Home Řízení rodinySpráva rodiny 6 základních kroků pro vytvoření úspěšné strategie Family Governance – správy rodiny

6 základních kroků pro vytvoření úspěšné strategie Family Governance – správy rodiny

Autor Redakce

Možná si v běžném životě ani neuvědomujete, že už některé prvky správy rodiny zapojujete. Ať už jde o diskuze o plánování nástupnictví, ESG strategie nejrůznější dlouhodobé investice nebo například filantropii. To vše nějakým způsobem ovlivňuje budoucnost vašeho majetku. 

Správa rodiny neboli “Family Governance” vytváří, udržuje a řídí vztahy členů rodiny s rodinným podnikem. Hlavním cílem Family Governance je vytvořit strukturu rodinného podniku pro vstup dalších členů rodiny či následujících generací. Pro funkční správu rodiny se používají navržené struktury a procesy. Family Governance stanovuje limity, srozumitelnost a pokouší se o udržení harmonie mezi členy rodiny za účelem splnění cílů podnikání a snadného mezigeneračního převodu podniku. Jaké kroky vedou k úspěšnému vytvoření strategie Family Governance?

1. Řízení začíná správnou komunikací

Jak již jsme několikrát v našich článcích zmínili, klíčem k úspěchu je komunikace. Odborníci bapříklad doporučují nebrat si příklad z mediálního magnáta Logana Roye ze seriálu Succession, který je dominantní a vládne ve své rodině i firmě tvrdou rukou. Podřízení i členové rodiny se s ním bojí mluvit o problémech a naopak se snaží vše zvládnou sami. Bez pomoci. Mnohem lepší je podle nich zapojit do správy rodiny všechny členy a místo tradičních firem vedení uplatňovat moderní princip bridging leadingu. To zjednodušeně řečeno znamená, že se od rozhodování posunete k diskuzi a spolupráci.

2. Důležité jsou vaše rodinné hodnoty a cíle

Předpoklad, že máte společné hodnoty mnohdy nestačí. Musí skutečně existovat a reprezentovat vaši soudržnost, bohatství i filantropické aktivity a vytvářet odkaz pro budoucí generace. Rodiny v zahraničí pak tyto principy zveřejňují ve svých oficiálních prohlášeních, která mohou znít například takto: „Hodnotami rodiny Novotných jsou vzdělávání, kulturam filantropie, demokracie a rovnost. Důležité je zajistit předání těchto hodnot a odkazu dalším generacím.

3. Vytvořte si plán

Jak už jsme několikrát zmiňovali, bez jasného plánu a promyšlené strategie se ve správě ztratíte. A platí to i pro bohatství rodinné, které je neodmyslitelně spjato s investicemi, správou nemovitostí, charitou i dalšími aktivitami přímo ovlivňovanými vývojem trhu. Nebojte se tedy mluvit o budoucnosti a řešit s vašimi nástupci mezigenerační transfer majetku i jejich náhled na řízení rodinné firmy apod.

4. Využije důležitých událostí

Vytvořit a dodržovat plán je jedna věc. Jenže mít plán neznamená, že se nemůže změnit. Vliv na rodinný majetek a směr bohatství mohou mít nejen nově navázané rodinné vztahy, ale i socioekonomické faktory, společenské trendy a další. Proto je vhodné vaše dokumenty, cíle i vize aktualizovat. A kdy? Ne vždy je lehké se společně jako rodina sejít a prodiskutovat důležité body rodinného majetku nebo firmy. Ano, pořádají se pravidelná rodinná shromáždění, která jsou většinou jednou za rok. Co když se ale mezi tím stane něco, co je potřeba rozhodnout společně? Pak je vhodné využít výjimečných událostí. Nehledě na to, že obvyklým spouštěčem pro úpravu dokumentů nebo tvorbu nových nástrojů pro ochranu majetku bývají právě takového mimořádné situace, jako je svatba, rozvod, úmrtí. Vždy je totiž lepší předvídat než řešit vzniklé problémy.  

5. Stanovte vedoucí role, ale zapojte všechny členy

I když se budou na správě a řízení rodiny podílet všichni členové, je třeba určit, toho, kdo celý proces povede. A to ideálně písemně prostřednictvím oficiálního dokumentu. Mělo by jít o někoho, kdo má organizační a řídící schopnosti, ale zároveň respektuje názory ostatních. Jeden člověk ale často vše nemůže rozhodnout sám, navíc je vhodné myslet na tzv. lidský faktor, ačkoliv se dotyčný bude sebevíc snažit být nestranný a profesionální, v rodinných vztazích mnohdy vládnou také emoce. Doporučujeme proto místo jednoho vedoucího zřídit rodinnou radu, která bude společnými silami dohlížet na dodržování rodinných hodnot, rolí a pravidel, a zároveň bude řídit směr rodiny a jejího majetku.

6. Zvažte externí řízení

Pro mnoho rodin je správa rodiny úplnou novinkou, kterou ve větší míře řeší jen jednou nebo dvakrát za život. Proto je mnohdy lepší přenechat ji odborníkům, ideálně těm zvenčí. Jak bylo zmíněno v předešlém bodě, v rodině často převládají emoce. I to je jeden z důvodů, proč může být vhodnější využít služeb externího poradce. Navíc díky tomu budete mít více času na svou rodinu, a přesto budete mít svůj majetek pod kontrolou, ochráníte ho a zajistíte bezproblémové předání.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články