Home Řízení rodinySpráva rodiny Jak movité rodiny přistupují k výchově mladé generace?

Jak movité rodiny přistupují k výchově mladé generace?

Autor Dana Halušková

Když se zeptáte zeptáte úspěšného podnikatele, jaká investice je podle něj nejlepší, pravděpodobně vám odpoví investici do vzdělání, potažmo výchovy. Možná to zní jako klišé, ale věřte, že minimálně ve finanční oblasti můžeme jejich názor potvrdit. Jak výchovu mladé generace pojmout a kdy se obrátit na odborníky? 

Movití rodiče svým dětem často předávají zkušenosti naprosto přirozeně. Nevyužívají k tomu žádnou složitou strategii, jen jim od začátku odpovídají na zvídavé otázky a vysvětlují, jak funguje svět. Potomci s nimi často navštěvují různé konference i další akce a také se potkávají s finančními poradci. Časem je ale nutné dát vzdělávání logický rámec, věnovat se mu vědomě a být opravdu důsledným. Mladou generaci tak jistě inspirujete a vzbudíte v nich zájem o správu bohatství, finanční plánování i další související témata. Jaké kroky do vašeho vzdělávacího plánu zahrnout?

Nejen ze zahraničních zdrojů ale i našich rozhovorů se nám potvrdilo, že jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění velmi často dbají na vzdělávání další generaci. A někdy i nejen jejich potomků, ale pomocí filantropie podporují vzdělávání příštích generací obecně. Povětšinou k tomu přistupují skrze svěřenské fondy, podmínky apod. Často slýcháváme věty typu: „Vzdělání a výchova je to největší, co jim můžeme dát.“ Ano, i Pierre duPont na konferneci Private Family Wealth 2023 řekl, že vzdělání a výchova jsou důležitými ukazateli. Jaké kroky tedy movité rodiny následují při výchově mladé generace?

Jasný směr a účel vzdělávání

Základem celého vzdělávacího plánu je odpověď na otázku proč. Právě ta určuje váš záměr a definuje cíl. Když máte jasnou vizi a víte, čeho chcete dosáhnout, jde všechno lépe. Navíc budete vašim dětem skvělým vzorem a společně se tak dostanete k základům trvalého a smysluplného vzdělávání pro další generace.

Úspěch přichází, když o něj usilujeme a dosahujeme, čeho chceme. Dostaví se ale jen tehdy, když víme, proč to chceme,“ píše ve své knize Začněte s proč uznávaný motivační řečník a marketingový konzultant Simon Sinek.

Motivace a princip WIIFM

Další podstatou výchovy movitých mladých bývá princip WIIFM „What’s in it for me?”, který se dá do češtiny přeložit jako „Co mi to přinese?“ Díky tomu se dostanete k jádru motivace a angažovanosti nastupující generace. Jak je to myšleno? Zapojení potomků do rodinného podnikání i diskuzí o rodinném bohatství. Komunikace. Aktivita. Být součástí něčeho většího.

Jejich zapojení do rodinného firmy je přínosem pro obě generace a určitě se vyplácí je v tom podporovat. Zároveň ale nezapomeňte, že potřebují vlastní prostor, mají i své soukromé životy a mohou mít také byznysové aktivity a jiné cíle mimo rodinu. Uplatňování principu WIIFM každopádně může přinést různé výhody. Lépe tak vybudujete vztahy mezi jednotlivými pobočkami firmy nebo skupinami akcionářů a s velkou pravděpodobností také u nastupující generace vyvoláte větší zájem.

Vzdělávací strategie a výběr mentora

Ve třetím kroku přichází čas na tvorbu konkrétní výchovné a vzdělávací strategie. S tím se pojí řada otázek –„kdo, co, kdy, kde nebo jak“. Pokud si na všechny postupně odpovíte, určitě vyberete správného mentora i vhodnou formu výuky (dálkovou, prezenční, kombinovanou). Zároveň zvládnete stanovit přiměřenou frekvenci kurzů (týdně, měsíčně…) a definovat úspěšnost (ukončení zkouškou, certifikátem apod.). V zahraničí je typické univerzitní vzdělávání i obecně postupy v rámci přípravy na nástupnictví. I v ČR však můžete následovat odborníky nebo vyhledat právě zahraniční kurzy.

V České republice se přípravě na nástupnictví i vzdělávání mladých generací věnuje například Centrum pro rodinné firmy při VŠE, různé kluby či asociace, např. Family Business Network Czech nebo vzdělávací kurzy, konference atd. Příkladem je konference Private Family Wealth nebo stejnojmenný celodenní workshop.

Stanovení výukových cílů

Vaše děti musí samy zjistit, v čem jsou dobří a co je v životě naplňuje, vy jim ale můžete hodně pomoci. Někdy bude nutné zaměřit se spíše na téma vlastnictví, jindy na řízení podniku nebo správu majetku. Záleží na charakteru rodinného byznysu i preferencích vašich potomků. Vždy se ale vyplatí nejdříve zjistit, co je baví a zajímá. Tím se vracíme zpět k tomu neustále opakovanému přístupu – komunikace je klíčem k úspěchu.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články