Home LifestyleŽivotní styl Dvojí občanství jako nástroj plánování bohatství

Dvojí občanství jako nástroj plánování bohatství

Autor Eva Ulrichová

O status občana dalšího státu můžete žádat z mnoha důvodů: pracovních, politických, ale také v rámci vašeho Wealth Planningu.

Občan dvou států, tak bychom mohli charakterizovat osobu s dvojím občanství. Státní občanství jako takové je komplexním právním statusem daného občana, tzn. dotyčný může čerpat veškeré právní, sociální, ekonomické a další výhody, a zároveň plnit povinnosti k příslušnému státu. Dvojí občanství se z důvodu mnohých výhod stává součástí Wealth Planningu osob s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI).

Dvojí občanství

Dvojí občanství má zajisté mnoho výhod, ale také jsou s tím spojené povinnosti. Ne pro každého je vhodné stát se občanem dvou států a ne každý se může stát držitelem „dvou pasů“. Někteří žádají o další občanství z důvodu práce, manželství nebo pro své děti. Důvody ale mohou být i jiné. Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění často dvojí občanství užívají jako nástroj plánování bohatství.

Hlavní výhody a nevýhody dvojího občanství

Nespornou výhodou dvojího občanství je držení dvou cestovní pasů, se kterými můžete snadněji cestovat mezi danými dvěma státy, např. bez víz… Toho můžete využít, když např. máte v obou státech podnikání a potřebujete mezi nimi častěji pendlovat. Pasy ale nejsou všechno, co vám dvojí občanství umožňuje.

Velkým plusem je možnost využití občanských práv a dalších výhod v obou státech. Jedná se především o sociální systém, garanci zdravotní péče nebo daňové úlevy. Mít občanství v některém z tzv. daňových rájů nezní jako špatný nápad, ne?

Dvojí občanství bývá lukrativní možností pro bohaté investory. V některých státech, zejména v turistických destinacích, mají občané možnost levného nákupu nemovitostí. Můžete si tak pořídit dům na pláži k celoročnímu pronájmu nebo rovnou celý hotel.

Největší nevýhodou jsou dvojí občanské povinnosti, zejména pak dvojí zdanění. Některé státy vyžadují po svých občanech zdanění příjmu, kterého jste nabyli všude po světě. Váš zisk tak může zdaněn nejen v místě podnikání, ale i ve vašem rodném státě. Uvažujete-li o dvojím občanství, poraďte se nejprve se svým Wealth Managerem, která destinace je pro vaše účely nejvhodnější.

Dvojí občanství a plánování bohatství

Při tvorbě vašeho Wealth Planningu může dvojí občanství hrát důležitou roli, a to především v rámci daňového plánování a investičního plánu. Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění užívají dvojí občanství jako nástroj plánování bohatství. Pokud získání dalšího občanství není pro dotyčné vhodnou možností nebo v daném státě není snadné získat status občana, další volbou je mezinárodní přemístění či daňová rezidentura.

Proč zahrnout dvojí občanství do Wealth Planningu?

Jednoduše z důvodu mnoha výhod nejen pro vaše bohatství, ale i rodinu. Nejvýznamnější plusy můžeme nalézt v oblasti podnikání a investic, co se týče rodiny, nesporná výhoda může být např. využití lepšího sociálního a zdravotního systému, školství, důchodového systému nebo třeba ovládání dvou jazyků.

Dvojí občanství a podnikání

Některé státy jsou oblíbenou destinací k podnikání, především díky daňovým úlevám. Mnoho z těchto oblíbených „občanských“ zemí totiž nabízí výhodnější daňové sazby pro své občany, nebo obecně patří mezi tzv. daňové ráje. Získat status státního občana vám může pomoct s daňovou optimalizací a významnou úsporou. Důležité je dát si pozor, abyste splnili veškeré zákonné náležitosti obou států (ČR a daňového ráje) a vaše podnikání bylo zcela legální. Doporučujeme se poradit s profesionálním poradcem, ať již z Family Office nebo s Wealth Managerem, abyste se časem nestali součástí obdoby Pandora Papers.

Dvojí občanství a nemovitosti

Chcete vlastní zámeček, chatu či dům na pláži v lukrativních destinacích? Není problém! Některé státy nabízí výhodné ceny nemovitostí pro své občany. Příkladem mohou být italská městečka, kde je možné pořídit si nemovitost za pouhé euro. A splnění pár podmínek, např. (v některých případech) být občanem Itálie.

Pořídit si nemovitost v teplých krajích není jen příležitostí pro váš život nebo důchod, ale může se stát výdělečnou součástí vašeho investičního portfolia. Svůj vysněný „dům na pláži“ můžete pronajímat k rodinným dovoleným či jiným účelům a investici tak zhodnotit.

Podmínky pro získání občanství

Podmínky k získání „nového pasu“ se v různých státech liší. Nejčastěji jsou spojené s určitou dobou trvalého pobytu na daném území, manželským svazkem, dětmi, prací… Neplatí to však všude!

Některé země udělují občanství podmíněná investicí do hospodářského systému. Oficiálně se jedná o programy „Citizenships by investment programs“ (CIP), tedy občanství prostřednictvím investičních programů. Více známé je však pojmenování programu tzv. zlatých víz. Jedná se o investice do státních dluhopisů, dary státním fondům apod.

Ceny za občanství se liší podle země a státní pokladny. Vliv má také pandemie Covidu nebo to, zda se jedná o turistickou destinaci, jejímž cílem je mimo jiné podpora turismu. Podle portálu Migration Data na karibských ostrovech zaplatíte minimálně cca 100.000 USD. Na Novém Zélandu za občanství zaplatíte v částce milionů dolarů.

Dvojí občanství a COVID-19

Poptávku i nabídku dvojího občanství ovlivnila pandemie Covidu. Mnohé turistické destinace začaly nabízet výhodnější programy zlatých víz nebo slevy pro držitele dvojího občanství pro podporu ekonomiky států. Naopak bohatí podnikatelé se začali více zajímat o možnosti dvojího občanství z důvodu volnějšího pohybu mezi dvěma státy v době lockdownů a dalších uzavírek.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články