Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Rodinná filantropie jako klíč k zachování majetku a odkazu

Rodinná filantropie jako klíč k zachování majetku a odkazu

Autor Redakce

Každá generace má jiné představy a názory. Je ovlivněná dobou, ve které žije, trendy i společenským vývojem. Aktivní zapojení členů rodiny do správy rodinného majetku a podniku tak může být stejně tak příležitostí jako hrozbou. Jak vaše potomky a další členy rodiny zapojit do řízení rodinného bohatství pro úspěšné zachování majetku po generace? Jednou z možností je rodinná filantropie, která v sobě odráží výchovu rodičů a prarodičů, rodinnou kulturu i hodnoty.

Správně nastavená rodinná filantropie představuje hodnoty, cíle a zájmy všech členů rodiny napříč generacemi. Podle průzkumu Trends 2020 o rodinné filantropii je až ve 37 % rodinných filantropických projektů zapojena mladší generace. Tento koncept poskytuje příležitost zapojit členy rodiny do diskuzí o rodinném bohatství i je naučit hospodaření a finanční gramotnosti. Právě rodinná filantropie, co by nástroj rodinné soudržnosti, bude jedním z ústředních témat konference Private Family Wealth 2023. O své zkušenosti se podělí Silke a Jaroslav Horákovi (Albatros Media a Nadace Albatros) nebo Kateřina Zapletalová (sklárna Moser a Nadační fond Flaminia). Odborný názor ze zahraničí, kde koncept filantropie utužuje vztahy již po stovky let, poskytne Nicola Crosta, expert se zkušenostmi z OSN, zakladatel nadace Baan Dek Foundation, společnosti Impact46.

Myslím si, že filantropie by měla být nedílnou součástí správy majetku a vůbec uvažování lidí, kteří mají nějaké bohatství.“

Kateřina Zapletalová, spolumajitelka sklárny Moser a filantropka, v rozhovoru pro Wealth Magazín

Kateřina Zapletalová své filantropické počiny aktivně diskutuje se svými dětmi a zapojuje je do debat o dárcovství. Jako mnoho dalších filantropů zastává názor, že movití lidé by měli část svého majetku společnosti vrátit prostřednictvím filantropických aktivit. V poslední době se podobný přístup čím dál více ukazuje i v dědictví světových HNWIs, např. Michael Bloomberg, který v nedávných měsících oznámil, že své impérium předá nadaci.

Rodinná filantropie vytváří přesgenerační odkaz

Prostřednictvím rodinné filantropie můžete s mladší generací sdílet rodinné hodnoty i její kulturu. To významně pomáhá zachování bohatství. Mnoho movitých osob v ČR i ve světě proto zapojuje další generace do filantropických aktivit nebo i řízení nadací. Studie Trends 2020 ukazuje, že v 10 % případů je do řízení rodinné nadace zapojeno tři a více generací jedné rodiny. K rodinné filantropii jako nástroji pro udržení bohatství přistupují podobně i manželé Horákovi, majitelé rodinného podniku Albatros, kteří se dárcovství aktivně věnují a aktuálně rodinnou filantropii zahrnují do struktury pro řízení rodinného majetku.

Nyní jsme v procesu tvorby struktury pro náš rodinný majetek pro jeho udržení do dalších generací. V rámci toho bude součástí i rodinná filantropie, která bude od té podnikové rozdělená.“

Silke Horáková v rozhovoru pro Wealth Magazín – Premium

Jak může filantropie pomoct vaší rodině

Rodinná filantropie a zapojení členů vaší rodiny do projektu obecně pomáhá utužovat rodinné vztahy a kooperaci mezi členy rodiny. Dochází tak ke sdílení nejen vašich hodnot a odkazu mezi členy rodiny, ale i ke sdílení společné radosti a cílevědomosti celé rodiny jako jednotné skupiny. Filantropická aktivita pak může ve vaší rodině:

  • posílit vztahy rodinných příslušníků jak mezi sebou, tak s okolím
  • vést k uvědomění rodinných hodnot a sdílet je s okolním světem, definovat si, co pro vás vaše rodina znamená
  • mezigeneračně přenášet rodinné hodnoty a poskytnout své znalosti, dovednosti pro prospěch společnosti, zároveň vám nabízí možnost mentálního dědictví, rodinného odkazu pro následující generace
  • poskytovat příležitost k finanční gramotnosti a naučení se hospodařit, seberealizovat se
  • vytvářet pomyslný most mezi rodinným bohatstvím, hodnotami a společností

Čeští a světoví filantropové se sejdou v Praze už v říjnu

Jak čeští filantropové přistupují k rodinné filantropii a jak na to hledí světoví experti? Přijďte se setkat a osobně se pobavit o strategiích správy rodinného majetku se zapojením členů rodiny s osobnostmi nejen českého dárcovství, ale i světového byznysu. Hlavními řečníky konference jsou Thomas Archer Bata, pravnuk Tomáše Bati a pokračovatel správy rodinného majetku, Adam Lessing, ředitel LGT bank Austria knížecí rodiny Lichtenštejnů a Nicola Crosta, přední světový expert na filantropii. Nebudou ale chybět ani Silke a Jaroslav Horákovi, nebo Kateřina Zapletalová a další.

Související články