Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Filantropie v číslech: Globální dopady počinů Northern Trust

Filantropie v číslech: Globální dopady počinů Northern Trust

Autor Veronika Schreinerová

Společnost Northern Trust za posledních deset let darovala 160 milionů dolarů (cca 3,52 mld. Kč) na filantropii! Zaměstnanci společnosti navíc trávili celkem 1 mil. hodin prací v dobrovolnictví. Do kterých oblastí se nejvíce darovalo a proč, se dočtete v Philanthropic Impact Report 2021.

Společnost Northern Trust poskytující služby korporacím, investorům a movitým jedincům a rodinám, se zároveň snaží o zanechání svého odkazu pomocí filantropických počinů. Zakladatel Northern Trust, Byron Smith, totiž věřil, že podnikání může hrát důležitou roli ve zlepšování společnosti, a to zejména s ohledem na nerovnost. Z toho se podle Shany Hayes, ředitelky korporátní filantropie v Northern Trust, stala firemní vize. A právě díky tomu mohou zástupci Northern Trust říct, že jejich počiny mají globální dopady. Za poslední dekádu věnovala společnost 160 milionů dolarů a milion hodin dobrovolnictví v oblastech, kde to bylo nejvíce potřeba. Pokud byste si chtěli přečíst report podrobněji, najdete jej zde. 

Vliv filantropické pomoci v číslech 

Říká se, že činy jsou důležitější než slova. A ve filantropii to platí dvojnásob. Charitativní příspěvky společnosti Northern Trust jen v roce 2021 činily 18 milionů dolarů (cca 396 mil. Kč), další 3 miliony USD pak putovaly na boj s koronavirovou pandemií. Statistika však neobsahuje pouze finance. V rámci filantropické činnosti Northern Trust dodával jídlo do chudých oblastí nebo více než 60 000 jedincům byla poskytnuta zdravotní péče. Během Global Month of Service, který proběhl v říjnu 2021, strávili dobrovolníci 12 000 hodin ve více než osmistech charitativních organizacích. Jejich filantropie se také věnovala těm, kteří nemají střechu nad hlavou. Až 4 000 jedincům bylo zajištěno bydlení. Dopad pomoci najdeme také v oblasti vzdělávání, kde 43 000 studentů obdrželo mentoring či lepší přístup ke vzdělávání. 

ČTĚTE TAKÉ: KDO V ROCE 2021 DAROVAL NA FILANTROPII NEJVÍCE?

4 pilíře pomoci

Vizí společnosti je rovnost pro všechny s cílem dosažení dlouhodobého finančního úspěchu. Dopady filantropického počínání Northern Trust míří především k těm, kteří čelí sociální, ekonomické či jiné nerovnosti. Společnost svou snahu soustředí na čtyři oblasti: dostupnost bydlení, Food Security, dostupnost zdravotní péče a kvalitní vzdělávání. 

Dostupné bydlení 

Podle Philanthropic Impact Report 2021 až 1,6 miliard lidí na světě nemá dostačující bydlení. Je to však právě „střecha nad hlavou“, která je základem pro bezpečnou budoucnost. V reportu je uvedeno několik organizací a zemí, které Northern Trust v předešlém roce pomohl financovat. Jednou z organizací jsou SOS dětské vesničky v Indii. Tyto vesničky se zaměřují na prevenci rozpadu rodiny dítěte nebo na situace, kdy dítě nemůže vyrůstat ve své rodině. Organizace pak zajišťuje alternativní péči. Northern Trust finančně podpořil organizaci hned v několika směrech: Pro 20 dětí byl zajištěn nový domov, zdravotní péče, vzdělávání, výživa. Dále pomohl vytvořit živobytí pro dvě matky v nouzi, podpořil vzdělávání pro 58 dětí bez rodičů nebo zajištění chytrých tabletů pro děti na hranici chudoby.

Fond rovněž spolupracuje s organizací Child Crisis v Arizoně, která poskytuje dětem a mládeži bezpečné prostředí bez zneužívání a zanedbávání. Organizace zajišťuje několik programů pro děti a mládež.

Food Security

Zdravá a vyvážená strava má přímý vliv na život člověka a také na jeho zdravý vývoj. Primárně jde však hlavně o to, aby potraviny byly dostupné. Nedostatek jídla nebo nevyvážená strava spěje nejen k fyzickému strádání, ale ovlivňuje také koncentraci a možnost se plně zapojit např. ve škole. Northern Trust proto finančně podporuje organizaci Feeding America. Feeding America je celostátní síť více než 200 potravinových bank zajišťující jídlo a podporu až 40 milionům lidí ročně.

Dostupná zdravotní péče

Zdravotní péče je potřeba vždy. Při pandemii však ještě více. Northern Trust a další dárci poskytli finanční prostředky na nákup 17 milionů ochranných masek, rukavic a dalších ochranných prostředků. Finanční příspěvek rovněž podpořil trénink 43 000 zdravotnických pracovníků v oblastech mentálního zdraví a psychologického servisu. Zdravotní péče totiž není jen o zajištění fyzického zdraví, ale také zdraví mentálního, které v době pandemie silně strádalo. Pomoc zajišťovala organizace Americares. 500 000 pacientů v Kolumbii, El Salvadoru, Indii a Peru mělo díky tomu možnost vidět své blízké osobně. 

Může se zdát, že přes celosvětovou pandemii byly zanedbány ostatní oblasti zdravotnictví. Ani zde však Northern Trust nelenil. Finančně totiž podporuje organizaci Chiens Guides d’Aveugles au Luxembourg, která pracuje se slepými či zrakově postiženými klienty. Organizace zajišťuje trénink vodících psů, kteří zlehčují každodenní úkony a posilují sebevědomí klientů. 

Vzdělávání

Vzdělávání ve většině případů zajišťuje naši budoucnost. Ve Spojených státech si absolventi vysokých škol vydělávají v průměru až o 25 000 dolarů více, než absolventi škol středních. Rovnost ve vzdělávání podle Northern Trust může vést k efektivnějšímu profesnímu úspěchu. Proto se společnost zapojila do projektu The Access Project, který zajišťuje mentorování a vedení studentů ze znevýhodněného prostředí. Cílem projektu je pro studenty získat možnost dostat se na kvalitní vysoké školy. Na přední university se v roce 2021 dostalo 67 % studentů ze znevýhodněného prostředí, z nichž 10 se dostalo na Oxbridge a další 13 bylo přijato do lékařských a stomatologických programů. V rámci projektu dobrovolníci z Northern Trust strávili 50 hodin online doučováním angličtiny, matematiky a psychologie.

Pokud jste přemýšleli, že byste své bohatství chtěli smysluplně využít a třeba jím zlepšit životy lidí, kteří takové štěstí nemají, poskytl vám tento článek hned několik inspirací. Ve filantropii se totiž fantazii meze nekladou. Tak jakou oblast podpoříte vy? 
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články