Home AKTUALITY Více než Vlčkovi: Rekordní dar české filantropie od bratrů Wałachů

Více než Vlčkovi: Rekordní dar české filantropie od bratrů Wałachů

Autor Redakce

Zakladatelé firmy Walmark a úspěšní podnikatelé bratři Wałachovi spolu se svými manželkami založili nadaci 3WFoundation. Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi se zároveň zavázali neprodleně do nadace převést majetek v hodnotě 1,8 mld. Kč.

Rekordní dar včera (9. 2. 2022) zaznamenala česká filantropie. S darem v hodnotě téměř dvou miliard se zapíší do filantropické historie bratři Wałachové. Majetek v hodnotě 1, 8 mld. Kč vkládají no své nově založené nadace 3WFoundation. Nadace vznikla za účelem podpory těch organizací, které se svou činností pozitivně ovlivňují společnost, přinášejí změny a podporují v lidech solidaritu a starost o druhé, uvádí se v tiskové zprávě nadace.

Bratří, investoři, podnikatelé a zakladatelé firmy Walmark se filantropii věnují již od počátku 90. let. V té době také založili zmíněný podnik, který je dodnes jednou z hlavních značek farmaceutického průmyslu. Výrobky společnosti také nalezneme mezi doplňky stravy nebo v nápojářství. Podnik bratři v roce 2016 prodali.

Bratrská filantropie už více než 30 let

Wałachovi od počátku 90. let minulého století každý rok věnovali část zisku jejich bratrského podniku na filantropické účely. Zároveň darovali každý samostatně jako fyzické osoby. Od roku 2000 je jejich filantropie řízená více strategicky a zaměřuje se krom podpory místních projektů a společenských či kulturních událostí také na organizace napříč střední a východní Evropou. „I když je filantropie součástí našich životů desítky let, k vlastní nadaci jsme museli dozrát a najít tu správnou cestu. Přestože o většině věcí rozhodujeme společně, tak nadaci zakládají tři rodiny, kde každá z nich má trochu jiný směr nebo se soustředí na jinou oblast,” vysvětluje Adam Wałach, proč vzniká nadace až na začátku roku 2022.

Nadace 3WFoundation se bude primárně zaměřovat na podporu křesťanských organizací ve střední a východní Evropě. „Křesťanství pro nás znamená především živou víru v Ježíše Krista. Z vlastní zkušenosti víme, že víra může změnit lidské srdce a probudit v člověku větší ohleduplnost a zájem o druhé. Podporujeme křesťanské projekty, protože se domníváme, že právě proměna lidského srdce je klíčem k pozitivní změně jednotlivce i celé společnosti. Z této skutečnosti potom vycházejí obecně platné hodnoty, jako jsou láska, solidarita, pomoc druhým, dobrota a dobročinnost. Tedy hodnoty, které v dnešní uspěchané a odosobněné době velmi potřebujeme, dodává Adam Wałach.

Hodnoty, na kterých je Nadace 3WFoundation postavená, pomáhají k naplňování jejího hlavního cíle. Tím je podpora organizací, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny. Kromě křesťanských organizací se 3WFoundation zaměří na podporu charitativních a sociálně prospěšných projektů, aktivit polské menšiny na území České republiky a projektů rozvíjejících kulturní a komunitní život v Těšínském Slezsku. „Naše rodina pochází z Těšínského Slezska. Je to kraj, ve kterém se mísí tradice, kultury i jazyky. Žije zde spousta nadaných, odhodlaných a dobrosrdečných lidí. Proto dlouhodobě podporujeme místní organizace, které rozvíjejí pestrý kulturní a komunitní život, stejně jako aktivity Poláků a polské národnostní menšiny, jíž jsme součástí. Nadace 3WFoundation bude v této naší filantropické cestě pokračovat,” vysvětluje Mariusz Wałach.

Do fungování nadace se promítají také podnikatelské zkušenosti Adama, Mariusze a Valdemara. Svět byznysu po prodeji Walmarku úplně neopustili a v roce 2016 založili Aternus Investment Group. K filantropii přistupují jako k investicím, i proto si Nadace 3WFoundation po důkladném zhodnocení vybírá, které organizace podpoří a jakým způsobem. „Darujeme strategicky, abychom docílili co největšího dopadu v námi podporované oblasti. Konkrétní záměry a organizace vybíráme po pečlivém zvážení a vyhodnocujeme jejich možný pozitivní dopad na životy lidí. Vybrané projekty podporujeme nejen finančně. Pomáháme jim růst a rozvíjet se, aby byly úspěšné a jejich fungování bylo udržitelné,” doplňuje Valdemar Wałach.

Odborné konzultace k založení a nastavení struktury nadace poskytl Nadační fond Via Clarita. „Nadace 3WFoundation je v mnoha ohledech jedinečný filantropický počin. V českém i středoevropském prostředí se nestává často, že by se v jedné nadaci spojily tři rodiny. Také pestrost témat, kde se mísí lokální důraz s mezinárodním přesahem, je obdivuhodná,“ vyjádřila svůj názor profesorka Kateřina Ronovská, členka správní rady nadačního fondu.

Zdroj: Tisková zpráva Nadace 3WFoudantion




Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články