Home Řízení rodinyRodinné podnikání Zapojení rodiny do podnikání je pro malé a střední podniky výhodné! Z hlediska inovací určitě ano

Zapojení rodiny do podnikání je pro malé a střední podniky výhodné! Z hlediska inovací určitě ano

Autor Julie Hambergerová

Co odlišuje rodinné a ne-rodinné podniky? Je vůbec zapojení dalších členů rodiny do byznysu žádoucí? Proč by měla být vaše firma rodinným podnikem? Pokud si kladete podobné otázky, v následujících řádcích představíme studii týmu výzkumníků, kteří zkoumali, jaký vliv má zapojení rodinných členů do firmy na inovace.

Rozsáhlá studie zkoumá rozdíly mezi rodinnými a nerodinnými podniky i inovace, které přináší zapojení členů rodiny do firmy. Autory studie s názvem „CEO satisfaction and SME innovation: unveiling the role of family involvement“ jsou Aliaa El Shoubaki (VŠE), Issam Laguir (Montpellier Business School), Rébecca Stekelorum (ICN Business School v Nancy) a Jiří Hnilica (zakladatel CRF při VŠE).  

Postoj malých a středních podniků (MSP) k inovacím není vždy jednoznačný. Jak autoři na základě dřívějších výzkumů předpokládali, generální ředitelé MSP, kteří jsou spokojení s výkonem firmy, jsou otevřenější inovačním aktivitám. Čím větší je jejich spokojenost, tím větší tendenci mají uvolňovat zdroje na inovace procesů a strategií. Zajímavé je, že inovace produktů se však ani v případě spokojenosti neukázala jako statisticky významná. Autoři tedy zkoumali, co se s postojem k inovacím stane, když se do firmy zapojí i rodina.

Výsledky 

Potvrdilo se, že čím spokojenější je ředitel, tím více je firma aktivní v inovacích. A čím více je do firmy zapojena i rodina, respektive čím větší počet členů rodiny v podniku pracuje, tím více se inovační aktivita firmy promítá i do produktových inovací. Jde o důležité zjištění vzhledem k tomu, že právě pouze díky produktové inovaci může firma utržit za své produkty vyšší zisk. Tím zvyšuje příjmy firma a má i pozitivní vliv na HDP.

Metodika a data 

Díky databázi Amadeus byli autoři studie schopni identifikovat rodinné firmy, oslovit je a získat odpovědi od 308 českých rodinných malých a středních podniků.

Co z toho plyne? 

Rodinné podnikání rozhodně stojí za to podporovat na všech úrovních. Přináší nám podniky orientované na dlouhodobé cíle s vysokým inovačním potenciálem v oblasti výroby. A to může vést ke zvýšení HDP.

K celé studii se můžete dostat tady.

Autor: Julie Hambergerová – Centrum pro rodinné firmy při VŠE
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články