou věci, na které je potřeba se zeptat vždy, především je ale důležité naslouchat. Během schůzky si v hlavě obvykle začíná skládat základní mozaiku klientových potřeb, jež budou společně dál zpřesňovat a rozvíjet.

Následovat může porada s týmem a potom pokračování práce na sestavování vhodného investičního portfolia pro klienta, kterého poznal před několika dny. Portfolio by mělo odrážet nejen míru tolerance k riziku, ale také individuální preference daného člověka – například zájem o technologické trendy ve zdravotnictví nebo podporu zelených investic. Mezitím vyřizuje několik telefonátů: jeden klient má zájem investovat vzhledem k rostoucí inflaci dynamičtěji, zatímco další řeší správu několika činžovních domů. Cestou na tenis (jak jinak než s klientem) stihne ještě předat kontakt na realitního makléře a potvrdit termín schůzky s právnickou firmou, která konzultuje otázky týkající se zřízení rodinné nadace. Den ale ještě zdaleka nekončí…

Důležité věci, jež nejsou na první pohled vidět

Neodmyslitelnou součástí služby Erste Private Banking – Wealth Management jsou nejen atraktivní benefity, například v podobě nadstandardního cestovního pojištění či volného vstupu do letištních salonků, ale také neformální networking a podpora filantropie. „V souladu s přesvědčením, že úspěšní lidé i firmy by měli do společnosti něco ze svého úspěchu vracet, spolupracujeme s několika organizacemi. Jedna z nich se zaměřuje na pomoc rodinám autistických dětí, ostatní pak rozvíjejí umělecké cítění dospělých i dětí. Vnímáme umění jako jeden z prostředků, které významně přispívají ke kultivaci společnosti jako takové,“ vysvětluje seniorní privátní bankéř Michal Jetel. Svět privátního bankovnictví má zkrátka mnoho rozměrů.

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články